برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1300 100 1

نظام سیاسی ایران

نقل قول های نظام سیاسی ایران

سخنان دربارهٔ نظام های سیاسی ایران
• «ما به کسانی نیازمندیم که فریادِ «من عاشقِ وطنم» را از اعماقِ روح برآورند و نیاندیشند به اینکه وطن در کدام زمان، در کدام حال، با کدام نظام.» یادنامه اخوان ثالث، ص ۸۲ -> نادر ابراهیمی
• «خداوند عالم، خاک ایران و اهل ایران را برای چه آفریده است؟ از برای اینکه به چند الواط بی دین خوش بگذرد. اسم مبارک این الواط چیست؟ اولیای دولت عِلیة ایران. این اولیای شریف به چه هنر صاحب چنان امتیاز شده اند؟ به هنر اینکه ایران را فقیرتر و ذلیل تر و خراب تر از هر نقطة روی زمین ساخته اند. از برای پیشرفت چنین مأموریت مقدس باید صاحب چه فضایل باشند؟ اولاً باید از هیچ نوع رسوایی ابداً خجالت نکشند، ثانیاً باید از روی صدق و ایمان دشمن معرفت و مروج منتهای قرمساقی باشند، ثالثاً باید خود را به حدّی بی غرض بسازند که از روی انصاف آن رذلی که بر حسب پستی ذاتی و به حکم شرافت جنون بر همة ایشان مرجّح باشد او را شخص اول قرار بدهند.» در اصول مذهب دیوانیان -> میرزا ملکم خان
• «شاه هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد. سخنش قانون است. این ضرب المثل که: «قانونِ مادها و پارس ها تغییر ناپذیر است.» صرفاً سخنان قدیمی زایدی دربارهٔ حکومت خودسرانه بوده است. شاه همهٔ وزیران را منصوب می کند و می تواند وزراء، صاحب منصبان، مأموران و قاضیان را برکنار کند. زندگی و مرگ همهٔ افرادِ خانوادهٔ شاه در دستِ اوست و هیچ کدام از مأموران لشکری و کشوری که در خدمتِ شاه اند، از این قانون مستثناء نیستند. افرادی که موردِ بی مهری واقع شده اند و یا معدوم می شوند، اموالشان به شاه می رسد و حقِّ سلب حیات در هر حال فقط در اختیار اوست. امّا وی می تواند این حق را به کارگزاران یا نایبان خود واگذار کند ... سه قوهٔ حکومت، یعنی مقنّنه، قضائیه و مجریه در وجودِ او متمرکز است و هیچ گونه قید و الزامی نمی تواند بر شاه تحمیل کرد. تنها رعایتِ صوری آدابِ مذهبِ ملّی بر او واجب است. وی محور زندگی عمومی در کشور است.» ، در «Persia and the Perisan question»، ج ۱، ص ۴۳۳ -> جرج کرزن
• «دولت فی الحقیقه به منزله سایه خداست و مرگ و میر و عزل و نصب وتغییر و تبدیل بجهت او نیست…» به وزیر خارجه وقت (عباس قوام الدوله تفرشی) (یازدهم شهر ربیع الثانی ۱۳۰۶) -> حسینقلی صدرالسلط ...

ارتباط محتوایی با نظام سیاسی ایران

نظام سیاسی ایران را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نظام سیاسی ایران   • مفهوم نظام سیاسی ایران   • تعریف نظام سیاسی ایران   • معرفی نظام سیاسی ایران   • نظام سیاسی ایران چیست   • نظام سیاسی ایران یعنی چی   • نظام سیاسی ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نظام سیاسی ایران
کلمه : نظام سیاسی ایران
اشتباه تایپی : kzhl sdhsd hdvhk
عکس نظام سیاسی ایران : در گوگل

آیا معنی نظام سیاسی ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )