انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1072 100 1

نظام الملک طوسی

معنی نظام الملک طوسی به فارسی

نظام الملک طوسی
حسن بن ابوالحسن علی بن اسحق بن عباس طوس مکنی به ابو علی و ملقب به سید الوزرائ و قوام الدین و رضی امیرالمومنین و مشهور به خواجه نظام الملک طوسی دانشمند و نویسند. قرن پنجم و وزیر نامدار ملکشاه سلجوقی است ٠ وی به سال ۴٠۸ یا ۴۱٠ در قری. نوغان از قرای رادکان طوس ولادت یافت پدرش از جانب سوری بن المعتز عامل طوس بود خواجه اندکی بعد از عزل از مقام وزارت در راه بغداد به دست بوطاهر ارانی یکی از مریدان حسن صباح و فدائیان اسماعیلیه کشته شد ٠

نظام الملک طوسی در دانشنامه اسلامی

ابوالحسن علی بن اسحاق بن عباس طوسی، مشهور به خواجه نظام الملک طوسی، دانشمند و نویسنده قرن پنجم و وزیر نامدار دوره سلجوقی است. از اندیشه های اقتصادی نظام الملک می توان به ماهیت و اساس دولت، دخالت دولت در بازار و تامین منافع مصرف کنندگان و غیره نام برد.
ابوالحسن علی بن اسحاق بن عباس طوسی، مکنّی به ابوعلی مقلب به «سیدالوزراء و قوام الدین» و مشهور به «خواجه نظام اللملک طوسی»، دانشمند و نویسنده قرن پنجم و وزیر نامدار دوره سلجوقی است.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ج۱۴، ص۲۲۵۷۱.
نقد و بررسی دیدگاه های اقتصادی خواجه نظام الملک بدین شرح هست:
← ماهیت و اساس دولت
 ۱. ↑ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ج۱۴، ص۲۲۵۷۱.۲. ↑ ابن کثیر دمشقی و ابوالفداء الحافظ، البدایه و النهایه، بیروت، المکتبه العصریه، ۱۴۲۶ه. ق/۲۰۰۵م، (۱۱جلدی) ج۸، ص۳۴۹.۳. ↑ حسن بن علی، (نظام الملک) ابوعلی، سیاست نامه، به کوشش جعفر شعار، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم، ص شانزده.۴. ↑ ابن کثیر دمشقی و ابوالفداء الحافظ، البدایه و النهایه، بیروت، المکتبه العصریه، ۱۴۲۶ه. ق/۲۰۰۵م، (۱۱جلدی) ج۸، ص۳۵۰.۵. ↑ غزالی، عیدیت، اندیشه های اقتصادی نظام الملک طوسی، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شیبانی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۴۶.۶. ↑ غزالی، عیدیت، اندیشه های اقتصادی نظام الملک طوسی، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شیبانی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۴۷.۷. ↑ غزالی، عیدیت، اندیشه های اقتصادی نظام الملک طوسی، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شیبانی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۴۷.۸. ↑ هدایتی، ابوالفضل، سلوک سیاسی نظام الملک، مجله حکومت اسلامی، پاییز ۱۳۷۸، ش۱۳، ص۲۳۱.۹. ↑ صدیقی، نجات الله، بررسی کوششهای اخیر پیرامون مطالعه تاریخ تفکر اقتصادی در اسلام، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شیبانی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۸۸.۱۰. ↑ غزالی، عیدیت، اندیشه های اقتصادی نظام الملک طوسی، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شیبانی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۵۸.۱۱. ↑ هادی غفاری و اصغر ابوالحسنی، تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان، تهران، انتشارات پیام نور، ۱۳۸۹، چاپ اول، ص۶۶.۱۲. ↑ هدایتی، ابوالفضل، سلوک سیاسی نظام الملک، مجله حکومت اسلامی، پاییز ۱۳۷۸، ش۱۳، ص۲۲۵.۱۳. ↑ هادی غفاری و اصغر ابوالحسنی، تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان، تهران، انتشارات پیام نور، ۱۳۸۹، چاپ اول، ص۶۷.۱۴. ↑ هدایتی، ابوالفضل، سلوک سیاسی نظام الملک، مجله حکومت اسلامی، پاییز ۱۳۷۸، ش۱۳، ص۲۲۶.۱۵. ↑ هدایتی، ابوالفضل، سلوک سیاسی نظام الملک، مجله حکومت اسلامی، پاییز ۱۳۷۸، ش۱۳، ص۲۲۵.۱۶. ↑ آزاد ارمکی، تقی، اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان، تهران، نشر جهاد، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص۴۹-۵۰.۱۷. ↑ غزالی، عیدیت، اندیشه های اقتصادی نظام الملک طوسی، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شیبانی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۵۸.
منبع
...
ابوالحسن علی بن اسحاق بن عباس طوسی، مکنّی به ابوعلی مقلب به «سیدالوزراء و قوام الدین» و مشهور به خواجه «نظام الملک طوسی»، دانشمند و نویسنده قرن پنجم و وزیر نامدار دوره سلجوقی است.
وی در روز جمعه ۲۱ ذی القعده سال ۴۰۸ هجری در شهر نوقان طوس خراسان (بخشی از مشهد فعلی) دیده به جهان گشود. از آنجا که دانش اندوزی اش در شهر طوس (توس) بود، طوسی خوانده می شد.
تحصیلات
خواجه نظام الملک در کودکی به همراه پدر قرآن را ختم نمود. وی در همان سنین و در شهرهای طوس و نیشابور به تحصیل علوم پرداخت و در این خلال، برای تحصیل دانش به مرو سفر کرد و توفیق زیارت عارف بزرگ ابوسعید ابوالخیر در میمه نیشابور نصیبش گردید. از آنجایی که پدرش از یاران محمود سبکتکین (غزنوی) به شمار می آمد، به علت وضعیت نامناسب مالی، خواجه نظام الملک هنگامی که ۲۱ سال داشت، به غزنه رفت و در خدمت ابوعلی ابن شاذان وزیر آلب ارسلان درآمد؛ تا به عنوان کاتب نزد وی خدمت کند. ابن شاذان به هنگام وفاتش، به خواجه وصیت کرد که به خدمت سلطان آلب ارسلان درآید و او نیز چنین کرد. آلب ارسلان خواجه را هنگامی که ۳۲ سال داشت به عنوان وزیر خویش برگزید و تمام کارهای مملکتی را به وی سپرد و سلطان هیچ امری را بدون مشورت وی انجام نمی داد. او در عهد وزارت خود، خدمات فرهنگی بسیار عظیمی را انجام داد که تا آن موقع در تاریخ سابقه نداشته است. وی علاوه بر رتق و فتق امور مملکتی و حل مشکلات عدیده اجتماعی و اخلاقی و سایر مسائل مملکتی، دست به ایجاد مدارسی زد که در تاریخ به نام وی به مدارس نظامیه مشهور است. مهم ترین آنها عبارتند از: «نظامیه بغداد٬ موصل٬ نیشابور٬ بلخ٬ هرات٬ مرو٬ آمل٬ گرگان٬ بصره٬ شیراز و اصفهان» نظام الملک به مدت بیست سال در نظامیه نیشابور به تدریس اشتغال داشت و شاگردانی همچون امام محمد غزالی تربیت کرد. از بزرگ ترین دانشگاه هایی که خواجه تاسیس کرد، نظامیه بغداد بود که در آن زمان بیش از ۶۰۰۰ دانشجو داشت و در طول تاریخ، اساتید برجسته ای همچون امام محمد غزالی، سعدی شیرازی، ابواسحاق شیرازی و غیره در آن به امر تدریس اشتغال داشتند. وی علاوه بر ساختن دانشگاه، خدمات فراوان دیگری همچون آب انبار، گرمابه، بازار و بیمارستان ها را به جهانیان عرضه کرد و قرن پنجم را مبدل به شکوفاترین قرون فرهنگی اسلام ساخت. وی سرانجام در ۱۰ رمضان ۴۸۵ هنگامی که با اردوی شاهی از اصفهان به بغداد می رفت، در نزدیکی «صحنه» در کرمانشاه به دست کسی که رخت صوفیان را پوشیده بود با ضرب کارد بر سینه و رگش زخمی شد و یک روز پس از آن درگذشت و در بنای دارالبطیخ در محله احمدآباد اصفهان و در کوچه ای به نام خواجه نظام الملک مدفون گشت.
نقش نظام الملک در اقتصاد
نظام الملک، بیش تر به عنوان یک مدیر اجرایی موفق معروف است؛ تا یک اندیشمند اقتصادی. اما ذکاوت و دارایت مدیریتی او باعث گسترش زیرساخت ها و توسعه اقتصادی امپراطوری اسلامی گشت. در حالی که مالیات های مناسبی از مردم اخذ می کرد، جاده ها نیز به موازات آن ساخته می شد. برای همین تعجب آور نیست که هم آلپ و هم ملک سلجوقیان از راهنمایی ها و ذکاوت این محقق بزرگ بهره مند می شدند. خلیفه عباسی القائم (۱۰۷۵–۱۰۳۰م) او را به لقب «راضی امیرالمومنین» ملقب کرد؛ لقبی که تا پیش از آن به هیچ وزیری اطلاق نشده بود و ملک شاه سلجوقی هم او را به دلیل مواجهه موفقیت آمیز با مشکلات مختلف و سختی هایی که به پادشاه وارد می آمد، با لقب «اتابک» خطاب نمود؛ اما با حسادت برخی اطرافیان شاه، در واپسین سال های پادشاهی ملکشاه میان او و خواجه اختلافاتی پیش آمد که سرانجام به کنار گذاشتن او از وزیری شد.
آثار و تالیفات
...

نظام الملک طوسی در دانشنامه آزاد پارسی

نِظامُ المُلک طوسی (طوس ۴۰۸ـ۴۸۵ق)
ابوعلی قوام الدین حسن ، معروف به خواجه نظام الملک، از وزرا و رجال و نویسندگان مشهور دورۀ سلاجقه . از کودکی به تحصیل علم پرداخت . پس از فراغت از تحصیل ، در بلخ نزد ابوعلی بن شاذان و آلب ارسلان به دبیری پرداخت . خواجه در ۴۵۱ق به وزارت آلب ارسلان و سپس ملکشاه برگزیده شد و چون وزیر باکیاستی بود، ۳۰ سال در این شغل باقی ماند، اما براثر اختلاف با ترکان خاتون بر سر جانشینی ملکشاه از وزارت برکنار شد و در راه بغداد به دست یکی از فدائیان اسماعیلی به قتل رسید. خواجه نظام الملک شافعی مذهب بود و به فقها و متصوفه ارادت خاصی داشت . به همین منظور، مدارس و خانقاه ها و بیمارستان هایی در شهرها، ازجمله بلخ ، هرات ، نیشابور، اصفهان ، ری و بغداد بنا کرد که مدارس آن به نظامیه مشهور شده اند. وی نسبت به شیعه خصومت داشت و با علمای شیعه مخالفت می کرد. خواجه فردی ادیب و شاعر بود و شعرایی چون لامعی گرگانی و امیر معزّی وی را ستوده اند. از وی کتابی به نام سیاست نامه یا سیرالملوک به فارسی و نیز رساله ای به نام قانون الملک یا دستورالوزرا که قسمتی از سیاست نامه است ، باقی مانده است .

نظام الملک طوسی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خواجه نظام الملک طوسی کتاب‌ها   • خیابان خواجه نظام الملک   • سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی   • عمید الملک کندری   • نصیرالدین طوسی   • دانلود کتاب سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی   • عکس خواجه نظام الملک طوسی   • لقب اگاتاکریستی   • معنی نظام الملک طوسی   • مفهوم نظام الملک طوسی   • تعریف نظام الملک طوسی   • معرفی نظام الملک طوسی   • نظام الملک طوسی چیست   • نظام الملک طوسی یعنی چی   • نظام الملک طوسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نظام الملک طوسی
کلمه : نظام الملک طوسی
اشتباه تایپی : kzhl hglg; x,sd
عکس نظام الملک طوسی : در گوگل


آیا معنی نظام الملک طوسی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )