انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1070 100 1

نسل

/nasl/

مترادف نسل: آل، تبار، تیره، دودمان، ذریه، سلاله، فرزند، نژاد، ریشه، دوره، عصر

برابر پارسی: دودمان، تبار، تخمه، نژاد

معنی نسل در لغت نامه دهخدا

نسل. [ ن َ ] (ع اِ) فرزند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). زه. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (فرهنگ خطی ) (دستوراللغة). ولد. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (المنجد). زاد و زه. (نصاب ). ذرّیة. (اقرب الموارد) (المنجد). زه و زاده. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 99) (السامی ) (نصاب ) (ناظم الاطباء). اولاد. اخلاف. زاده. بچه. زهزاده. (ناظم الاطباء). گویند: له نسل کثیر. (اقرب الموارد) :
نسل شروانشهان مهین عقدی است
صفوةالدین بهین میانه ٔ اوست.
خاقانی.
|| نبیره. (یادداشت مؤلف ). || خاندان. سلسله. نژاد. (ناظم الاطباء). دودمان. دوده. تبار. پشت. تخمه. گوهر.گهر. اصل. نسب. (یادداشت مؤلف ). گویند: هو من نسل طیب و نسل خبیث. (اقرب الموارد) :
گرانمایه اش نسل و مغزش گران
بفرمود تا شد به هاماوران.
فردوسی.
دوم را مهین نام میلاد بود
که از نسل فرخنده قلواد بود.
فردوسی.
تا اصل مردم علوی باشد از علی
تا نسل احمد قرشی باشد از قصی.
منوچهری.
اگر آرزوی در دنیا نیافریدی کسی سوی... جفت که در او بقای نسل است ننگریستی. (تاریخ بیهقی ).
از نسل تومانده ولد
فضل خدائی تا ابد.
ناصرخسرو.
مانند علی سرخ غضنفر توئی ارچه
از نسل فریدونی نز آل عبائی.
خاقانی.
- نسل اندر نسل ؛ پشت بر پشت. پدر بر پدر.
- نسل بر نسل ؛ پشت در پشت.
- نسل... بریدن ؛ بلاعقب ماندن :
نباشد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز
ببرد نسل این هر دو نبرد نسل فرزانه.
کسائی.
- نسل پیوستن ؛نسل پا گرفتن. اخلاف و اعقاب به وجود آمدن. تولید مثل : از آن طاووسان... خایه و بچه کردند و به هرات از ایشان نسل پیوست. (تاریخ بیهقی ).
- نسل... را برانداختن ؛ اعقاب و دودمان او را محو و نابود کردن.
|| آفرینش. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). خلق. (ناظم الاطباء) (المنجد). || (مص ) زادن. (از منتهی الارب ) (فرهنگ خطی ) (آنندراج ). فرزند زائیدن. (از المنجد) (از اقرب الموارد). زه کردن. (تاج المصادر بیهقی ). زه کردن ، یعنی زادن. (فرهنگ خطی ). گویند: نَسَل َ الولدَ و نَسَل َ بالولد؛ وَلَدَه. (اقرب الموارد) (المنجد). || بسیار بچه آوردن. (ناظم الاطباء). || بسیار شدن فرزندان. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از المنجد). || به شتاب رفتن. (از ناظم الاطباء)(از المنجد) (از اقرب الموارد). شتاب رفتن. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). شتافتن. به شتاب دویدن. (فرهنگ خطی ). شتابیدن. (تاج المصادر بیهقی ). نَسَلان. نَسَل. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (المنجد). || جامه از کتف افتادن. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). افتادن جامه. نسول. (ناظم الاطباء). رجوع به نسول شود. || پر و پشم و موی بیفکندن حیوان. (تاج المصادر بیهقی ). پر انداختن مرغ. (فرهنگ خطی ). رجوع به نسول شود. || برکندن پشم و پر. رجوع به نسول شود. || افتادن پشم و پر. افتادن پر مرغ و ریختن پشم شتر. (از ناظم الاطباء). ریختن پشم.

نسل. [ ن َ س َ ] (ع اِ) شیری که از انجیر سبز برآید. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || آن شیر که بر سر پستان باقی بماند. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). باقی شیر که در پستان بماند. (مهذب الاسماء). || شیری که از پستان بی دوشیدن برآید. (فرهنگ خطی ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || (مص ) نَسْل. نَسَلان. (ازناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به نَسْل شود.

نسل. [ ن ِ س ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش بندپی شهرستان بابل ، در منطقه ای کوهستانی و سردسیر خوش آب وهوا واقع است و 180 تن سکنه دارد. آبش از شکراﷲرود، محصولش غلات و لبنیات و عسل ، شغل اهالی زراعت و گله داری است. در این ده از آثار باستان برجی کهن وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

نسل. [ ن ِ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اورامان بخش رزاب شهرستان سنندج ، در5هزارگزی شمال شرقی رزاب و 4هزارگزی شمال شرقی راه مریوان به رزاب ، در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقع است و 300 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش غلات و حبوبات و توتون و پنبه و اقسام میوه ها، شغل اهالی زراعت و گله داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

نسل. [ ن َ س ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان نمارستاق بخش نور شهرستان آمل. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی نسل به فارسی

نسل
ذریه، نسل، دودمان، فرزند، انسال جمع، پشت برپشت
( اسم ) ۱ - زاده فرزند.۲ - ذریه دودمان : مسعود...کس فرستادومال خواست ندادندوگفتند: مال بکسان خودمیدهیم چه مانیزازنسل ونژاد پادشاهیم .۳ - ( مصدر) زادن تولیدکردن : چون گوهرنامی نتوانست که بشخص باقی بود... پس محتاج گشت به نسل وتولید.۴ - نوع ازگیاه یاجانور: سرمای امسال نسل مرکبات رابرانداخت. درده ماگاو میری افتاده نسل گاو را ازمیان برد. ۵ - دوره زندگانی توام بافعالیت مجموعهافرادی که سنشان نزدیک بیکدیگراست .یانسل ادهم شرابی که ازانگورسیاه تهیه کرده باشند.
ده کوچکی است از دهستان نمارستاق بخش نور شهرستان آمل .
[ گویش مازنی ] /nasel/ نژاد - تخم & نام مرتعی در حوزه ی پرتاسی لفور سوادکوه - نام مرتعی در بندپی بابل & از دهکده های نمارستاق محال ثلاث
کنایه از شرابی است که از انگور سیاه ساخته باشند .
[ گویش مازنی ] /nasel baze/ از میان رفتن نژاد کسی – نفرینی است
( صفت ) جوینده نسل وعقب : پس عروسی خواست بایدبهراو تابگردداین تزوج نسل جو. ( مثنوی .نیک.۳ ص ۴۶۲ )
[filial generation] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] هریک از نسل های پس از نسل والدینی
[first filial generation] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] زادگان حاصل از اولین تلاقی آزمونی در گیاهان یا حیوانات اختـ . ف1 f1
[second filial generation] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] زادگان حاصل از خودگشنی نسل فرزندی اول در گیاهان یا حیوانات اختـ . ف 2 f2
( صفت ) ۱ - بد نژاد بداصل . ۲ - حرامزاده. ۳ - بد ذات بد نهاد بد سرشت .
پشت اندر پشت . پشت در پشت .
( صفت ) دویا چندتن که از یک نسل باشند ( نسبت بهم ).

معنی نسل در فرهنگ معین

نسل
(نَ) [ ع . ] (اِ.) نژاد، فرزند، دودمان . ج . انسال .

معنی نسل در فرهنگ فارسی عمید

نسل
۱. مردمی که در یک زمان واحد زندگی می کنند، مردم هم عصر: نسل بعد از انقلاب.
۲. (زیست شناسی) مجموعه ای از جانداران که در سلسله مراتب نژادی مرحلۀ واحدی را تشکیل می دهند: نسلِ لاک پشت های غول پیکر در حال انقراض است.
۳. ذریه، دودمان.
۴. [قدیمی] فرزند.

نسل در دانشنامه اسلامی

نسل
معنی نَّسْلَ: نسل-نژاد (کلمه نسل به معناي ولادت و جدا شدن فرزند از پدر و مادر است )
معنی أَصْلَابِکُمْ: نسل شما
معنی نَسْلَهُ: نسلش-نژادش(کلمه نسل به معناي ولادت و جدا شدن فرزند از پدر و مادر است )
معنی قَرْنٍ: نسل- مردمي که در يک زمان زندگي کنند و از جهت عصر و زمان مشترک باشند
معنی قُرَيْشٍ: نام عشيره و دودمان رسول خدا (صلياللهعليهوآلهوسلّم)است ، که همگي از نسل نضر بن کنانهاند که نامش قريش نيز بوده
معنی ذُرِّيَّةِ: نسل (ذرية در اصل به معناي فرزندان خردسال است ، ولي در استعمالهاي متعارف در خردسالان و بزرگسالان هر دو استعمال ميشود ، هم در يک نفر به کار ميرود ، و هم در چند نفر ، ولي اصلش به معناي چند نفر است )
معنی ذُرِّيَّتِهِمَا: نسل آن دو(ذرية در اصل به معناي فرزندان خردسال است ، ولي در استعمالهاي متعارف در خردسالان و بزرگسالان هر دو استعمال ميشود ، هم در يک نفر به کار ميرود ، و هم در چند نفر ، ولي اصلش به معناي چند نفر است )
معنی ذُرِّيَّتِي: نسل من(ذرية در اصل به معناي فرزندان خردسال است ، ولي در استعمالهاي متعارف در خردسالان و بزرگسالان هر دو استعمال ميشود ، هم در يک نفر به کار ميرود ، و هم در چند نفر ، ولي اصلش به معناي چند نفر است )
تکرار در قرآن: ۴(بار)
انفصال از شی‏ء. «نَسَلَ الْوَبَرُعَنِ الْبَعیرِ وَالْقَمیصُ عَنِ الاِنْسانِ» کرک از شتر و پیراهن از انسان منفصل شد، فرزند را از آن نسل گویند که از انسان منفصل می‏شود(راغب) طبرسی نسول را در اصل به معنی خروج گفته، مردم نسل آدم اند که از پشت او خارج شده‏اند. . . مراد از نسل ظاهرا انسان است یعنی چون ولایت امر را بدست گیرد برای افساد در زمین تلاش می‏کند که کشت وانسان را هلاک و فنا گرداند. در تفسیر عیاشی از امام ابوالحسن «علیه السلام» نقل شده «اَلنَّسْلُ هُمُ الذُریة وِ الْحَرثُ الزَّرعُ». * . گویند: «نَسَلَ الْماشِیُ فی مَشْیِهِ: اَسْرَعَ» یعنی راه رو در راه رفتن سرعت کرد «یَنْسِلُونَ» را در آیه بسرعت خارج شدن گفته‏اند یعنی چون در صور دمیده شد ناگاه آنها بسرعت از قبرها بسوی پروردگارشان خارج می‏شوند نظیر . لفظ سراعاً نشان می‏دهد که در «یَنْسِلوُنَ» سرعت ملحوظ است. ایضاً .
خداوند از نسل حضرت آدم علیه السلام، انسان های بسیاری را به وجود آورد. در این مقاله آیات مرتبط با نسل حضرت علیه السلام معرفی می شوند.
پیدایش انسان ها از نسل آدم علیه السلام:۱. «... خلقکم من نفس وحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا کثیرا و نساء ...؛
نساء/سوره۴، آیه۱.    
پیامبران از نسل آدم علیه السلام:۱. «إنّ اللَّه اصطفى ءادم و نوحاً وءال ابرهیم و ال عمرن على العلمین ذرّیّة بعضها من بعضٍ و اللَّه سمیعٌ علیم؛
آل عمران/سوره۳، آیه۳۳.    
بشارت به برخوردارى نسل آدم علیه السلام از هدایت الهى:«قلنا اهبطوا منها جمیعا فإمّا یأتینّکم منّى هدى فمن تبع هداى فلاخوف علیهم ...؛
بقره/سوره۲، آیه۳۸.    
...
واژه «ذرّیه» (دودمان) بیش از ده بار درباره نسل حضرت ابراهیم علیه السلام به کار رفته است. در این مقاله آیات مرتبط با نسل حضرت ابراهیم علیه السلام معرفی می شوند.
ظهور پیامبران از نسل ابراهیم علیه السلام:۱. «و تلک حجّتنا ءاتینها ابرهیم على قومه ...• و وهبنا له اسحق و یعقوب کلّا هدینا ... و من ذرّیّته داود و سلیمن ...• و من ءابائهم و ذرّیَّتهم و اخونهم و اجتبینهم و هدینهم الى صرط مستقیم ؛
انعام/سوره۶، آیه۸۳.    
سُکنا گزینى نسل ابراهیم علیه السلام در سرزمین بى آب و علف مکّه:«ربّنا انّى اسکنت من ذرّیّتى بواد غیر ذى زرع عند بیتک المحرّم ...؛
ابراهیم/سوره۱۴، آیه۳۷.    
برخی از ذرّیه ابراهیم نیکوکار، و برخی ستم کار بوده اند
صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۳.    
...
تاریخ پر ماجرای بنی اسرائیل، فراز و نشیب بسیار دارد و پیروزیها و شکستها در آن فراوان دیده می شود و در قرآن به این حوادث اشاره شده است.
بقای نسل بنی اسرائیل، پس از دوبار شکست آنان تا عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله:«و قضینآ الی بنی اسرءیل... عسی ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکـفرین حصیرا.» «و به فرزندان اسرائیل خبر دادیم... امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند و (لی) اگر (به گناه) بازگردید (ما نیز به کیفر شما) بازمی گردیم و دوزخ را برای کافران زندان قرار دادیم.» (سیاق آیات می فهماند که در تورات، وعده دو شکست به بنی اسرائیل داده شد و (عسی ربکم...) به آنان امید رحمت می دهد. از این بیان معلوم می شود آنان به شکل یک مجموعه و نژاد باقی بوده اند.)
فراز و نشیب تاریخ بنی اسرائیل
در آیات فوق، سخن از دو انحراف اجتماعی بنی اسرائیل که منجر به فساد و برتری جویی می گردد به میان آمده است، که به دنبال هر یک از این دو،خداوند مردانی نیرومند و پیکار جو را بر آنها مسلط ساخته تا آنها را سخت مجازات کنند و به کیفر اعمالشان برسانند.گر چه تاریخ پر ماجرای بنی اسرائیل، فراز و نشیب بسیار دارد و پیروزیها و شکستها در آن فراوان دیده می شود اما در اینکه قرآن به کدامیک از این حوادث اشاره می کند در میان مفسران گفتگو بسیار زیاد است.... آنچه از تاریخ بنی اسرائیل استفاده می شود این است که نخستین کسی که بر آنها هجوم آورد و بیت المقدس را ویران کرد،بخت النصر پادشاه بابل بود و هفتاد سال بیت المقدس به همان حال باقی ماند تا یهود قیام کردند و آن را نوسازی نمودند، دومین کسی که بر آنها هجوم برد قیصر روم اسپیانوس بود که وزیرش" طرطوز" را مامور این کار کرد، او به تخریب بیت المقدس و تضعیف و قتل بنی اسرائیل کمر بست و این حدود یکصد سال قبل از میلاد بود.بنابراین ممکن است دو حادثه ای که قرآن به آن اشاره می کند همان باشد که در تاریخ بنی اسرائیل نیز آمده است، زیرا حوادث دیگر در تاریخ بنی اسرائیل آنچنان شدید نبود که حکومت آنها را به کلی از هم متلاشی کند...
بقای نژاد بنی اسرائیل
بقای بنی اسرائیل با همان ترکیب قومی و نژادی تا عصر نزول قرآن :«یـبنی اسرءیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایی فارهبون.» «ای فرزندان اسرائیل نعمتهایم را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آرید و به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بترسید.» طبق تصریح بعضی از مورخان قرآن،سوره بقره نخستین سوره ای است که در مدینه نازل شد و قسمت مهمی از آن درباره یهود بحث می کند، زیرا یهود در آنجا معروفترین جمعیت پیروان اهل کتاب بودند و قبل از ظهور پیامبر صطبق کتب مذهبی خود انتظار چنین ظهوری را داشتند و دیگران را به آن بشارت می دادند، از نظر اقتصادی نیز وضع آنها بسیار خوب بود و روی هم رفته نفوذ عمیقی در مدینه داشتند.اما با ظهور اسلام، اسلامی که راه های منافع نامشروع آنها را می بست و جلو انحرافات و خودکامگی های آنها را می گرفت، نه تنها غالبا دعوت اسلام را نپذیرفتند، بلکه در آشکار و نهان بر ضد اسلام قیام کردند، همان مبارزه ای که هنوز هم بعد از چهارده قرن ادامه دارد.آیه فوق و آیات بعد نازل شد و آنها را زیر شدیدترین رگبار سرزنش های خود گرفت و آن چنان با ذکر دقیق قسمت های حساس تاریخشان آنها را تکان داد که هر کس کمترین روح حق جویی داشت بیدار گشت و به سوی اسلام آمد، به علاوه درس آموزنده ای بود برای همه مسلمانها. خدای سبحان در این آیات عتاب ملت یهود را آغاز کرده و این عتاب در طی صد و چند آیه ادامه دارد و در آن نعمت هایی را که خدا بر یهود افاضه فرمود و کرامت هایی را که نسبت به آنان مبذول داشت و عکس العملی که یهود به صورت کفران و عصیان و عهدشکنی و تمرد و لجاجت از خود نشان داد، بر می شمارد، و با اشاره به دوازده قصه از قصص آنان تذکرشان می دهد، قصه نجاتشان از شر آل فرعون، شکافته شدن دریا و غرق شدن فرعونیان و قصه میعاد در طور و قصه گوساله پرستی آنان، بعد از رفتن موسی به میقات، و قصه مامور شدنشان به کشتن یکدیگر و داستان تقاضاشان از موسی که خدا را به ما نشان بده تا علنی و آشکارا او را ببینیم و به کیفر همین پیشنهادشان دچار صاعقه شدند و دوباره زنده گشتند، تا آخر داستان هایی که در این آیات بدان اشاره شده و سرتاسر آن پر است از عنایات ربانی و الطاف الهی.و نیز به یادشان می آورد: آن میثاقها که از ایشان گرفت و ایشان آنها را نقض کرده و پشت سر انداختند و باز گناهانی را که مرتکب شدند و جرائمی را که کسب کردند و آثاری که در دلهاشان پیدا شد، با اینکه کتابشان از آنها نهی کرده بود و عقولشان نیز بر خلاف آن حکم می کرد بیادشان می اندازد و یادآوریشان می کند: که بخاطر آن مخالفت ها چگونه دلهاشان دچار قساوت و نفوسشان در معرض شقاوت قرار گرفت و چگونه مساعیشان بی نتیجه شد.
نعمت های خداوند به بنی اسرائیل
...
در آیه ۱ سوره نساء و آیات دیگر پیدایش مردان و زنان فراوان از آدم و حوا (علیهما السلام) دانسته شده است.
پیدایش مردان و زنان فراوان، از آدم و حوا (علیهما السلام) از آیات زیر استفاده می شود.«یـایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء...؛ ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. و از خدایی بپرهیزید که (همگی به عظمت او معترفید؛ و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می خواهید، نام او را می برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست.»از ظاهر سیاق بر می آید که مراد از" نَفْسٍ واحِدَةٍ" آدم و مراد از" زوجها" حوا باشد که پدر و مادر نسل انسان است که ما نیز از آن نسل می باشیم و بطوری که از ظاهر قرآن کریم بر می آید همه افراد نوع انسان به این دو تن منتهی می شوند. «هو الذی خلقکم من نفس وحدة وجعل منها زوجها...؛ او خدایی است که (همه) شما را از یک فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید. سپس هنگامی که با او آمیزش کرد، حملی سبک برداشت، که با وجود آن، به کارهای خود ادامه می داد؛ و چون سنگین شد، هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند اگر فرزند صالحی به ما دهی، از شاکران خواهیم بود». «خلقکم من نفس وحدة ثم جعل منها زوجها...؛ او شما را از یک نفس آفرید، و همسرش را از (باقیمانده گل) او خلق کرد؛ و برای شما هشت زوج از چهارپایان ایجاد کرد؛ او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر، در میان تاریکیهای سه گانه، می بخشد! این است خداوند، پروردگار شما که حکومت (عالم هستی) از آن اوست؛ هیچ معبودی جز او نیست؛ پس چگونه از راه حق منحرف می شوید؟».
نشانه تقوای بنی آدم
توجه فرزندان آدم (علیه السّلام) و حوا (علیهاالسّلام) به کیفیت آفرینش آن دو و گسترش نسل ایشان، درپی دارنده تقواپیشگی آنان بود.«یـایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء...؛
هشدار به فتنه انگیزی شیطان
هشدار خداوند به نسل آدم و حوا (علیهما السلام)، در مورد فتنه انگیزی شیطان از آیه زیر استفاده می شود.«یـبنی ءادم لا یفتننکم الشیطـن کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءتهما انه یرکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیـطین اولیاء للذین لا یؤمنون؛ ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد! چه اینکه او و همکارانش شما را می بینند از جایی که شما آنها را نمی بینید؛ (اما بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند».
حفظ نسل به یکی از امور مورد اهتمام شرع و ملاک برای تشریع برخی احکام اطلاق می شود.
حفظ نسل، از مصالح ضروری است که شارع نسبت به آن اهتمام داشته و براساس آن احکامی را جعل نموده است.برای نمونه، خداوند برای بقای نسل انسان ، در وجود او نیروی شهوت قرار داده و سپس ازدواج را برای او تشریع نموده و برای جلوگیری از اختلاط انساب و حفظ نهاد خانواده، زنا و لواط را تحریم کرده و برای آنها مجازات حد مقرر فرموده است.نسل در دانشنامه ویکی پدیا

نسل
نسل به انسان هایی که در یک دورهٔ زمانی زندگی کرده اند یا متولد شده اند و دارای اشتراکاتی هستند گفته می شود معمولاً افرادی که به صورت میانگین در زمانی در حدود ۳۰ سال به دنیا آمدند و دوران نوجوانی، جوانی، میان سالی و سالخوردگی آنها از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه شرایط یکسانی داشته است، گفته می شوند.
نسل ، روستایی از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران است.
این روستا در دهستان لاریجان سفلی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹ نفر (۴خانوار) بوده است.
نسل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
نسل (آمل)
نسل (سروآباد)
نسل (فیزیک ذرات)
نسل (سروآباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد در استان کردستان ایران است.
این روستا در دهستان رزآب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۴۶ نفر (۱۷۶خانوار) بوده است.
در فیزیک ذرات نسل یا خانواده، دسته بندی ذرات بنیادی است. اعضای یک نسل، مزه، عدد کوانتومی و جرم متفاوت دارند ولی برهمکنش هایشان یکسان است. بر طبق مدل استاندارد، سه نسل وجود دارد: کوارک ها و دو نسل لپتون ها. دو نسل لپتون ها، یکی بار ۱- (شبه- الکترون ها) دارد و دیگری از نظر الکتریکی خنثی است. از نسل کوارک ها، دو نوع وجود دارد، یکی بار الکتریکی ۱⁄۳− (نوع پایین) و دیگری بار +۲⁄۳ (نوع بالا) دارد. هر عضو نسل های بالتر، جرم بیشتر هم دارد. علاوه بر این نوع های بالاتر (پیشروی سمت راست) نیز جرم بیشتر دارند.
وجود نوع چهارم ذرات بنیادی، بعید به نظر می رسد. عده ای استدلال می کنند که نسل های اضافی باعث تعییرات ظریفی در دقت نیروی الکتروضعیف می شود؛ چنین تغییراتی کاملاً توسط اندازه گیری ها نقض می شود. علاوه بر این جرم نوترینو نوع چهارم از جرم بوزون زد فراتر می رود. با اینحال تحقیقات برای یافتن نوع چهارم ذرات ادامه دارد. هیچ مدرکی برای وجود چنین ذره ای وجود ندارد.
«نسل اربابان» (انگلیسی: Creezy) یک فیلم است که در سال ۱۹۷۴ منتشر شد.
۱۹۷۴ (۱۹۷۴)
نسل الهام بخش (هانگول: 감격시대، RR: Gamgyeoksidae) یک مجموعه تلویزیونی کره جنوبی محصول سال ۲۰۱۴ است، به نویسندگی چه سونگ دائه و کارگردانی کیم جونگ گیو و آهن جون یونگ می باشد. از بازیگران این مجموعه می توان به کیم هیون جونگ، ایم سو هیانگ و جین سه یون اشاره کرد. این سریال به تعداد ۲۴ قسمت، از ۱۵ ژانویه تا ۳ آوریل ۲۰۱۴ در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱:۵۵، در شبکه کی بی اس۲ پخش شد.
کیم هیون جونگ در نقش شین جانگ ته
کاک دونگ یونگ در نقش جوانی جانگ ته
ایم سو هیانگ در نقش بانوی گایا دگاچی
جو دا-یانگ در نقش جوانی گایا دگاچی
جین سه یون در نقش یون اوک ریون
جی وو در نقش جوانی اوک ریون
داستان دربارهٔ خشونت، عشق و دوستی است که در سال ۱۹۳۰، بین کره، چین و ژاپن در حال گردش می باشد.
امتیازات TNmS
نسل۱ (۱G) کوتاه شده برای عبارت «نسل اول فناوری تلفن بیسیم» می باشد. اینها استانداردهای تلفن همراه آنالوگ است که در سال ۱۹۸۰ مطرح شد و تا هنگام جایگزینی با تلفن های دیجیتال نسل۲ ادامه داشت. تفاوت اصلی بین دو سیستم تلفن همراه، نسل۱ و نسل۲ اینست که شبکه های نسل۱ از سیگنال های رادیویی آنالوگ استفاده می کردند در حالی که شبکه های نسل۲ از سیگنال های رادیویی دیجیتال.
PTT
MTS
IMTS
AMTS
OLT
MTD
Autotel/Palm
ARP
گرچه هر دوی سیستم ها از سیگنال دهی دیجیتال برای اتصال به برج های رادیویی استفاده می کنند، بقیه سیستم تلفنی، تماس در نسل۲ به همان صورتِ نسل۱، سیگنال های دیجیتال رمزگذاری می شوند، با این تفاوت که نسل۱ در فرکانس های بالاتر مخابره می شود، معمولاً ۱۵۰MHz و بالاتر. استاندارد شبیه این، NMT (تلفن همراه شمالی) است، که در کشورهای شمالی (و وابسته به شمال) از قبیل کشورهای شمالی، سوئیس، هلند، اروپای شرقی، و روسیه استفاده می شد. انواع دیگر شامل AMPS (سیستم تلفن همراه پیشرفته) در آمریکا، TACS (سیستم ارتباطی دسترسی کلی) که در انگلستان، C-۴۵۰ در آلمان غربی، پرتغال و آفریقای جنوبی، Radiocom ۲۰۰۰ در فرانسه، و RTMI در ایتالیا. در ژاپن سیستم های گوناگونی وجود داشت. سه استاندارد TZ-۸۰۱، TZ-۸۰۲ و TZ-۸۰۳ توسط NTT توسعه یافت، که یک سیستم محاسباتی توسط DDI اجرا و توسط JTACS (سیستم ارتباطاتی دسترسی کلی ژاپن) استفاده شد. قبل تر از فناوری نسل۱، تلفن رادیویی همراه یا نسل۰ وجود داشت.
نسل وای یا نسل ایگرگ که با نام نسل هزاره نیز شناخته می شود، به نسلی می گویند که پس از نسل ایکس و پیش از نسل زد زاده شده اند. بر سر این موضوع که تولّد نسل وای در چه زمانی آغاز شده و کی به پایان رسیده است، اجماعی وجود ندارد. برخی صاحب نظران بر این باورند که تولّد این نسل در جایی در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ یا اوایل دههٔ ۱۹۸۰ آغاز شده و در اوایل دههٔ ۲۰۰۰ به پایان رسیده است که در ایران برابر با شروع دهه شصت میلادی تا آغاز دهه هشتاد است.
دهه شصتی ها اولین نسلی هستند که والدینشان از آن ها کمک و آموزش می گیرند. برای نمونه پدر خانواده در انتظار فرزندش است تا وی برای او دی وی دی پلیر را راه اندازی کند.
نسل ایکس به نسلی می گویند که بعد از اتمام انفجار جمعیت پس از جنگ جهانی دوم و قبل از نسل ایگرگ زاده شده اند. بیشتر جمعیت شناسان، مورّخان، و صاحب نظران معتقدند که تولّد این نسل در اوایل دههٔ ۱۹۶۰ آغاز شد و در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به پایان رسید که در ایران مابین دههٔ ۴۰ تا شروع دهه ۶۰ است.
استفاده از عبارت نسل ایکس در سال ۱۹۹۱ و پس از انتشار رمان نسل ایکس: داستان فرهنگ شتاب گرفته داگلاس کپلند رواج یافت.
با توجه به این که این نسل در زمان پر تلاطم دنیا متولد شده تغییر برای آن یک مسئلهٔ عادی می شود. آن ها در پی تغییر هستند و برای همین مثلاً ممکن است به ندرت ۱۰ سال در یک شرکت کار کنند. بر خلاف نسل نسل خاموش که تا پایان عمر نسبت به یک سیستم متعهد باقی می مانند. دهه پنجاهی ها ارزش هائی دارند که در قیاس با سایر نسل های قبل از خود متفاوت است. آن ها عمدتاً باوردارند که تنها کسی می تواند به آن ها کمک کند خودشان هستند. این نسل معمولاً شخصیت های غیررسمی دارند. از طرفی نسلی هستند که به امکانات جدید دسترسی دارند، اطلاعات آن ها تنها محدود به شهر یا کشور محل زندگیشان نیست بلکه اطلاعاتشان در سطح جهانی می باشد. بزرگترین ویژگی نسل ایکس توانائی برقراری ارتباط آن ها با جامعه اطرافشان است.
در ایالات متّحدهٔ آمریکا اعضای نسل ایکس دارای دیدگاه های فرهنگی و تجربه های سیاسی خاصی هستند که با سایر نسل ها متفاوت است و بر اثر مجموعه ای از رویدادهای ویژه شکل گرفته است. ازجملهٔ این رویدادها می توان به انتخاب رونالد ریگان، بازی های المپیک تابستانی ۱۹۸۴، فاجعهٔ شاتل فضایی چلنجر، نجات جسیکای نوزاد، دوشنبهٔ سیاه، سقوط دیوار برلین و پایان جنگ سرد، انتخاب جورج هربرت واکر بوش، آغاز به کار تلسکوپ هابل، بحران پس انداز و وام، انتخاب بیل کلینتون و رونق اقتصادی دههٔ ۱۹۹۰ ایالات متّحدهٔ آمریکا، که طولانی ترین دورهٔ ثبت شدهٔ رشد تولید ناخالص داخلی در تاریخ ایالات متّحدهٔ آمریکا به شمار می رود، اشاره کرد.
«نسل ایکس» (انگلیسی: Generation X (film)) فیلمی در ژانر اکشن و علمی–تخیلی است که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به مت فروئر اشاره کرد.
۲۰ فوریه ۱۹۹۶ (۱۹۹۶-02-۲۰)
بزرگ ترین نسل (به انگلیسی: The Greatest Generation) عبارتی است که خبرنگاری به نام تام بروکاو، برای توصیف نسلی که در دوران رکود بزرگ در ایالات متّحدهٔ آمریکا بزرگ شدند، و سپس در جریان جنگ جهانی دوّم به جنگ رفتند، یا تلاش هایشان در جبههٔ خانگی جنگ سهم به سزایی در نتیجهٔ آن داشت، ابداع کرده است.
فرانک سیناترا: (۱۹۹۸-۱۹۱۵) خواننده و بازیگر
سال بلو: (۲۰۰۵-۱۹۱۵) نویسندهٔ کانادایی/آمریکایی، برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیّات در سال ۱۹۷۶
لنارد برنستاین: (۱۹۹۰-۱۹۱۸) رهبر ارکستر، آهنگساز، نویسنده، مدرّس موسیقی، و پیانیست
جورج هربرت واکر بوش: (زادهٔ ۱۹۲۴) ۴۱امین رئیس جمهور ایالات متّحدهٔ آمریکا
جیمی کارتر: (زادهٔ ۱۹۲۴) ۳۹امین رئیس جمهور ایالات متّحدهٔ آمریکا، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل در سال ۲۰۰۲
جرالد فورد: (۲۰۰۶-۱۹۱۳) ۳۸امین رئیس جمهور ایالات متّحدهٔ آمریکا
جان گلن: (زادهٔ ۱۹۲۱) فضانورد آمریکایی
لیندون بینز جانسون: (۱۹۷۳-۱۹۰۸) ۳۶امین رئیس جمهور ایالات متّحدهٔ آمریکا
جان اف. کندی: (۱۹۶۳-۱۹۱۷) ۳۵امین رئیس جمهور ایالات متّحدهٔ آمریکا
هنری کسینجر: (زادهٔ ۱۹۲۳) دانشمند سیاسی و دیپلمات آمریکایی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل در سال ۱۹۷۳
جوزف مک کارتی: (۱۹۵۷-۱۹۰۸) سناتور آمریکایی، فعّال ضدّ کمونیسم
ریچارد نیکسون: (۱۹۹۴-۱۹۱۳) ۳۷امین رئیس جمهور ایالات متّحدهٔ آمریکا
روبرت اوپنهایمر: (۱۹۶۷-۱۹۰۴) فیزیک دان نظری آمریکایی، رئیس آزمایشگاه لوس آلاموس در طول پروژهٔ منهتن
چارلی پارکر: (۱۹۵۵-۱۹۲۰) نوازندهٔ آمریکایی
رونالد ریگان: (۲۰۰۴-۱۹۱۱) ۴۰امین رئیس جمهور ایالات متّحدهٔ آمریکا
این نسل از نظر ترتیب زمانی بعد از نسل گم شده و قبل از نسل خاموش قرار دارد. بیشتر فرزندان بزرگ ترین نسل بیبی بومر هستند. نوه های آن ها نیز غالباً در میان نسل ایکس و نسل وای قرار دارند. جوان ترین اعضای بزرگ ترین نسل ممکن است نوه هایی متعلّق به نسل زد داشته باشند.
تناوب نسل یا تناوب تولید نسل ها (به انگلیسی: Alternation of generations)، که به آن متاژنسیس (metagenesis) هم گفته می شود، نوع چرخه زندگی در گیاهان و جلبک هایی در آرکئاپلاستید، و باستان گیاهیان (Archaeplastida) و ناجورتاژَکان (stramenopiles یا heterokonts) Heterokontophyta است که دارای مراحل متفاوتی از هاپلوئیدیِ جنسیِ تکی (تک نما)، و غیر جنسیِ دوگانه هستند.
پلوئیدی
نامیختگی
در این گروه ها یک گامتوفیت چند یاخته ای، که هاپلوئیدی با n کروموزوم است، با اسپوروفیت چند یاخته ای متناوب تی شود که دیپلوئید با 2n کروموزوم، ساخته شده از n جفت است. یک اسپوروفایت بالغ هاگ هایی بوسیلهٔ میوز تولید می کند؛ فرایندی که تعداد کروموزوم ها را به نصف، از 2n به n کاهش می دهد.
فهرست نسل های گوشی همراه:
High-Speed Downlink Packet Access
3GPP Long Term Evolution, پیش از LTE Advanced
Evolved HSPA
0G, یا تلفن همراه تلفن های رادیویی  سیستمی هایی  است که قبل از تلفن های مدرن همراه امروزی بودند.
1G(یا 1-G) اشاره به اولین نسل تکنولوژی موبایل بی سیم دارد. این سامانه همان ارتباطات راه دور قیاسی استاندارد است که در سال 1980 میلادی معرف شد و تا زمان معرفی نسل دوم(2G)ادامه داشت. تفاوت اصلی بین دو سامانه ارتباطات از راه دور(1G و 2G) این است که سیگنال های رادیویی در شبکه های  1G به صورت قیاسی(آنالوگ) است ولی در شبکه های 2G به صورت رقمی(دیجیتال) است.
2G (یا 2-G) سومین نسل از ارتباطات از راه دور است که مزایای خود را به همراه دارد: مکالمات تلفنی رقمی(دیجیتالی) محافظت می شوند; سامانه 2G به طور قابل ملاحظه، کارآمد تر در بینابی(طیف) های با فاصله زیاد برای تلفن همراه های سطح های کاوشی هستند; و خدمات داده ارائه شده موبایل، با SMS یا خدمات پیام کوتاه ساده بر پایه متن پیامی آغاز می شود. فن آوری 2G توسط  شبکه های مختلف تلفن همراه  از جمله پیام متنی ، پیام تصویری و MMS یا(خدمات پیام های چند رسانه ای) فعال می شود.
نگاه آهو:سرگذشت یک نسل رمانی از آرش حجازی است.این رمان درباره ی زندگی نویسنده از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۹ می باشد.پیشگفتار این کتاب را پائولو کوئلیو نوشته است.این کتاب به زبان های آلمانی،ایتالیایی و سوئدی ترجمه شده است.
وب گاه شخصی آرش حجازی
رمان نگاه آهو در ۷ بخش نوشته شده است: بخش اول: عشق تو شد، چون پیشه ام (پاییز ۱۳۵۷ — تابستان ۱۳۵۹)
بخش دوم: اگر اوج لذت را می طلبید، بروید روی مین (پاییز ۱۳۵۹ — تابستان ۱۳۶۷)
بخش سوم: شما کشور را بازسازی کنید، من جیب خودم را (۱۳۶۷ — ۱۳۷۴)
یک نسل (لهستانی: Pokolenie) یک فیلم درام در سبک جنگی به کارگردانی آندری وایدا است که در سال ۱۹۵۵ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به رومن پولانسکی، تادئوش ومنیتسکی، اورشولا مودژینسکا و زبیگنیف سیبولسکی اشاره کرد.
۲۵ ژانویه ۱۹۵۵ (۱۹۵۵-01-۲۵)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نسل در دانشنامه آزاد پارسی

نسل (رایانه)(generation)
مفهومی به منظور متمایز ساختن نسخه های مختلف یک مجموعه از فایل های ذخیره شده. قدیمی ترین فایلی که ذخیره شده، پدربزرگ نامیده می شود. فایلی که بعد از آن ذخیره شده است، فایل پدر نام دارد و جدیدترین فایل هم فایل فرزند می باشد. این وضعیت طبق پیشرفته تر بودن تجهیزاتی از قبیل رایانه ها یا زبان های برنامه نویسی، از یکدیگر متمایز می شوند.

نسل در جدول کلمات

نسل
سلاله
نسل چهارم
نبیر
نسل چهارم هر انسان
نبیره
نسل سوم
نوه
نسل فرداهاست که باید به فرداهایشان اندیشید
جوانان
نسل و دودمان
تبار
نسل و نژاد
تبار
نسل وتبار
نژاد

معنی نسل به انگلیسی

slip (اسم)
گمراهی ، باریکه ، اشتباه ، روکش ، سهو ، خطا ، اولاد ، ستون ، نسل ، لغزش ، قلمه ، زیر پیراهنی ، خطا به خواندن ، نهال ، تکه کاغذ ، لیزی
race (اسم)
گردش ، دور ، تبار ، طبقه ، نژاد ، دوران ، طایفه ، مسابقه ، نسل ، قوم
generation (اسم)
پشت ، زایش ، قبیله ، نسل ، تولید ، تولید نیرو
descendant (اسم)
نسل ، زاده اولاد
descendent (اسم)
نسل ، زاده اولاد
filiation (اسم)
نسل ، نسب ، رابطه پدر و فرزندی

معنی کلمه نسل به عربی

نسل
تبن , جنس , جيل , زلة , سليل
اخصائي بعلم الوراثة

نسل را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

رقیه ١٤:٣٨ - ١٣٩٥/١٠/١١
زادمان.
-
نسل سوخته : زادمان سوخته
|

آوا ١٤:٢٨ - ١٣٩٥/١١/٢٨
این واژه اربی است و پارسی آن اینهاست:
نَپت napt (اوستایی: نَپتی napti)
اَگَن agan (پهلوی)
دوتَک dutak (پهلوی)
آوادَک ãvãdak (پهلوی)
آوادَگ ãvãdag (پهلوی)
|

اکبر ٠٢:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨
نتاج
|

شهریار آریابد ١٤:٤٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٢
در پارسی " زایک " از بن زاییدن .
|

مبین ١٦:٥٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٢
نسل یهنی ذریه
|

سارینا سلیمانی ٢٣:٣٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٤
تبار و یا نژاد ها
|

محسن مرادنوری ١٩:٣٩ - ١٣٩٧/١٢/١٢
سلاله
|

مازیار ایرانی ٢٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣
بهترین برابر برای نسل واژگان دوتک دودمان زادمان و در گویش سیستانی رد و رند رانیز به جای نسل بکار میبرند
پارسی شایسته ما ایرانیان هست نه تازی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Aryan > Be afraid
کیومرث > که ویار
سعیده > pluralistic
امین > hypotenuse
که و یار > کهو
Kimiya > Fitting rome
سیدنیشابوری > broke the camels back
افسانه > دست مریزاد

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نسل   • نسل چیست   • هر نسل چند سال است   • نسل وای   • نسل در جدول   • نسل z   • تعریف نسل   • نسل ایکس   • مفهوم نسل   • معرفی نسل   • نسل یعنی چی   • نسل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نسل
کلمه : نسل
اشتباه تایپی : ksg
آوا : nasl
نقش : اسم
عکس نسل : در گوگل


آیا معنی نسل مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )