برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1323 100 1

نقشه

/naqSe/

مترادف نقشه: اطلس، الگو، پروژه، طرح، نمودار، خیال، رای، عزم، قصد، مقصود، منوی، نظر، نیت، دسیسه، زمینه

برابر پارسی: ره نامه، نگاره

معنی نقشه در لغت نامه دهخدا

نقشه. [ ن َ ش َ / ش ِ ] (اِ) صفحه ٔ کاغذی که در روی آن شکل و صورت چیزی را رسم کرده می نمایانند و خاکا و خاکه و کالو و ورنداز و کالوب و کارنامه و گرنامه و نمونه نیز گویند. (ناظم الاطباء). طرحی که مهندس یا طراحی از چیزی تهیه و بر صفحه ٔ کاغذ رسم کند تا سازندگان و کارگران به دلالت و مطابق آن ، شی ٔ مطلوب را بسازند: نقشه ٔ اتومبیل ، نقشه ٔ راه ، نقشه ٔ ساختمان ، نقشه ٔ قالی. || خریطه. (یادداشت مؤلف ). طرح و تصویری که به مقیاسی بسیار کوچکتر از محله یا راه یا شهر یا مملکت یا قاره یا کره ٔ زمین بر کاغذ رسم کنند تا به دلالت آن موقعیت طبیعی و اقتصادی و سیاسی و دیگر مشخصات آن سرزمین را به دیگران بشناسانند: نقشه ٔ جهان ، نقشه ٔ اروپا، نقشه ٔ ایران ، نقشه ٔ راهها و غیره. || طرحی که برای انجام کاری ریزند. دستورالعمل. طرح. برنامه : نقشه ٔ جنگ.

معنی نقشه به فارسی

نقشه
(اسم) ۱ - یک نقش (از چیزی).۲ - تصویری از یک خانه ساختمان کارخانه و غیره که باید از روی آن تصویر بنا شود . ۳ - ورقه ای که بر روی آن بخشی از کره زمین نشان داده شود . توضیح برای آشنا شدن به کرده زمین ونشان دادن قسمتهای آن باید کره جغرافیایی تهیه نمود ولی چون کره ها را نمی توان از حد معین بزرگتر ساخت برای اینکه بهتر بتوان اوضاع زمین را مورد مطالعه قرار داد بترسیم نقشه می پردازند و از هر ناحیه یا کشوری نقشه های جداگانه تهیه می کنند . ترسیم نقشه محلی عبارت از این است که آن محل را بنسبت معینی کوچک کنند و آنرا در روی نقشه ترسیم نمایند . عددی که نسبت میان ابعاد اصلی محل را معین میکند به [ مقیاس عددی نقشه ] موسوم است . این عدد غالبا کسری است که صورت آن یک و مخرجش عددیست که منتهی بچند صفر میشود مثلا ۱/۴۵٠٠٠ مینمایاند که نسبت نقشه بطبیعت بنسبت یک بمخرج مذکور کوچک شده است . یا نقشه جهان نمای مسطح . عبارتست از نقشه استوانه یی یا نقشه [ مرکاتور ] که منطقه استوای آن درست است ولی هرچه بقطب نزدیک شود از صورت طبیعی ونسبت واقعی دور میگردد یا نقشه قالی . کاغذی شطرنجی که بر روی خطوط مربعهای آن طرحها و نقشهای مورد نظر قالی باف کشیده شده است . این نقشها طی اعصار و قرون تکمیل شده و بصورت امروزی در آمده است . از جالب ترین اختصاصات این نقشها مسبک ( استیلیزه ) و منظم و موزون بودن آنهاست . نقشهای مذکور ملهم از طبیعت است ولی چنان تغییر یافته که گاه منبع و ماخذ آن شناخته نمیشود . وجود تار و پود نقشه قالی را بشکل هندسی در آورده و کار سازنده را آسان میکند . در نقشه قالی ایران انواع گلها درختها حیوانات و پرندگان بصورت طراحی خاصی بکار رفته و اشکال هندسی مثل لوزی ذوزنقه هشت گوشه و شانزده گوشه و یا طرحهای قراردادی دیگر مثل ترنجی که طرحها را در وسط و سینه خود قرار میدهد وجود دارد . ۴ - طرح صورت عمل پرگرام : نقشه شما درین کار چیست ? جمع : ( غلط ) نقشه جات . یا پیاده کردن نقشه . ( نو) از روی طرح و نقشه ای که روی کاغذ کشیده شده زمین محل ساختمان را طرح ریزی کردن وشالده بنا را ریختن .
[chart] [مهندسی نقشه برداری] نقشه های ناوبری دریانوردی و هوانوردی و برخی از نقشه هایی که کاربرد ویژه دارند
[map] [مهندسی نقشه برداری] نمایشی قراردادی از عوارض فیزیکی ...

معنی نقشه در فرهنگ معین

نقشه
(نَ ش ) [ ع . نقشة ] (اِ.) ۱ - صفحة کاغذی که در آن شکل و اندازه و عوارض زمین یا قسمتی از سطح آن با مقیاس های مختلف و معین ترسیم شده است . ۲ - طرح و صورت کار و عملی که در آینده باید انجام شود.

معنی نقشه در فرهنگ فارسی عمید

نقشه
۱. طرحی از یک منطقه که روی سطح صافی ترسیم می شود.
۲. تصویری از یک بنا یا ماشین یا چیز دیگر که باید ساخته شود.
۳. طرح و صورت کار.
۴. [مجاز] عمل پیش بینی شده.
آن که نقشه می کشد، کسی که نقشۀ جایی یا چیزی را رسم می کند.

نقشه در دانشنامه ویکی پدیا

نقشه
واژه نقشه در زبان فارسی به چند معنی به کار می رود:
نقشه (زمین) : نمایشی دقیق از عوارض زمین
نقشه (فنی) : نمایشی دقیق از قطعات و دستگاه ها
نقشه (راهبرد) : برنامه ای برای رسیدن به هدف
نقشه، نگاره یا ره نامه عبارت از تصویر قائم تمام یا قسمتی از عوارض مصنوعی و طبیعی زمین به نسبتی کوچکتر بر روی صفحه تصویر است.معمولا حالت نمودار دار دارد
عمده این طبقه بندی بر دو محور اصلی قرار دارد. یکی طبقه بندی از نظر مقیاس و دیگری طبقه بندی از نظر محتوی.
نقشه ها را برحسب مقیاس به پنج گروه تقسیم بندی کرده اند:
این طبقه بندی شامل نقشه های: مسطحاتی، توپوگرافی، ثبت املاکی، آماری، هواشناسی، شهرسازی، تاریخی، گیاهشناسی، زمین شناسی و ژئوفیزیکی است. عمده این طبقه بندی بر دو محور اصلی قرار دارد. یکی طبقه بندی از نظر مقیاس و دیگری طبقه بندی از نظر محتوی.
نقشه، در مهندسی، نمایش دقیقی از اجزای سازه ای و ساختار یک سیستم فنی است .این سیستم می تواند سازه های ساختمانی -مکانیکی- الکتریکی وحتی جغرافیایی - ژنتیکی و... باشد. اگرچه این تعریف صحیح است ولی بسیار کلی بوده و کافی نیست.برای بیان دقیق تر باید از زوایای فنی وعلمی مرتبط با این مقوله به ان نگریست.
برای ترسیم نقشه ها در هر مورد مهمترین کار انتخاب عاملی بنیادی بنام مقیاس است. بدون مقیاس، آنچه که رسم شود نقشه به معنای علمی و فنی و مهندسی نخواهد بود. هم چنین در ترسیم نقشه های فنی از ابزار و وسایلی استفاده می شود که هر یک کار برد خاصی دارد.
با توجه به اهمیت مقیاس تعریف مختصری از آن ارایه می دهیم:
وقتی طرحی فنی از ذهن کارشناس به روی کاغذ پیاده می شود در واقع اقدام به رسم نقشه شده است.از آنجا که نقشه ها معمولاً روی کاغذ هایی که با ابعاد استاندارد جهانی تعریف وتولید می شوند ترسیم می گردند لذا محدودیت هایی وجود دارند. بعنوان مثال :اگر قرار باشد نقشه یک راه یا ساختمان یا کوره ذوب فلزات ترسیم گردد نمی توان مشخصات و مختصات فنی واقع ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقشه در دانشنامه آزاد پارسی

نقشه (map)
بازنمایی شماتیک یک ناحیه، بخشی از سطح زمین، یا پراکندگی ستارگان. نقشه های جدید کرۀ زمین با استفاده از ماهواره هایی با مدار چرخش پایین تهیه می شوند که مجموعه ای از عکس های سه بعدی همپوش می گیرند و تصویری سه بعدی به دست می دهند. اولین نقشه های بزرگ مقیاس دقیق در حدود ۱۵۸۰ تهیه شدند (← اطلس). اکنون از عکس برداری های هوایی سنتی، اشعۀ لیزر، امواج مایکروویو، و تجهیزات مادون قرمز برای تهیۀ نقشه و بررسی سطح زمین استفاده می کنند. انواع فرافکنی نقشه (چگونگی نمایش جسم سه بعدی در دوبعد) در تهیۀ نقشه ها به کار می آیند. نقشه های تفصیلی را باید پیوسته روزآمد کرد. بنابراین، این نقشه ها به شکل دیجیتال در رایانه حفظ می شوند تا بدون نیاز به ترسیم مجدد، بتوان در هر زمان اصلاحات کوچک را اعمال کرد. در ایران، سازمان های گوناگون، ازجمله سازمان نقشه برداری کشور، ادارۀ جغرافیایی ارتش، و سازمان زمین شناسی کشور نقشه های گوناگون را تهیه می کنند. نقشه های بزرگ مقیاس، مثلاً، (۲۵۰۰۰/۱) بیشتر از نقشه های کوچک مقیاس، مثلاً (۱۰۰۰۰۰/۱) جزئیات منطقه را نشان می دهند.

ارتباط محتوایی با نقشه

نقشه در جدول کلمات

نقشه انگلیسی
مپ
نقشه جغرافیا
جهان نما
نقشه فرنگی
مپ
نقشه نگاری
کارتوگرافی
نقشه کش
رسام
نقشه کوچک از چیزی
پلان
بزرگترین نقشه جغرافیای جهان در این کشور قرار دارد
بلژیک
تهیه کننده نقشه های جغرافیایی
کارتوگراف
قتل با نقشه قبلی
ترور
نرم افزاری برای نقشه کشی
اتوکد

معنی نقشه به انگلیسی

program (اسم)
دستور کار ، مرام ، دستور ، برنامه ، نقشه ، روش کار ، پروگرام
design (اسم)
قصد ، خیال ، زمینه ، طرح ، نقشه ، تدبیر ، طراح ریزی
scheme (اسم)
ترتیب ، تمهید ، برنامه ، طرح ، نقشه ، رویه ، تدبیر ، طرح کلی
plan (اسم)
اندیشه ، خیال ، برنامه ، طرح ، نقشه ، تدبیر
project (اسم)
طرح ، نقشه ، پروژه ، پروژه افکندن
model (اسم)
طرح ، پیکر ، نمونه ، قالب ، نقشه ، سرمشق ، مدل
plat (اسم)
قطعه ، نقشه کشی ، جلگه ، نقشه ، بافتن گیسو ، زمینهسازی ، قطعه زمین کوچک
chart (اسم)
جدول ، نگاره ، گرافیگ ، ترسیم اماری ، نقشه
map (اسم)
نقشه ، نگاشت
plot (اسم)
نقطه ، قطعه ، طرح ، نقشه ، دسیسه ، توطئه ، موضوع ، موضوع اصلی

معنی کلمه نقشه به عربی

نقشه
برنامج , تصميم , خريطة , خطة , مخطط , مشروع , موامرة , نموذج
الخطة المدبرة ، الخطة المدروسة ، الخطة المرسومه
محيط
طوبوغرافي
علم الطوبوغرافيا , مسح
خيال
موامرة
رسم تخطيطي
الخطة الدنيئة
الخطة الخبيثة
خطة
مفتاح
رسم بياني
فکرة
رسام الخرائط
رسم , فن رسم الخرايط
تآمر , خريطة , خطة , مشروع , موامرة
مقياس

نقشه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان
این واژه عربی است و پارسی آن پَریوگ paryug می باشد که از سنسکریت: پْرَیوگَ ساخته شده است
آتنا
نقشه، در مهندسی، نمایش دقیقی از اجزا و قطعات دستگاه ها و ساختار ها است. البته نقشه ها را می توان به چند دسته تقسیم بندی نمود. به عنوان مثال نقشه های اجرایی (نقشه های مهندسی)، نقشه سازه های صنعتی، نقشه های جغرافیایی و نقشه های ژنتیکی و... . نقشه های جغرافیایی در مقیاسهای کوچک مثل ۱:۱۰۰،۰۰۰ و یا ۱:۱۰۰۰،۰۰۰ تهیه می شوند. در حالیکه نقشه های اجرایی که از روی آنها سازه های عمرانی پیاده سازی و ساخته می شوند، در مقیاسهای بزرگ تری مثل ۱:۱۰۰ (در پروزه های ساختمانی، سد و تونل و پل) و تا ۱:۵۰۰ (نقشه ساخت راه ها) تهیه می شوند. نقشه های جغرافیایی بسته به مقیاسی که نیاز است از روشهای مختلفی چون نقشه برداری زمینی و یا فتوگرامتری (تهیه نقشه از عکس های هوایی یا فضایی)تهیه می شوند. در پروژه های عمرانی ابتدا یک نقشه دقیق از وضعیت منطقه تهیه می شود که به آن نفشه توپوگرافی می گویند. تهیه این نقشه بر عهده یک مهندس نقشه بردار است. سپس بر روی آن طراحی انجام می شود. مثلاً طرح مسیر یا طرح سنتر لاین تونل یا طرح دیواره و تاج سد که هر نقطه این طرح ها بر روی نقشه دارای مختصات است. طراحی بر حسب مورد بر عهده مهندسین با سابقه و خبره می باشد. مرحله بعد پیاده سازی حقایق روی نقشه، بر روی زمین و با مقیاس واقعی است که این مرحله نیز توسط مهندسین نقشه بردار انجام می شود. نقشه را می توان اولین و اساسی ترین جز هر ساخت و زیر ساخت یا بازسازی راه های ارتباطی تولید کرد.
M
نقشه،درانگلیسی به معنای.map است
شهریار آریابد
رهنمون ، پینمون
نقشه راه = رهنما
نقشه برداری = رهنمون برداری
نقشه کشی = رهنمون کشی و ...
پارسا
نگارندازه
آزاد ادوای
نقشه یک واژه دزیده شده توسط عرب با تغیر کوچک این واژه نخش یا نخشین یک واژه اورامی است یا نگار یا نگار کیش یا نگارنده در سورانی به کار گرفته میشود نخشین در زبان اورامی الان نیز به کار برده میشود
پریسا
این واژه معرب نگاشته و نگشه و نگاره پارسی است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقشه گوگل   • نقشه آنلاین تهران   • نقشه ماهواره ای ایران   • نقشه راههای ایران   • نقشه ايران   • دانلود نقشه ایران   • نقشه ماهواره ای تهران   • نقشه استانهای ایران   • معنی نقشه   • مفهوم نقشه   • تعریف نقشه   • معرفی نقشه   • نقشه چیست   • نقشه یعنی چی   • نقشه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نقشه
کلمه : نقشه
اشتباه تایپی : krai
آوا : naqSe
نقش : اسم
عکس نقشه : در گوگل

آیا معنی نقشه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )