برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

نفی اتحاد خدا با غیر

نفی اتحاد خدا با غیر در دانشنامه اسلامی

نفی اتحاد خدا با غیر
منظور، نفی یگانگی خدا با غیر است.
گروهی از صوفیان معتقدند که آدمی با طیّ مراحلی می تواند چنان به خدا نزدیک گردد که با او یکی شود. برخی از آنان در این عقیده چنان راه افراط در پیش گرفته اند که گویند، خداوند عین وجود است و هر موجودی، خدا است. مسیحیان نیز با عقیده تثلیث، معتقد به اتحاد خدا با حضرت مسیح (ع) هستند
اعتقاد شیعه
شیعه این عقیده را نمی پذیرد و اتّحاد خدا با غیر- خواه با مجموعه خلقت و خواه با کسانی خاص- را ناممکن می داند. علمای شیعه در آثار خویش آن گاه که از صفات الهی بحث می کنند، بدین موضوع پرداخته و دلائلی برای آن آورده اند.
پاسخ شیعه به اتحاد
بنابر عقیده شیعه اگر مراد از اتحاد، ترکیب و امتزاج یا تبدّل صورت دو شی ء است، لازمه آن انفعال و ترکیب و تغییر است و ذات مقدّس الهی از این منزّه و پیراسته است. انفعال و ترکیب و تغییر، مستلزم نقص و حاجت است و این با وجوب وجود خداوند سازگار نیست. اگر مراد، تبدّل دو شی ء به شی ء واحد است، این نه برای خداوند تحقّق می پذیرد و نه برای موجودات دیگر.اینکه برای خدا تحقّق نمی پذیرد، بدین روی است که وجوب وجود تنها منحصر به خداوند است و موجودات دیگر، ممکن الوجودند.
← صور اتحاد واجب و ممکن
...

ارتباط محتوایی با نفی اتحاد خدا با غیر

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نفی اتحاد خدا با غیر   • مفهوم نفی اتحاد خدا با غیر   • تعریف نفی اتحاد خدا با غیر   • معرفی نفی اتحاد خدا با غیر   • نفی اتحاد خدا با غیر چیست   • نفی اتحاد خدا با غیر یعنی چی   • نفی اتحاد خدا با غیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نفی اتحاد خدا با غیر
کلمه : نفی اتحاد خدا با غیر
اشتباه تایپی : ktd hjphn onh fh ydv
عکس نفی اتحاد خدا با غیر : در گوگل

آیا معنی نفی اتحاد خدا با غیر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )