برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1151 100 1

نصرت الدوله فیروز میرزا

نصرت الدوله فیروز میرزا در دانشنامه آزاد پارسی

نُصرت الدّوله ، فیروز میرزا (۱۲۳۳ـ۱۳۰۳ق)
از شاهزادگان قاجار و پسر عباس میرزا. در ۱۲۵۰ق، محمدشاه قاجار او را مأمور تصرف فارس و قلع و قمع آشوب حسینعلی میرزا فرمانفرما و حسنعلی میرزا شجاع السلطنه کرد. وی پس از دفع فتنه، ملقب به «نصرت الدوله» گردید و والی فارس شد. در ۱۲۵۲، مأمور دفع فتنۀ آقاخان محلاتی و حاکم کرمان گردید. در ۱۲۶۶ تا ۱۲۶۹، بار دیگر حاکم فارس شد. در ۱۲۷۰، به آذربایجان رفت و سپس حاکم اراک (۱۲۷۵)، حاکم تهران (۱۲۷۵)، قائم مقام ناصرالدین شاه قاجار هنگام سفر و عضو دارالشورای کبری (۱۲۷۶)، حکمران عراق و ملایر و رئیس قشون مرکزی (۱۲۷۷)، پیشکاری آذربایجان (۱۲۸۴)، نایب وزارت جنگ و رئیس قورخانه (۱۲۸۵)، وزیر جنگ (۱۲۹۰)، حاکم اراک و بروجرد (۱۲۹۱) شد. وی در ۱۲۹۳، ملقب به «فرمانفرما» گردید و حکومت کرمان و بلوچستان را یافت (۱۲۹۷).

نصرت الدوله فیروز میرزا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نصرت الدوله فیروز میرزا   • مفهوم نصرت الدوله فیروز میرزا   • تعریف نصرت الدوله فیروز میرزا   • معرفی نصرت الدوله فیروز میرزا   • نصرت الدوله فیروز میرزا چیست   • نصرت الدوله فیروز میرزا یعنی چی   • نصرت الدوله فیروز میرزا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نصرت الدوله فیروز میرزا
کلمه : نصرت الدوله فیروز میرزا
اشتباه تایپی : kwvj hgn,gi tdv,c ldvch
عکس نصرت الدوله فیروز میرزا : در گوگل

آیا معنی نصرت الدوله فیروز میرزا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )