برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1295 100 1

نظام الملک طوسی

معنی نظام الملک طوسی به فارسی

نظام الملک طوسی
حسن بن ابوالحسن علی بن اسحق بن عباس طوس مکنی به ابو علی و ملقب به سید الوزرائ و قوام الدین و رضی امیرالمومنین و مشهور به خواجه نظام الملک طوسی دانشمند و نویسند. قرن پنجم و وزیر نامدار ملکشاه سلجوقی است ٠ وی به سال ۴٠۸ یا ۴۱٠ در قری. نوغان از قرای رادکان طوس ولادت یافت پدرش از جانب سوری بن المعتز عامل طوس بود خواجه اندکی بعد از عزل از مقام وزارت در راه بغداد به دست بوطاهر ارانی یکی از مریدان حسن صباح و فدائیان اسماعیلیه کشته شد ٠

نظام الملک طوسی در دانشنامه اسلامی

ابوالحسن علی بن اسحاق بن عباس طوسی، مشهور به خواجه نظام الملک طوسی، دانشمند و نویسنده قرن پنجم و وزیر نامدار دوره سلجوقی است. از اندیشه های اقتصادی نظام الملک می توان به ماهیت و اساس دولت، دخالت دولت در بازار و تامین منافع مصرف کنندگان و غیره نام برد.
ابوالحسن علی بن اسحاق بن عباس طوسی، مکنّی به ابوعلی مقلب به «سیدالوزراء و قوام الدین» و مشهور به «خواجه نظام اللملک طوسی»، دانشمند و نویسنده قرن پنجم و وزیر نامدار دوره سلجوقی است.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ج۱۴، ص۲۲۵۷۱.
نقد و بررسی دیدگاه های اقتصادی خواجه نظام الملک بدین شرح هست:
← ماهیت و اساس دولت
 ۱. ↑ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ج۱۴، ص۲۲۵۷۱.۲. ↑ ابن کثیر دمشقی و ابوالفداء الحافظ، البدایه و النهایه، بیروت، المکتبه العصریه، ۱۴۲۶ه. ق/۲۰۰۵م، (۱۱جلدی) ج۸، ص۳۴۹.۳. ↑ حسن بن علی، (نظام الملک) ابوعلی، سیاست نامه، به کوشش جعفر شعار، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم، ص شانزده.۴. ↑ ابن کثیر دمشقی و ابوالفداء الحافظ، البدایه و النهایه، بیروت، المکتبه العصریه، ۱۴۲۶ه. ق/۲۰۰۵م، (۱۱جلدی) ج۸، ص۳۵۰.۵. ↑ غزالی، عیدیت، اندیشه های اقتصادی نظام الملک طوسی، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شیبانی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۴۶.۶. ↑ غزالی، عیدیت، اندیشه های اقتصادی نظام الملک طوسی، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شیبانی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۴۷.۷. ↑ غزالی، عیدیت، اندیشه های اقتصادی نظام الملک طوسی، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شیبانی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۴۷.۸. ↑ هدایتی، ابوالفضل، سلوک سیاسی نظام الملک، مجله حکومت اسلامی، پاییز ۱۳۷۸، ش۱۳، ص۲۳۱.۹. ↑ صدیقی، نجات الله، بررسی کوششهای اخیر پیرامون مطالعه تاریخ تفکر اقتصادی در اسلام، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شیبانی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۸۸.۱۰. ↑ غزالی، عیدیت، اندیش ...

نظام الملک طوسی در دانشنامه آزاد پارسی

نِظامُ المُلک طوسی (طوس ۴۰۸ـ۴۸۵ق)
ابوعلی قوام الدین حسن ، معروف به خواجه نظام الملک، از وزرا و رجال و نویسندگان مشهور دورۀ سلاجقه . از کودکی به تحصیل علم پرداخت . پس از فراغت از تحصیل ، در بلخ نزد ابوعلی بن شاذان و آلب ارسلان به دبیری پرداخت . خواجه در ۴۵۱ق به وزارت آلب ارسلان و سپس ملکشاه برگزیده شد و چون وزیر باکیاستی بود، ۳۰ سال در این شغل باقی ماند، اما براثر اختلاف با ترکان خاتون بر سر جانشینی ملکشاه از وزارت برکنار شد و در راه بغداد به دست یکی از فدائیان اسماعیلی به قتل رسید. خواجه نظام الملک شافعی مذهب بود و به فقها و متصوفه ارادت خاصی داشت . به همین منظور، مدارس و خانقاه ها و بیمارستان هایی در شهرها، ازجمله بلخ ، هرات ، نیشابور، اصفهان ، ری و بغداد بنا کرد که مدارس آن به نظامیه مشهور شده اند. وی نسبت به شیعه خصومت داشت و با علمای شیعه مخالفت می کرد. خواجه فردی ادیب و شاعر بود و شعرایی چون لامعی گرگانی و امیر معزّی وی را ستوده اند. از وی کتابی به نام سیاست نامه یا سیرالملوک به فارسی و نیز رساله ای به نام قانون الملک یا دستورالوزرا که قسمتی از سیاست نامه است ، باقی مانده است .

نظام الملک طوسی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خواجه نظام الملک طوسی کتاب‌ها   • خیابان خواجه نظام الملک   • سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی   • عمید الملک کندری   • نصیرالدین طوسی   • دانلود کتاب سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی   • عکس خواجه نظام الملک طوسی   • لقب اگاتاکریستی   • معنی نظام الملک طوسی   • مفهوم نظام الملک طوسی   • تعریف نظام الملک طوسی   • معرفی نظام الملک طوسی   • نظام الملک طوسی چیست   • نظام الملک طوسی یعنی چی   • نظام الملک طوسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نظام الملک طوسی
کلمه : نظام الملک طوسی
اشتباه تایپی : kzhl hglg; x,sd
عکس نظام الملک طوسی : در گوگل

آیا معنی نظام الملک طوسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )