انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 892 100 1

معنی نقاب در لغت نامه دهخدا

نقاب. [ ن ِ ] (ع اِ) پرده که به رخ آویزند یا بر چیز نفیس اندازند. (غیاث اللغات ) (از آنندراج ). روی بند. (دهار) (مهذب الاسماء) (زوزنی ) (آنندراج ). روی بند زنان. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). زرایو.شامر. شامه. پرده ٔ مشبکی که به روی اندازند یا پرده ای که بر هر چیز نفیس اندازند. (ناظم الاطباء). برقع.روبند. روبنده. حجاب. (یادداشت مؤلف ) :
ای رخ رخشان جانان زیر آن زلف بتاب
لاله ٔ سنبل حجابی یا مه عنبرنقاب.
عنصری.
اگرت باید این بچه بزایم من
وین نقاب از تن و رویش بگشایم من.
منوچهری.
و آن نقاب عقیق رنگ ترا
کرد خوش خوش به زرّ ناب خضاب.
ناصرخسرو.
چو درگذشت ز عمر عزیز او صد و بیست
بشد نقاب بقایش از آن رخ چو قمر.
ناصرخسرو.
معنیْش روی خوب کنم وآنگهی
اندر نقاب لفظش پنهان کنم.
ناصرخسرو.
نقاب شرم چو لاله ز روی بردارند
چو ماه و مهر سر و روی در نقاب کنند.
مسعودسعد.
تا بپوشد زمین ز سبزه لباس
تا ببندد هوا ز ابر نقاب.
مسعودسعد.
به گاه رفتنم از در درآمد آن دلبر
ز بهر جنگ میان بسته و گشاده نقاب.
مسعودسعد.
شاه ستارگان... جمال جهان آرای به نقاب ظلام بپوشانید. (کلیله و دمنه ). اما چون صورت انصاف نقاب حسد از جمال بگشاید. (کلیله و دمنه ).
جبهه ٔ زرین نمود چهره ٔ صبح از نقاب
عطسه ٔ شب گشت صبح ، خنده ٔ صبح آفتاب.
خاقانی.
هم لوح و هم طویله و ارواح مرده را
اجسام دیو و چهره ٔ آدم نقابشان.
خاقانی.
چهره ٔ آن شاهد زربفت پوش
از نقاب آسمان آمد برون.
خاقانی.
هر که جز آن خشت نقابش نبود
گر چه گنه داشت عذابش نبود.
نظامی.
چون ندارد روی همچون آفتاب
او نخواهد جز شب همچون نقاب.
مولوی.
|| ماسک. صورتکی به شکل صورت جانوران یا آدمیان که بر صورت بندند و چهره ٔ خود را در پس آن پنهان کنند تا شناخته نشوند. رجوع به ماسک شود. || در اصطلاح صوفیه ، مانعی باشد که عاشق را از معشوق بازدارد به حکم اراده ٔ معشوق که عاشق را هنوز استعداد تجلی دست نداده. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. || ج ِ نقب. رجوع به نقب شود :
بوم چالندر است مرتع من
مار و رنگم درین نقاب و ثغور.
مسعودسعد.
|| راه در زمین درشت. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || شکم. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). بطن. (اقرب الموارد).
|| (ص ) مرد نیک دانای آزموده کار. (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء). مرد علامه. (از اقرب الموارد).
- فرخان فی نقاب ؛ در حق دو شخص هم شکل وشباهت گویند. (منتهی الارب ).
|| (مص ) ناگاه دچار شدن با کسی. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ازاقرب الموارد): لقیته نقابا. وردت الماء نقاباً؛ انبوهی کردم بر آن [ آب ] بی طلب. (منتهی الارب ). || مناقبه. (اقرب الموارد). رجوع به مناقبة شود.

نقاب. [ ن َق ْ قا ] (ع ص ) سوراخ کننده. نقب کننده. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). زمین کن. نقب زن. (یادداشت مؤلف ). نقب زننده. شکاونده. شکاونه. (ناظم الاطباء) :
نقب زدم بر لبت روی تو رسوام کرد
کآفت نقاب هست صبحدم و آفتاب.
خاقانی.
به چار پاره ٔ زنگی به باد هرزه ٔ دزد
به بانگ زنگل نباش و کم کم نقاب.
خاقانی.
بس نقب کافکندم نهان بر حقه ٔ لعل بتان
صبح خرد چون شد عیان نقاب پنهان نیستم.
خاقانی.
گنجی که چنین حصار دارد
نقاب در او چکار دارد.
نظامی.
چرا می باید ای سالوک نقاب
در آن ویرانه افتادن چو مهتاب.
نظامی.
|| معدن چی. (ناظم الاطباء). || نافذ در کارها. (از المنجد) (از اقرب الموارد). دانا به کارهای پوشیده. (یادداشت مؤلف ). || بحث کننده و کاوش کننده از اخبار. (ناظم الاطباء). که در بحث و جستجو مبالغه کند. (از المنجد).

نقاب. [ ن ِ ] (اِخ ) یکی از دهستان های بخش جغتای شهرستان سبزوار است. در جلگه ٔمعتدل هوائی واقع و محدود است از شمال به کوه هرده ، از مشرق به دهستان حکم آباد، از جنوب به دهستان کهنه ،از مغرب به دهستان آزادوار. محصول عمده ٔ آن زیره و کنجد و پنبه و انواع میوه ها است. شغل اهالی زراعت و تجارت و مالداری است. محصول پنبه ٔ این دهستان مشهور است. دهستان از 27 آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 12550 تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

نقاب. [ ن ِ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکزی دهستان نقاب بخش جغتای شهرستان سبزوار است. در 36 هزارگزی شمال شرقی جغتای ، در جلگه ٔ معتدل هوائی واقع است و 994 تن سکنه دارد. آبش از قنات تأمین می شود. محصولش پنبه و غلات و کنجد و زیره و شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

نقاب. [ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رستاق بخش خلیل آباد شهرستان کاشمر، در 6 هزارگزی جنوب شرقی خلیل آباد در جلگه ٔ گرمسیری واقع است و 1070 تن سکنه دارد. آبش از قنات تأمین می شود. محصولش غلات و منداب و انار و انگور و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

نقاب. [ ن ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان رودمیان بخش خواف شهرستان تربت حیدریه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

نقاب. [ ن ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان ریوند بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

نقاب. [ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان درزاب بخش حومه ٔ وارداک شهرستان مشهد. در 38هزارگزی شمال غربی مشهد، در جلگه ٔ معتدل هوائی واقع است و 387 تن سکنه دارد. آبش از قنات تأمین می شود. محصولش غلات و چغندر است. شغل اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

نقاب. [ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جعفرآباد فاروج بخش حومه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان قوچان. در20هزارگزی جنوب غربی قوچان در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقع است و 516 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه تأمین می شود. محصولش غلات و انگور است. شغل اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی نقاب به فارسی

نقاب
ده دهستان رستاق بخش خلیل آباد شهرستان کاشمر استان نهم . در ۶ کیلومتری جنوب خاوری خلیل آباد واقع است . جلگه و گرمسیر است و ۱٠۷٠ تن سکنه دارد. محصولش غلات منداب انار و انگور .
روبند، پارچهای که با آن روی چهره خودرابپوشانند، مردبانفوذوبسیارکنجکاودرامور
( اسم ) ۱ - پارچه ای که بوسیله آن روی خود را پوشانند ( مخصوصا زنان آنرا بکار بندند ) روبند مقنعه : بگاه آنکه شراب ...دماغها را گرم کرده مخدره دهشت نقاب حیا از چهره مکالمه ... برانداخت . ۲ - حجاب پرده . ۳ - آلتی بصورت حیوانات یا اشخاص مختلف که اشخاص بر چهره نصب کنند و شکل حقیقی صورت خود را بدان وسیله مخفی سازند ماسک . یا نقاب فرو گذاشتن . نقاب بصورت انداختن. یا نقاب نعلی . شب لیل . ۲ - (اسم) جمع نقب شکافهای زمین نقبها: تا در بهار چرخ ببندد نقاب از ابر بگشاید آن نقاب ز گنج زمین نقاب . ( عثمان مختاری .چا.همائی .۲۸ )
دهی است از دهستان جعفر آباد فاروج بخش حوم. شهرستان قوچان ٠ در ۲٠ هزار گزی جنوب غربی قوچان در منطق. کوهستانی سردسیری واقع است ٠ آبش از رودخانه محصولش غلات و انگور شغل اهالی زراعت و مالداری است ٠
یکی از زندانیان دژ باستیل زندان معروف پاریس در زمان لوئی چهاردهم است که تاکنون ناشناخته مانده است . عده ای او را فرزند ملکه آن دتریش زن لوئی ۱۳ و برادر دوقلوی لوئی ۱۴ میدانند و بعضی او را پسر کرمول ولی تا امروز هویت حقیقی او معلوم نشده است .
نقاب انداختن از چیزی : آنرا نمایان کردن : پرده از آن بر گرفتن . یا نقاب انداختن بر چیزی : آنرا پنهان کردن مخفی کردن . پوشاندن .
نقاب از رخ بر گرفتن . رخ نمودن . ظاهر شدن . پدیدار گشتن . نمایان شدن .
روی نمودن . رخ نمودن . نمایان شدن . پدیدار گشتن . یا نقاب از روی کسی بر گرفتن .
نقاب بر رخ زدن .
نقاب برداشتن ٠ نقاب بر افکندن
رخساره نمودن ٠ نقاب از رخ دور کردن ٠
نقاب بر افکندن . نمایان شدن . روی نمودن .
نقاب بر رخ زدن
[matte artist, matte painter] [سینما و تلویزیون] شخصی که طراحی و نقاشی نقاب ها و ترکیب بندی فضاهای مربوط به نماهای نقابی را بر عهده دارد
که نقاب بر رخ دارد ٠ که صورتش ظاهر نیست ٠ که روی ٠ بند و نقاب بر صورت زده است تا شناخته نشود ٠ ماسک دار ٠
نقاب بر بستن ٠ چهره در نقاب نهفتن
[headlight visor] [قطعات و مجموعه های خودرو] نقاب کوچکی که فقط قسمت بالای چراغ جلو را می پوشاند
کنایه از آسمان است ٠
( مصدر ) نقاب بچهره کشیدن .
نقاب بر افکندن ٠ نقاب از رخ دور کردن ٠ ظاهر ساختن ٠ نمایان کردن ٠ رخ نمودار کردن ٠
کنایه از شب است .
نقاب کشیدن بر چیزی پرده بر آن انداختن آنرا زیر پرده و روی پوشی پنهان کردن ٠ یانقاب کشیدن از چیزی : نقاب از آن بر گرفتن آن را ظاهر و نمایان کردن ٠ نقاب گشادن ٠
کنایه از صبح کاذب است که صبح اول باشد

معنی نقاب در فرهنگ معین

نقاب
(نِ) [ ع . ] (اِ.) روی بند، پارچه ای که با آن چهره را بپوشانند.

معنی نقاب در فرهنگ فارسی عمید

نقاب
= نقب
نقب زننده، کاوش کننده.
۱. ماسک.
۲. پارچه ای که زنان با آن چهرۀ خود را می پوشانند، روبند.
۳. [مجاز] پوشش.

نقاب در دانشنامه ویکی پدیا

نقاب
نقاب ممکن است در معناهای زیر به کار رود:
روبنده پوشاننده ای از جنس پارچه ای یا دیگر مواد که برخی از زنان مسلمان با آن چهره خود را می پوشانند
صورتک یا ماسک، جسم مصنوعی به شکل صورت جانوران یا آدمیان که بر صورت بندند
مختصات: ۳۶°۴۲′۴۰″ شمالی ۵۷°۲۵′۰۶″ شرقی / ۳۶.۷۱۱۱۱۹° شمالی ۵۷.۴۱۸۳° شرقی / 36.711119; 57.4183
نقاب شهری در استان خراسان رضوی در شرق ایران است. این شهر مرکز شهرستان جوین است.
نقاب (خلیل آباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خلیل آباد در استان خراسان رضوی ایران است.
مختصات: ۳۴°۲۸′۰۵″ شمالی ۶۰°۰۲′۱۷″ شرقی / ۳۴.۴۶۸۰۶° شمالی ۶۰.۰۳۸۰۶° شرقی / 34.46806; 60.03806
نقاب، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران.
نقاب فیلمی به کارگردانی کاظم راست گفتار که بر سر موضوع فیلم و اتفاقات حاشیه ای تولید و حواشی پس از اکران آن سر و صدای زیادی به پا شد. همچنین پخش لوح های فشرده فیلم به صورت غیرمجاز هم زمان با اکران فیلم باعث اعتراض عوامل فیلم و اهالی سینما شد. نام فیلم ابتدا «پوکر» انتخاب شده بود.
نقاب (مشهد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است.
نقاب (نیشابور)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است.
نقاب آپولون رمانی تاریخی، اثر ماری رنولت است. داستان آن در یونان باستان اندکی پس از پایان جنگ پلوپونزی روی می دهد. داستان آن دربارهٔ اجرای تئاترهای زنده و دسیسه چینی های سیاسی در جوار دریای مدیترانه در آن روزگار است. راوی داستان، نیکراتوس، شخصیتی خیالی است اما شخصیت های تاریخی واقعی نظیر دیون سیراکوزی و افلاطون نیز در این رمان نقش آفرینی می کنند. این رمان را سهیل سمی به فارسی ترجمه و انتشارات ققنوس منتشر کرده است.
نقاب آنالیا(به اسپانیایی: El Rostro de Analía) (به انگلیسی: The Mask of Analia) سریال ساخت کشور کلمبیا (ساخت سال ۲۰۰۹ میلادی) است.
نقاب برفی (به انگلیسی: Snow cornice) توده ای برفی آویزان و ناپایداری است که بر اثر وزش باد از بالای آب پخشان (خط الرأس) یا یال پدیدار و برآمده می شود.
نقاب زرین (روسی: Золотая Маска) یک جشنواره و جایزهٔ ویژهٔ تئاتر و هنرهای نمایشی در کشور روسیه است که توسط «اتحادیه تئاتر روسیه» در سال ۱۹۹۴ میلادی، پایه گذاری شد.
این جایزه به تمامی سبک ها و زیرمجموعه های هنرهای نمایشی همچون درام، اپرا، باله، اپرت، تئاتر موزیکال و عروسک گردانی اهدا می شود و همه ساله در فصل بهار در شهر مسکو برگزار می شود.
رئیس فعلی این رویداد هنری، گئورگی تاراتورکین است.
نقاب زورو (به انگلیسی: The Mask of Zorro) فیلمی به کارگردانی مارتین کمپبل محصول سال ۱۹۹۸ امریکا است که از بازیگران اصلی آن می توان به آنتونیو باندراس، آنتونی هاپکینز، کاترین زتا جونز، استوارت ویلسون ، تونی آمندولا، پدرو آرماندریاز جونیور، مائوری چایکین اشاره کرد.
بلک ماسک (نقاب سیاه) (به انگلیسی: Black mask) عنوان دو شخصیت خیالی شرور بزرگ در کتاب های کامیک آمریکایی منتشر شده توسط دی سی کامیکس است که اغلب به عنوان دشمن شخصیت ابرقهرمان بتمن محسوب می شوند. او برای اولین بار در بتمن شماره ۳۸۶ در اوت ۱۹۸۵ ظاهر شد. نام واقعی او رومن سایونیس (به انگلیسی: Roman Sionis) است. او از ثروتمندان گاتهام سیتی است که از بتمن و بروس وین متنفّر است. خالقان بلک ماسک داگ موئنچ و تام مندریک هستند.
نقاب شب (انگلیسی: Night Hood) یک سریال انیمیشنی کانادایی است، الهام گرفته از رمان های آرسن لوپن که از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۷ از شبکه تله تون پخش شد.
«نقاب شیطان» (انگلیسی: The Devil's Mask) یک فیلم به کارگردانی هنری لوین است که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آنیتا لوئیس اشاره کرد.
نقاب شیطان (به ایتالیایی: La maschera del demonio) یا «یکشنبه سیاه» (انگلیسی: Black Sunday) یک فیلم ایتالیایی در سبک ترسناک به کارگردانی ماریو باوا است که در سال ۱۹۶۰ منتشر شد.
نقاب های غار کلماکره لرستان از آثار باستانی هستند که در غار کلماکره، در لرستان ایران کشف شده اند. این نقاب ها مربوط به نیمهٔ نخست هزارهٔ نخست پیش از میلاد است و در موزهٔ ایران باستان نگهداری می شود. صورتکها یا ماسکهای طلایی که از غار کلماکره در لرستان بدست آمده نشانگر اینست که در دوران شاهنشاهی هخامنشی نوعی آئین و یا مراسم که احتمالا جشن های ملی مرسوم وجود داشته که از این ماسک و صورتکهای طلا در آن مراسم های خاص استفاده میشده است. بدین طریق می توان اینگونه پنداشت که حداقل نوعی از آئین جشن های بالماسکه ای که اروپائیان امروزه برپا میدارند در ایران باستان وجود داشته است .
مختصات: ۳۶°۳۹′۲۳″ شمالی ۵۷°۲۵′۰۲″ شرقی / ۳۶.۶۵۶۳۹° شمالی ۵۷.۴۱۷۲۲° شرقی / 36.65639; 57.41722
ایستگاه نقاب، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان جوین استان خراسان رضوی ایران.
تلمود بدون نقاب (انگلیسی: The Talmud Unmasked) کتابی است که در سال ۱۸۹۲ توسط جاستیناس بوناونتور پرانایتیس نوشته شده است. این کتاب که امروزه یهودستیزانه دانسته می شود دارای بخشهایی از کتابهای تلمود و زوهر است که در آن تلاش شده است نشان داده شود که یهودیت از غیریهودیان (جنتیلها) متنفر است و تلاش برای نابودی آنان می کند. پرانایتیس در نوشتن این کتاب از کتابهای جاکوب اکر و آگوست رولینگ کمک گرفت.
بلک ماسک (نقاب سیاه) (به انگلیسی: Black mask) عنوان دو شخصیت خیالی شرور بزرگ در کتاب های کامیک آمریکایی منتشر شده توسط دی سی کامیکس است که اغلب به عنوان دشمن شخصیت ابرقهرمان بتمن محسوب می شوند. او برای اولین بار در بتمن شماره ۳۸۶ در اوت ۱۹۸۵ ظاهر شد. نام واقعی او رومن سایونیس (به انگلیسی: Roman Sionis) است. او از ثروتمندان گاتهام سیتی است که از بتمن و بروس وین متنفّر است. خالقان بلک ماسک داگ موئنچ و تام مندریک هستند.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با نقاب

نقاب در جدول کلمات

نقاب
ماسک
نقاب و روبند
ماسک
ماسک و نقاب کودکانه
صورتک

معنی نقاب به انگلیسی

mask (اسم)
بالماسکه ، شادمانی ، ماسک ، لفافه ، نقاب ، روبند ، پوشانه
veil (اسم)
پرده ، حجاب ، خمار ، نقاب ، چادر
veiling (اسم)
نقاب
vizard (اسم)
نقاب ، نقاب محافظ

معنی کلمه نقاب به عربی

نقاب
حجاب , قناع

نقاب را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی نقاب

Ashti ١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٨
روبند، ماسک، برقع، یاشماق
|

شهریار آریابد ٠٨:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٩
این واژه تازی شده واژه پهلوی " نکاپ " به چم روپوش و روبند می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نکاپدار = نقابدار
|

پیشنهاد شما درباره معنی نقابنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فیلم نقاب   • شعر نقاب   • معنی نقاب   • نقاب در جدول   • نقاب صورت   • نقاب سیاوش   • نقاب چهره   • نقاب متن   • مفهوم نقاب   • تعریف نقاب   • معرفی نقاب   • نقاب چیست   • نقاب یعنی چی   • نقاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نقاب
کلمه : نقاب
اشتباه تایپی : krhf
آوا : neqAb
نقش : اسم
عکس نقاب : در گوگل


آیا معنی نقاب مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )