انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1098 100 1

نظامی

/nezAmi/

مترادف نظامی: ارتشی، سپاهی، سرباز، قشونی، لشکری

برابر پارسی: ارتشی، سپاهی

معنی نظامی در لغت نامه دهخدا

نظامی. [ ن ِ ] (ص نسبی ) سپاهی. قشونی. لشکری. جنگی. مقابل چریک. (یادداشت مؤلف ).
- حکومت نظامی . رجوع به حکومت شود.
|| قسمی آجر است و آن بزرگترین قطع آجر است و پس از او به ترتیب آجر خطائی است و از آن کوچکتر آجر عادی و معمولی سپس نیمه آجر و بالاخره چارکه. (یادداشت مؤلف ) :
فلک چیست برگی بنفشه ز باغت
قمر چیست خشتی نظامی ز بامت.
شرف شفروه.

نظامی. [ ن َظْ ظا ] (ص نسبی ) منسوب است به نظام. عنوان طایفه ای از معتزله که اصحاب ابراهیم نظام معتزلی اند. رجوع به نظام شود.

نظامی. [ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سرخه بخش مرکزی شهرستان سمنان در 24 هزارگزی جنوب غربی سمنان و 4 هزارگزی جنوب راه سمنان به تهران ، در جلگه ٔ معتدل هوائی واقع است و 150 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات و پنبه و تنباکو، شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).

نظامی. [ ن ِ ] (اِخ ) حسن نیشابوری ملقب به تاج الدین. مؤلف کتاب تاج المآثر است. (از لباب الالباب چ نفیسی ص 665) (تاریخ مغول ، اقبال ، ص 546).

نظامی. [ ن ِ ] (اِخ ) (شیخ...) محمدبن شیخ محمد کریم اﷲدبائی بلند شهری ، ملقب به نظام الدین و متخلص به نظامی ، از پارسی گویان هند و از منجمان قرن سیزدهم است ، در هفتادسالگی به سال 1288 هَ. ق. درگذشت ، در زبان فارسی و اردو دیوان شعر دارد و از اوست : مثنوی سرود مستانه ، عناقید نورس ، تحفةالمدارس. از اشعار اوست :
در خیالش به چمن سینه فگار آمده ام
می کشم ناله که همدرد هزار آمده ام
باد نوروزیم و جانب مرغان قفس
از پی مژده ٔ ایام بهار آمده ام
هرکجا می نگرم محو تماشای توام
حیرتم هست که در آینه زار آمده ام.
ذوق تا قبله ٔ روی تو نموده ست مرا
طاق ابروی تو محراب سجود است مرا.
(از روز روشن ص 834).

معنی نظامی به فارسی

نظامی
(صفت) منسوب به نظام: ۱ - قشونی سپاهی: [ تجهیزات نظامی ] [ فنون نظامی ] . ۲ - یک فرد سرباز سپاهی . ۳ - نوعی آجر بزرگ است که سطح آن معادل چهار آجر معمولی است . آجر نظامی در قدیم برای فرش کردن حیاطها و راهروها و غیره بکار میرفته .
حسن نیشابوری ملقب به تاج الدین مولف کتاب تاج الماثر است .
[military] [علوم نظامی] مربوط به نیروهای مسلح و تشکیلات مرتبط با آن
ابوالحسن نظام الدین یا نجم الدین احمد بن عمر بن علی سمرقندی مشهور به نظامی عروضی . نویسنده و شاعر قرن ششم هجری . در اواخر قرن پنجم در سمرقند ولادت یافت و پس از تحصیلات مقدماتی به خراسان رفت . و بدیدار خیام و معزی نایل شد . نظامی عروضی به دربار ملوک آل شنسب وابسته بود و سالها مداحی شاهان آن سلسه میکرد و کتاب مجمع - النوادر مشهور به چهار مقاله را بنام فخر الدوله مسعود برادر زاده ملک شمس الدین محمد غوری تالیف کرد . این کتاب بین سالهای ۵۵۱ و ۵۵۲ هجری تالیف شده و مطالب آن بیان شرایطی است که در چهار طبقه از مردم - که بزعم مصنف پادشاهان محتاج بدیشان میباشند یعنی - دبیر شاعر منجم طبیب - باید مجتمع باشد . در عین حال بسیاری از مطالب تاریخی و تراجم مشاهیر اعلام را که در کتب ادبی و تاریخی دیگر یافت نمیشود نیز شامل است .
احمد بن عمر بن علی سمرقندی مکنی به ابوالحسن و ملقب به نظام الدین یا نجم الدین و معروف به نظامی عروضی از نویسندگان و شاعران قرن ششم است وی در اواخر قرن پنجم در سمرقند ولادت یافت ٠ پس از تحصیلات مقدماتی در سالهای ۵٠۶ - ۵٠۴ عزم خراسان کرد در آنجا به خدمت عمر خیام و امیر معزی رسید وی به دربار ملوک آل شنسب وابسته بود و سالها مداحی شاهان آن سلسله می کرد و کتاب معروف خویش مجمع النوادر مشهور به چهار مقاله را به نام ابوالحسن حسام الدین علی بن فخر الدوله مسعود برادر زاد. ملک شمس الدین محمد پادشاه غوری تالیف کرد چهار مقاله که اسم اصلی آن مجمع النوادر است از متون ادبی مهم زبان فارسی است و در حدود سالهای ۵۵۲ - ۵۵۱ تالیف شده است ٠
[militarist] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] فرد معتقد به نظامی گرایی
[militaristic] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] مربوط به نظامی گرایی یا ناشی از آن
[militarism] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] باور به برتری نهادها و ارزش های نظامی بر نهادها و ارزش های جامعۀ مدنی و عمل به این باور
حکیم ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی ابن موید نظامی ( و. ۶۱۴ - ۵۳٠ ه. ق.) شاعر معروف ایرانی در قرن ششم ه.ق . متولد گنجه . از زندگی او بطور مشروح چیزی دانسته نیست . ظاهرا هنوز چندان از سنش نگذشته بود که پدر و مادرش را از دست داد . نظامی چنانکه از اشعارش بر می آید در آغاز جوانی به تحصیل ادب و تاریخ و قصص همت گماشت و بیشتر عمر خود را در گنجه گذرانید و کمتر از موطن مالوف خویش دوری گزید . وی با اصول عرفان آگاه بود و عملا نیز طریق زهد و تصوف می سپرد و پادشاهان رعایت مقام او مینمودند و در حضور وی از می و مطرب پرهیز میکردند . مهمترین اثر نظامی پنج گنج یا خمسه نظامی است و دیگر دیوان اوست شامل قصاید غزلیات قطعات رباعیات که بطبع رسیده است .
حکیم ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی ابن موید نظامی ( و. ۶۱۴ - ۵۳٠ ه. ق.) شاعر معروف ایرانی در قرن ششم ه.ق . متولد گنجه . از زندگی او بطور مشروح چیزی دانسته نیست . ظاهرا هنوز چندان از سنش نگذشته بود که پدر و مادرش را از دست داد . نظامی چنانکه از اشعارش بر می آید در آغاز جوانی به تحصیل ادب و تاریخ و قصص همت گماشت و بیشتر عمر خود را در گنجه گذرانید و کمتر از موطن مالوف خویش دوری گزید . وی با اصول عرفان آگاه بود و عملا نیز طریق زهد و تصوف می سپرد و پادشاهان رعایت مقام او مینمودند و در حضور وی از می و مطرب پرهیز میکردند . مهمترین اثر نظامی پنج گنج یا خمسه نظامی است و دیگر دیوان اوست شامل قصاید غزلیات قطعات رباعیات که بطبع رسیده است .
الیاس به یوسف بن زکی بن موید ملقب به جمال الدین و مکنی به ابو محمد و معروف به حکیم نظامی گنجوی از اعاظم شعرای فارسی زبان است وی در حوالی سنه ۵۳٠ هجری قمری از مادری کرد نژاد در گنجه بزاد ٠ تالیفات او عبارتند از : مخزن الاسرار منظوم. خسرو و شیرین لیلی و مجنون شرفنامه ٠ در تاریخ وفات نظامی هم چون تاریخ ولادتش اختلاف است و بنا به تحقیقی که آقای دکتر صفا کرده است با احتساب ۸۴ سال عمر نظامی و فرض اینکه وی در سال ۵۳٠ ولادت یافته باشد عدد ۶۱۴ برای سال درگذشت او به صواب نزدیکتر است ٠
[military dictatorship] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] حکومت استبدادی نظامیان که معمولاً بعد از کودتا برقرار می شود
[military occupation] [علوم نظامی] وضعیتی که در آن سرزمینی تحت واپایش مؤثر نیروهای مسلح بیگانه است
[politico-military gaming] [علوم نظامی] شبیه سازی یک موقعیت با به کارگیری عوامل سیاسی و نظامی و اجتماعی و روان شناختی و اقتصادی و علمی
آشفتگی ٠ نابسامانی ٠ بی نظمی ٠
دهی از دهستان مرکزی بخش حوم. شهرستان بهبهان .
معلق ماندن قوانین مدنی موقتا و نائب مناب شدن قوانین لشگری آنرا برای مصلحتی عام
[martial law] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] اعمال حاکمیت نظامیان به طور موقت بر تمام یا بخشی از کشور در پی اعلام وضعیت اضطراری
یا پنج گنج اثر طبع نظامی گنجه یی و شامل پنج مثنویی است : ۱- مخزن الاسرار ۲ - خسرو و شیرین ۳ - لیلی و مجنون ۴ هفت پیکر ۵ - اسکندر نامه خمسه نظامی بسبب اهمیت مورد تقلید و اقتفای گروهی بسیار از شاعران واقع شده است .
[military strategy] [علوم نظامی] فنون و دانش های مربوط به استفاده از نیروهای مسلح یک کشور برای دست یافتن به اهداف سیاست ملی با توسل به زور یا تهدید به توسل به زور
[military regime] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] دولتی که در آن نظامیان حکم می رانند متـ . رژیم نظامیان
[military governor] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] فرماندهی که ریاست حکومت اشغالگران یا حکومت نظامیان را بر عهده دارد
[military landing zone] [علوم نظامی] باریکه ای برای فرود هواگَرد که منحصراً برای آموزش نیروهای نظامی به کار گرفته می شود
[militarism heritage tourism] [گردشگری و جهانگردی] نوعی گردشگری که در آن گردشگران به بازدید از پایگاه ها و تجهیزات نظامی قدیمی می پردازند
[army regulation] [علوم نظامی] ضوابط ناظر بر بخش های مختلف نیروهای مسلح

معنی نظامی در فرهنگ فارسی عمید

نظامی
۱. مربوط به نظام: لباس نظامی.
۲. (صفت نسبی، اسم) ارتشی، سرباز.

نظامی در دانشنامه ویکی پدیا

نظامی
نظامی منسوب به واژهٔ «نظام» است. همچنین، ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
نیروی نظامی
نظامی یک دهانه برخوردی بر روی سیارهٔ تیر (عطارد) است که دارای قطر ۷۶ کیلومتر می باشد. نام این دهانه توسط اتحادیه بین المللی اخترشناسی در سال ۱۹۷۹ به افتخار شاعر و داستان سرای ایرانی حکیم نظامی گنجوی برگزیده شده است.
نظامی، یکی از روستاهای شهرستان سمنان در استان سمنان ایران است.
جعفری، عباس (۱۳۸۴)، گیتاشناسی، جلد سوم، دائرةالمعارف جغرافیایی ایران، تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، شابک ۹۶۴-۳۴۲-۰۹۵-۷
این روستا در دهستان لاسگرد در بخش سرخه و در ۲۴ کیلومتری جنوب باختر سمنان در نزدیکی شهر سرخه جای دارد. مردم روستای نظامی به زبان سمنانی سخن می گویند.
جمعیت این روستا در دهه های ۴۰ و ۵۰ هجری خورشیدی در حدود ۱۵۰ نفر بوده است. در سال های اخیر بیشتر اهالی روستا به سرخه مهاجرت کرده اند و در یکی از محله های این شهر سکونت دارند. هم اکنون روستای نظامی خالی از سکنه است اما بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۷ نفر (۶ خانوار) بوده است.
همچنان اهالی در زمین های کشاورزی خویش در روستا، به کار مشغول اند و پس از پایان کار روزانه به سرخه بازمی گردند. محصولات کشاورزی روستا شامل غلات، خربزه، پنبه و تنباکو است.
«نظامی» (انگلیسی: Military (film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد.
۲۸ فوریه ۲۰۰۳ (۲۰۰۳-02-۲۸)
سیارک ۳۷۷۰ (به انگلیسی: 3770 Nizami، نامگذاری:1974QT1) سه هزار و هفتصد و هفتادمین سیارک کشف شده است که در ۲۴ اوت ۱۹۷۴ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۴٫۵۰ است.
نظامی،ارمنستان (به ارمنی: Նիզամի) یک منطقهٔ مسکونی در ارمنستان است که در استان آرارات واقع شده است. در کیلومتری شمال آرتاشات، مرکز استان آرارات واقع شده است. نظامی ۱٬۱۵۲ نفر جمعیت دارد و در ارتفاع متر ( پا) بالاتر از سطح دریا قرار گرفته است.
فهرست شهرهای ارمنستان
نظامی عروضی سمرقندی نویسنده و شاعر ایرانی سده ششم هجری و نویسندهٔ کتاب چهار مقاله است.
ذبیح الله صفا، تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، ص ۹۶۱
لباب الالباب عوفی، چاپ سعید نفیسی ص ۶۹۵
Ashk Dahlén, Kingship and Religion in a Mediaeval Fürstenspiegel: The Case of the Chahār Maqāla of Nizami Aruzi, Orientalia Suecana, vol. 58, Uppsala, 2009
احمد بن عمر بن علی سمرقندی، مکنی به ابوالحسن، ملقب به نظام الدین یا نجم الدین، و معروف به نظامی عروضی، از نویسندگان و شاعران قرن ششم هجری قمری است. در اواخر قرن پنجم در سمرقند زاده شد. پس از کسب علوم مقدماتی در سمرقند، در سالهای ۵۰۴ تا ۵۰۶ رهسپار خراسان شد. در در سال ۵۰۶ در بلخ به خدمت عمر خیام، و در سال ۵۱۰ در طوس به خدمت امیر معزی رسید. وی به دربار ملوک آل شنسب پیوست و سالها مداحی شاهان آن سلسله را می کرد. کتاب معروف خویش مجمع النوادر مشهور به چهار مقاله را در حدود سال های ۵۵۱–۵۵۲ ه‍.ق به نام ابوالحسن حسام الدین علی بن فخرالدوله مسعود برادرزاده ملک شمس الدین محمد، پادشاه غوری تألیف کرد،
از نظامی عروضی است:
نظامی قونوی یا نظامی قونیه ای (مرگ بین سال های ۱۴۶۹ تا ۱۴۷۳ میلادی) که به نظامی قَرَمانی و قارامانلی نیز مشهور است، شاعری بود که به زبان های فارسی، عربی و ترکی شعر می سرود. اطلاعات اندکی دربارهٔ زندگی نامه او وجود دارد. او در زمان خاندان قَرَمانی، احتمالاً بین ۱۴۳۵ تا ۱۴۴۰ میلادی به دنیا آمد و پسر ملا ولی الدین، واعظ و شیخ مذهبی مشهور شهر قونیه بود. پس از گذرانیدن تحصیلات پایه، پدرش او را به ایران فرستاد تا تحصیلات تکمیلی را بگذراند. آنجا او زبان فارسی را به موازات استداد شعرگویی و ادبیات را فرا گرفت. پس از تکمیل تحصیلاتش، او به قونیه برگشت. مدتی نه چندان بعد، سلطان محمد دوم عثمانی (حکمرانی ۱۴۵۱–۱۴۸۱ م) بر قملرو قرمانی ها مسلط شد و به حکومت قرمانی (۱۴۶۸–۱۶۷۴) پایان داد.
Halûk İpekten, Karamanlı Nizâmî: Hayatı, edebî kişiliği ve divanı, Ankara, 1974.
G. M. Meredith-Owens, Meşâirü'ş-şuʿarâ veya Tezkere of ʿĀşıq Çelebi, GMS, N.S. 24, London, 1971, fol. 136
تنها اثر باقی مانده از نظامی قونوی، دیوان اشعارش است.
نظامی قونوی در کنار زبان ترکی (به عنوان زبان مادری اش)، در هر دو زبان فارسی و عربی به خوبی شعر می سرود. دیوان او علاوه بر اشعار ترکی، شامل شصت غزل و تعدادی دوبیتی (رباعی) در زبان فارسی و برخی دوبیتی به زبان عربی است.
نظامی گری ژاپن (به ژاپنی: 日本軍国主義, Nihon gunkoku shugi) از منظر تاریخی به آرمانی در امپراتوری ژاپن اشاره می کند که بر اساس آن نیروهای نظامی باید بر ارکان سیاست و زندگی اجتماعی مردم مسلط شوند. این دیدگاه، نیروی نظامی قدرتمند را مساوی با ملت قدرتمند می دانست. در طول دهه ۱۹۲۰، ژاپن به سمت برقراری حکومتی دموکراتیک حرکت می کرد که تحت عنوان «دموکراسی تای شو» از آن یاد می شد. با این حال، دولت پارلمانی به آن اندازه ریشه ندوانده بود که بتواند در برابر فشارهای سیاسی و رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و رهبران نظامی پرنفوذ این دهه مقاومت کند. نظامی گری راهی بود که ژاپن و بعضی از کشورهای اروپایی برگزیدند. این راه در نهایت به جنگ جهانی دوم منجر شد. آنچه این جابجایی قدرت به سمت نظامیان را بیش از پیش امکان پذیر می کرد، گنگی و بی دقتی در متن قانون اساسی مِی جی، به ویژه در مورد جایگاه امپراتور بود. این قانون بدنه قانون گذاری را نه در برابر مردم، بلکه در برابر پادشاه پاسخ گو می دانست.
پارینه سنگی ۳۵٬۰۰۰–۱۴٬۰۰۰ ق.م.
دوره جومون ۱۴٬۰۰۰–۴۰۰ ق.م.
دوره یایویی ۴۰۰ ق.م. – ۲۵۰ م
دوره کوفون ۲۵۰–۵۳۸
دوره آسوکا ۵۳۸–۷۱۰
دوره نارا ۷۱۰–۷۹۴
دوره هی آن ۷۹۴–۱۱۸۵
دوره کاماکورا۱۱۸۵–۱۳۳۳
تجدید حیات کن مو۱۳۳۳–۱۳۳۶
جمال الدین ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤیَّد، متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی (زادهٔ ۵۳۵ هـ. ق در گنجه – درگذشتهٔ ۶۰۷–۶۱۲ هـ. ق) شاعر و داستان سرای ایرانی و پارسی گوی حوزهٔ تمدن ایرانی در سده ششم هجری (دوازدهم میلادی)، که به عنوان پیشوای داستان سرایی در ادب پارسی شناخته شده است.آرامگاه حکیم نظامی، در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد.
توران دخت جاکومو پوچینی (محسن معینی در سال ۱۳۹۲ نمایشی بر اساس این اپرا در فرهنگسرای نیاوران تهران بر صحنه برده است.)
مجلس قربانی سنمّار بهرام بیضایی
رمان دیوباد - ساناز حائری ( اسفند ۱۳۹۷)
نظامی در زمرهٔ گویندگان توانای شعر پارسی است، که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوهٔ او بر شعر پارسی نیز در شاعرانِ پس از او آشکارا پیداست. نظامی از دانش های رایج روزگار خویش (علوم ادبی، نجوم، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب) آگاهی گسترده ای داشته و این ویژگی از شعر او به روشنی دانسته می شود.
شعر نظامی به زبان های گوناگون درآمده است، برای نمونه خمسه به همّت رستم علی اف به زبان روسی ترجمه و منتشر شده است.
روز ۲۱ اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجه ای است.
آرایه گری نظامی (انگلیسی: Military orders, awards and decorations) یا دکوراسیون نظامی، به مجموعهٔ نشان های نظامی و روبان خدمت است که به یک فرد نظامی یا غیرنظامی، به پاس شایستگی ها اهدا می شود .
اتحاد نظامی یک توافق بین المللی در مورد امنیت ملی است که طرفین معاهده بر حفاظت و پشتیبانی متقابل در برابر بحران های پیش بینی نشده متعهد می شوند. اتحادهای نظامی با ائتلاف تفاوت دارند. ائتلاف ها در برابر بحران های شناخته شده شکل می گیرند.
اتحادهای نظامی به انواع پیمان دفاعی، معاهدات عدم تجاوز و تفاهم ها دسته بندی می شوند.
اداره امنیت هوانوردی غیر نظامی (CASA) همان اداره هوانوردی ملی متعلق به دولت استرالیا و مسئول قانونی تنظیم مقررات و نظارت بر هوانوردی در این کشور است.
اشغال نظامی (انگلیسی: Military occupation) به کنترل موقت مؤثر قدرت در یک سرزمین خاص که تحت حاکمیت رسمی اما بدون حاکمیت واقعی است، به وسیله نیروهای نظامی گفته می شود. اشغال نظامی در ماهیت با ضمیمه کردن یک منطقه به حکومت خود، متفاوت است چراکه موقتی است و با ادعا برای حاکمیت دائم بر یک سرزمین، متفاوت است. این اشغال، بر اساس طبیعت نظامی اش، حقوق شهروندی را به جمعیت تحت انقیادش، اعطا نمی کند.
آلمان تحت اشغال متفقین
امید نظامی (زاده ۷ اکتبر ۱۹۸۴، کابل) خواننده، خبرنگار و مجری اهل افغانستان است. نظامی در بسیاری از برنامه های تلویزیون طلوع به عنوان مجری حضور داشته و در تلویزیون افغانستان، بیشتر به عنوان مجری برنامه های محبوب تلویزیون طلوع، نظیر ستاره افغان و بامداد خوش شناخته می شود.
قاب گفتگو:میزبان یکی از چهره های محبوب تلویزیون طلوع؛امید نظامی
در این بخش ما شما را با امید نظامی آشنا خواهیم ساخت و چیزهایی که تا حال در موردش نمی دانید را با شما شریک می سازیم
نظامی در سال ۱۹۸۴ میلادی از پدر و مادر غزنیچی در کابل متولد شد.نخستین تک آهنگ وی خوابم نمی برد در سال ۱۳۹۰ منتشرشد و معروف ترین آهنگ وی زنگ مکتب می باشد. او اولین بار با شرکت در مسابقه ستاره افغان در تلویزیون افغانستان حضور یافت. بعد از پایان برنامه حضور در رادیو آرمان به او پیشنهاد شد و بعداً به عنوان مجری ثابت برنامه ستاره افغان در این برنامه حضور یافت. وی همچنین در برنامهٔ های تلویزیون طلوع به عنوان مجری ثابت و مهمان حضور دارد.نظامی هم اکنون خبرنگار تلویزیون طلوع در استرالیا است.
زئولیت جاده نظامی یک اندیس غیرفلزی است که در استان سمنان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، زئولیت است.
فهرست اندیس های استان سمنان
بودجه نظامی (انگلیسی: Military budget) (یا هزینه های نظامی) که به عنوان بودجه دفاعی نیز شناخته می شود، به میزان منابع مالی اختصاص یافته توسط دولت مستقل اطلاق می گردد، که به ارتقاء و نگهداری نیروهای نظامی یا سایر روش های ضروری برای اهداف دفاعی اختصاص می یابد.
فهرست کشورها بر پایه هزینه های نظامی
فهرست کشورها بر پایه سرانه هزینه های نظامی
کینزینیسم نظامی
صنایع جنگ افزاری
پرستاری نظامی (به انگلیسی: Military nurse) شامل گروهی از پرستاران متخصص در زمینه مراقبت های ویژه و مدیریت می باشد. آنان بیشتر به عنوان یک گروه مستقل پرستاری بحساب می آیند. پرستاری در ارتش ایالات متحده آمریکا حرفه ای کاملاً متفاوت محسوب می شود چراکه پرستاران همزمان با انجام وظیفه، در طرح های پژوهشی نیز شرکت می کنند.
پرستاری نظامی ارتش ایالات متحده برای خدمت به بشر در زمان صلح و جنگ، رسماً توسط قانون کنگره در ۲ فوریه ۱۹۰۱ تأسیس گردید.
در جنگ جهانی اول، تعداد پرستاران نظامی در حدود ۴٬۰۰۰ نفر در زمان جنگ بوده است. در طول جنگ ماریون. مک کیون رایس، به عنوان یک پرستار صلیب سرخ، تصاویر زیادی را در طی انجام وظیفه از جنگ ثبت کرده است.
پلیس نظامی (به انگلیسی: Military Police به اختصار MP)، نیروهای انتظامی مرتبط یا زیرمجموعه نیروهای نظامی می باشند.
بخشی از نیروی نظامی که تنها انتظامات نیروهای نظامی را برعهده دارد. ماننددژبان در ایران و Provost در ایالات متحده آمریکا
بخشی از نیروی نظامی که انتظامات نیروهای نظامی و مردم عادی را برعهده دارد. مانندژاندارمری
پلیس نظامی در مناطق مختلف جهان کاربردها و تعاریف متفاوتی دارد:
درفرانسه (French Gendarmerie)
مانند Policia Militar دربرزیل
پوتین نظامی (انگلیسی: Combat boot) چکمه ای نظامی است که سربازان هنگام نبرد یا تمرینات نظامی یا مراسم نظامی نظیر رژه به تن می کنند. در بعضی مواقع پوتین ضدآب نیز تولید می شود. همچنین برای آب و هواهای سخت و مشکل نیز در جهت محافظت از پا پوتین های مناسب ساخته می شود. انواع جنگلی یا کویری و چکمه مخصوص پرش، به صورت تجاری نیز تولید می شوند. همچنین گهگاه به منظور فشن نیز پوشیده می شود.
نخستین مشاهدات استفاده از موارد مشابه پوتین نظامی در تاریخ به سربازان پیاده نظام آشوری باز می گردد. به خوبی ثبت شده که سربازان امپراطوری روم از پوتین نظامی کف میخ نعل اسبی استفاده می کردند.
پوتین نظامی نیز به عنوان فشن و مد نیز طرفداران زیادی دارد از جمله گروه های گوت، پانک، گرانج، هوی متال، صنعتی، کله پوستی وبی دی اس ام و علاوه بر این، استقبال از پوتین نظامی در عرصه مدل پوشی در حال گسترش است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نظامی در جدول کلمات

از نیروهای نظامی سه گانه
هوایی
ازا ثرهای معروف نظامی گنجوی
هفت پیکر
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ••••• است
ممنوع
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور•••••• است
ممنوع
استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور••• است
ممنوع
پیمان نظامی آسیایی
سنتو
تغییر نظامی حکومت
کودتا
درجه ای نظامی در ارتش
سردار
سازمان نظامی سنتی ایران
ارتش
سمتی نظامی روی کشتی
دریادار

معنی نظامی به انگلیسی

trooper (اسم)
سپاهی ، اسب سواری ، نظامی
soldier (اسم)
سپاهی ، جنگ کننده ، سرباز ، نفر ، نظامی
military (صفت)
جنگی ، نظامی ، ارتشی
martial (صفت)
جنگجو ، جنگی ، نظامی ، لشکری ، مریخی

معنی کلمه نظامی به عربی

نظامی
جندي , جيش , عسکري
جندي
موکب
تحية
قلعة
اِحْتلالٌ عَسْکَري
بريد
اِحْتلالٌ عَسْکَري
مناورة
فدائي
ميليشيا
سرية
الحکم العسکري
مدني
مدني
الحاکم العسکري
حصن , قلعة , معقل
موکب
قماش الخاکي
مثقاب

نظامی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی ٠٦:٣٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٣
در گویش بهابادی نظامی به معنای زیر شلواری و پیجامه هم به کار می رود.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نظامی مخزن الاسرار   • معنی نظامی   • نظامی در جدول   • نظامی گنجوی لیلی و مجنون   • خمسه نظامی   • نظامی ایران   • اشعار نظامی گنجوی   • آرامگاه نظامی گنجوی   • مفهوم نظامی   • تعریف نظامی   • معرفی نظامی   • نظامی چیست   • نظامی یعنی چی   • نظامی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نظامی
کلمه : نظامی
اشتباه تایپی : kzhld
آوا : nezAmi
نقش : صفت
عکس نظامی : در گوگل


آیا معنی نظامی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )