انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1096 100 1

نقشه

/naqSe/

مترادف نقشه: اطلس، الگو، پروژه، طرح، نمودار، خیال، رای، عزم، قصد، مقصود، منوی، نظر، نیت، دسیسه، زمینه

برابر پارسی: ره نامه، نگاره

معنی نقشه در لغت نامه دهخدا

نقشه. [ ن َ ش َ / ش ِ ] (اِ) صفحه ٔ کاغذی که در روی آن شکل و صورت چیزی را رسم کرده می نمایانند و خاکا و خاکه و کالو و ورنداز و کالوب و کارنامه و گرنامه و نمونه نیز گویند. (ناظم الاطباء). طرحی که مهندس یا طراحی از چیزی تهیه و بر صفحه ٔ کاغذ رسم کند تا سازندگان و کارگران به دلالت و مطابق آن ، شی ٔ مطلوب را بسازند: نقشه ٔ اتومبیل ، نقشه ٔ راه ، نقشه ٔ ساختمان ، نقشه ٔ قالی. || خریطه. (یادداشت مؤلف ). طرح و تصویری که به مقیاسی بسیار کوچکتر از محله یا راه یا شهر یا مملکت یا قاره یا کره ٔ زمین بر کاغذ رسم کنند تا به دلالت آن موقعیت طبیعی و اقتصادی و سیاسی و دیگر مشخصات آن سرزمین را به دیگران بشناسانند: نقشه ٔ جهان ، نقشه ٔ اروپا، نقشه ٔ ایران ، نقشه ٔ راهها و غیره. || طرحی که برای انجام کاری ریزند. دستورالعمل. طرح. برنامه : نقشه ٔ جنگ.

معنی نقشه به فارسی

نقشه
(اسم) ۱ - یک نقش (از چیزی).۲ - تصویری از یک خانه ساختمان کارخانه و غیره که باید از روی آن تصویر بنا شود . ۳ - ورقه ای که بر روی آن بخشی از کره زمین نشان داده شود . توضیح برای آشنا شدن به کرده زمین ونشان دادن قسمتهای آن باید کره جغرافیایی تهیه نمود ولی چون کره ها را نمی توان از حد معین بزرگتر ساخت برای اینکه بهتر بتوان اوضاع زمین را مورد مطالعه قرار داد بترسیم نقشه می پردازند و از هر ناحیه یا کشوری نقشه های جداگانه تهیه می کنند . ترسیم نقشه محلی عبارت از این است که آن محل را بنسبت معینی کوچک کنند و آنرا در روی نقشه ترسیم نمایند . عددی که نسبت میان ابعاد اصلی محل را معین میکند به [ مقیاس عددی نقشه ] موسوم است . این عدد غالبا کسری است که صورت آن یک و مخرجش عددیست که منتهی بچند صفر میشود مثلا ۱/۴۵٠٠٠ مینمایاند که نسبت نقشه بطبیعت بنسبت یک بمخرج مذکور کوچک شده است . یا نقشه جهان نمای مسطح . عبارتست از نقشه استوانه یی یا نقشه [ مرکاتور ] که منطقه استوای آن درست است ولی هرچه بقطب نزدیک شود از صورت طبیعی ونسبت واقعی دور میگردد یا نقشه قالی . کاغذی شطرنجی که بر روی خطوط مربعهای آن طرحها و نقشهای مورد نظر قالی باف کشیده شده است . این نقشها طی اعصار و قرون تکمیل شده و بصورت امروزی در آمده است . از جالب ترین اختصاصات این نقشها مسبک ( استیلیزه ) و منظم و موزون بودن آنهاست . نقشهای مذکور ملهم از طبیعت است ولی چنان تغییر یافته که گاه منبع و ماخذ آن شناخته نمیشود . وجود تار و پود نقشه قالی را بشکل هندسی در آورده و کار سازنده را آسان میکند . در نقشه قالی ایران انواع گلها درختها حیوانات و پرندگان بصورت طراحی خاصی بکار رفته و اشکال هندسی مثل لوزی ذوزنقه هشت گوشه و شانزده گوشه و یا طرحهای قراردادی دیگر مثل ترنجی که طرحها را در وسط و سینه خود قرار میدهد وجود دارد . ۴ - طرح صورت عمل پرگرام : نقشه شما درین کار چیست ? جمع : ( غلط ) نقشه جات . یا پیاده کردن نقشه . ( نو) از روی طرح و نقشه ای که روی کاغذ کشیده شده زمین محل ساختمان را طرح ریزی کردن وشالده بنا را ریختن .
[chart] [مهندسی نقشه برداری] نقشه های ناوبری دریانوردی و هوانوردی و برخی از نقشه هایی که کاربرد ویژه دارند
[map] [مهندسی نقشه برداری] نمایشی قراردادی از عوارض فیزیکی طبیعی یا مصنوعی سطح زمین معمولاً بر روی سطح مسطح با مقیاس و سمت مشخص
نقشه کش . که نقش. چیزی یا جائی را بر کاغذ ترسیم کند .
[surveyor] [مهندسی نقشه برداری] کارشناس و متخصص نقشه برداری
عمل نقشه بردار . نقشه کشی .
[surveying] [مهندسی نقشه برداری] دانش و فنّاوری اندازه گیری و نقشه سازی از موقعیت های نسبی نقاط و عوارض در سطح زمین یا بالا و زیر آن یا پیاده کردن این عوارض بر پایۀ مدارک قانونی و فنی
[cadastral surveying] [عمومی] شاخه ای از نقشه برداری که به تعیین ابعاد و مشخصات و نقشه سازی و ثبت حدود املاک می پردازد
[land surveying] [مهندسی نقشه برداری] شاخه ای از نقشه برداری که موضوع آن اندازه گیری و نقشه سازی قسمتی از زمین است
[underground surveying] [مهندسی نقشه برداری] شاخه ای از نقشه برداری که موضوع آن اندازه گیری و نقشه سازی عوارض درون یا زیرِ زمین است
[industrial surveying] [مهندسی نقشه برداری] شاخه ای از نقشه برداری که موضوع آن اندازه گیری و نقشه سازی از بخش های محدود زمین است
[satellite surveying] [مهندسی نقشه برداری] شاخه ای از نقشه برداری که موضوع آن اندازه گیری و نقشه سازی به کمک اطلاعات ماهواره ای است
[mine surveying] [مهندسی نقشه برداری] بخشی از نقشه برداری که موضوع آن اندازه گیری و نقشه سازی از معادن است
[engineering surveying] [مهندسی نقشه برداری] شاخه ای از نقشه برداری که به کار تدارک اجرای بخش هایی از طرح های مهندسی می پردازد
[aeromagnetic surveying] [ژئوفیزیک] اندازه گیری های مغناطیسی با هوابُرد
(اسم) جمع (غلط) نقشه . توضیح املائ مذکور هم غلطی دیگر است بجای [ نقشجات ] .
[mapper] [مهندسی نقشه برداری] طراح و تهیه کنندۀ نقشه
[Thematic Mapper, TM] [مهندسی نقشه برداری] نام یکی از حسگرهای ماهوارۀ لندسَت (Landsat)
[cadastral mapping] [عمومی] فرایند طراحی و ساخت نقشۀ مورد نیاز حدنگاری
[site mapping] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] ترسیم رویشگاه های طبیعی یک جنگل بر روی نقشه پس از شناسایی و برداشت
[coastal mapping] [مهندسی نقشه برداری] تهیۀ نقشه از ناحیۀ ساحلی
[isoplethic mapping, isopleth mapping, isarithmic mapping] [مهندسی نقشه برداری] تهیۀ نقشه ای که در آن یک کمیت با مقادیر هم ارز در نقشه نشان داده میشود
[cartographer] [مهندسی نقشه برداری] کارشناس و متخصص نقشه نگاری
[protein expression mapping, PEM] [زیست شناسی-پروتگان شناسی] توصیف فراوانی و توزیع درون یاخته ای تمام پپتیدها و پروتئین های اندام های زیستی تحت شرایط کاراندام شناختی در زمانی معین

معنی نقشه در فرهنگ معین

نقشه
(نَ ش ) [ ع . نقشة ] (اِ.) ۱ - صفحة کاغذی که در آن شکل و اندازه و عوارض زمین یا قسمتی از سطح آن با مقیاس های مختلف و معین ترسیم شده است . ۲ - طرح و صورت کار و عملی که در آینده باید انجام شود.

معنی نقشه در فرهنگ فارسی عمید

نقشه
۱. طرحی از یک منطقه که روی سطح صافی ترسیم می شود.
۲. تصویری از یک بنا یا ماشین یا چیز دیگر که باید ساخته شود.
۳. طرح و صورت کار.
۴. [مجاز] عمل پیش بینی شده.
آن که نقشه می کشد، کسی که نقشۀ جایی یا چیزی را رسم می کند.

نقشه در دانشنامه ویکی پدیا

نقشه
واژه نقشه در زبان فارسی به چند معنی به کار می رود:
نقشه (زمین) : نمایشی دقیق از عوارض زمین
نقشه (فنی) : نمایشی دقیق از قطعات و دستگاه ها
نقشه (راهبرد) : برنامه ای برای رسیدن به هدف
نقشه، نگاره یا ره نامه عبارت از تصویر قائم تمام یا قسمتی از عوارض مصنوعی و طبیعی زمین به نسبتی کوچکتر بر روی صفحه تصویر است.معمولا حالت نمودار دار دارد
عمده این طبقه بندی بر دو محور اصلی قرار دارد. یکی طبقه بندی از نظر مقیاس و دیگری طبقه بندی از نظر محتوی.
نقشه ها را برحسب مقیاس به پنج گروه تقسیم بندی کرده اند:
این طبقه بندی شامل نقشه های: مسطحاتی، توپوگرافی، ثبت املاکی، آماری، هواشناسی، شهرسازی، تاریخی، گیاهشناسی، زمین شناسی و ژئوفیزیکی است. عمده این طبقه بندی بر دو محور اصلی قرار دارد. یکی طبقه بندی از نظر مقیاس و دیگری طبقه بندی از نظر محتوی.
نقشه، در مهندسی، نمایش دقیقی از اجزای سازه ای و ساختار یک سیستم فنی است .این سیستم می تواند سازه های ساختمانی -مکانیکی- الکتریکی وحتی جغرافیایی - ژنتیکی و... باشد. اگرچه این تعریف صحیح است ولی بسیار کلی بوده و کافی نیست.برای بیان دقیق تر باید از زوایای فنی وعلمی مرتبط با این مقوله به ان نگریست.
برای ترسیم نقشه ها در هر مورد مهمترین کار انتخاب عاملی بنیادی بنام مقیاس است. بدون مقیاس، آنچه که رسم شود نقشه به معنای علمی و فنی و مهندسی نخواهد بود. هم چنین در ترسیم نقشه های فنی از ابزار و وسایلی استفاده می شود که هر یک کار برد خاصی دارد.
با توجه به اهمیت مقیاس تعریف مختصری از آن ارایه می دهیم:
وقتی طرحی فنی از ذهن کارشناس به روی کاغذ پیاده می شود در واقع اقدام به رسم نقشه شده است.از آنجا که نقشه ها معمولاً روی کاغذ هایی که با ابعاد استاندارد جهانی تعریف وتولید می شوند ترسیم می گردند لذا محدودیت هایی وجود دارند. بعنوان مثال :اگر قرار باشد نقشه یک راه یا ساختمان یا کوره ذوب فلزات ترسیم گردد نمی توان مشخصات و مختصات فنی واقعی آنها را که روی زمین احداث خواهند شد؛ ودر ابعاد کیلومتر و یا دهها متر ارتفاع و صدها قطعه با احجام بزرگ می باشند عینا روی کاغذ رسم نمود.ترسیم نقشه با ابعاد واقعی وطبیعی طرح روی کاغذ امکان پذیر نیست.بنا براین از "مقیاس "استفاده می شود. مقیاس واحدی است که کسری که صورت ان :عدد: یک ومخرج ان عددی است که ارقام ان نمایانگر کوچک شدن ابعاد واقعی طرحی است که نقشه ان در دست تهیه است.هر چه مخرج کسر بزرکتر باشد اگرچه نقشه روی کاغذ کوچکتر خواهد شد اما نمایانگر بزرگی و عظمت طرح یا ابعاد واقعی موجود در طبیعت وروی زمین خواهد بود.
نقشه های جغرافیایی (مثل عکسهای ماهواره ای )در مقیاسهای کوچک مثل ۱:۱۰۰،۰۰۰ و یا ۱:۱۰۰۰،۰۰۰ تهیه می شوندچرا که ابعاد طبیعی و واقعی کوهها- دشتها-شهره-کشورهاو...بزرگ وبر حسب کیلومتر وبالاتر هستندوترسیم انها روی کاغذ نقشه با ابعاد محدود وقابل حمل نیاز به اعداد بزرگ در مخرج کسری مقیاس دارد. در حالیکه نقشه های اجرایی که از روی آنها سازه های عمرانی معمولی پیاده و ساخته می شوند، در مقیاسهای بزرگ تری مثل ۱:۱۰۰تا ۱:۵۰۰ (در پروزه های ساختمانی، سد و تونل و پل) و تا .۱:۱۰۰۰ و۱:۲۵۰۰تا:۱:۵۰۰۰ (نقشه ساخت راه ها) تهیه می شوند.
نقشه های جغرافیایی بسته به مقیاسی که نیاز است از روشهای مختلفی چون نقشه برداری زمینی و یا فتوگرامتری (تهیه نقشه ازطریق عکس های هوایی یا ماه واره ای)تهیه می شوند..درپانویس به منابعی برای مطالعه وکسب اطلاعات بیشتر اشاره شده است.
در پروژه های عمرانی ابتدا یک نقشه دقیق از وضعیت منطقه(بوسیله نقشه برداری از عوارض طبیعی موجود) تهیه می شود که به آن نفشه توپوگرافی می گویند. تهیه این نقشه بر عهده یک اکیپ نقشه برداری است. سپس بر روی آن طراحی انجام می شود. مثلاً طرح مسیر یا طرح سنتر لاین تونل یا طرح دیواره و تاج سدها که هر نقطهاز این طرح ها روی نقشه دارای مختصات خاصی است. طراحی بر حسب مورد بر عهده مهندسان باتجربه و خبره می باشد.
مرحله بعد پیاده کردن جزییات نقشه، بر روی زمین با مقیاس واقعی است که این مرحله نیز توسط مهندسان نقشه بردار انجام می شود.باتوجه به ظهور ابزارهای نوین طراحی ساختمان به وسیله مدل سازی اطلاعات ساختمان بسیاری از نقشه های فنی اجرایی و چون ساخت هم اکنون از خروجی های مدل نهایی تهیشه شده که دارای کمترین تداخلات از جنبه های گوناگون هستند.
نقشه (به هندی: Naksha) فیلمی است محصول سال ۲۰۰۶ و به کارگردانی ساچین باجاج است. در این فیلم بازیگرانی همچون سانی دئول، ویوک اوبروی، سمیرا ردی، جکی شروف ایفای نقش کرده اند.
۸ سپتامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-09-۰۸)
این فیلم در ایران توسط مؤسسه رسانه های تصویری دوبله و پخش شده است.
نقشه ۹ از فضای بیرونی (به انگلیسی: Plan 9 from Outer Space) فیلمی است سیاه و سفید با ژانر ترسناک و تخیلی ساخته اد وود. این فیلم ساخته سال ۱۹۵۹ میلادی می باشد. همچنین نام سیستم عامل پلان ۹ از آزمایشگاه های بل نیز از این فیلم گرفته شده است.
نقشه ۹ از فضای بیرونی در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها (IMDb)
Plan 9 from Outer Space در آل مووی
Review at The Second Supper
Plan 9 from Outer Space در یوتیوب
نقشهٔ آسمان یا نمودار آسمان (به انگلیسی: star chart یا star map)، نقشه ای است که برای نمایش جایگاه ستارگان، سیارهها و دیگر جرم ها آسمانی مانند کهکشانها و صورت های فلکی در زمان های گوناگون شب و سال به کار می رود.
نقشه ۱۶۸۹ آفریقا نقشه ای است از قاره آفریقا که در سال ۱۶۸۹ به وسیله خرارد فان اسخاخن ترسیم شد.
نقاشی برخی از حیوانات بومی هر سرزمین
طراحی کشتی های بادبانی در دریاها و اقیانوس ها
وجود خط استوا
هلندی بودن زبان نقشه
منطقه ای که که امروزه الجزایر، مغرب و مراکش است با نام بربریا (Barbaria) ذکر شده است.
دریاچه ها و رودها در نقشه درج شده اند.
مستعمرات آن زمان با مرزهای رنگی مشخص شده است.
در بالای سمت راست نقشه، در جایی که نام آفریقا تیتر شده است، دو مرد سیاه پوست و دو مرد سفید پوست نقاشی شده اند. یکی از سیاه پوست ها سبدی از میوه و دیگری یک کژدم در دست دارد. یکی از سفید پوستان در حال نواختن یک ساز بادی و دیگری که بال دارد، یکی از سیاه پوستان را نگه داشته است.
در پایین نقشه سمت چپ، دو اسب در حال دویدن و تعدادی در حال نواختن ساز هستند. یک مرد ریش دار هم در حالی که نیزه ای سه شاخه در دست دارد به زنی که کنار خود قرار دارد، می نگرد.
بسیاری از جزیره های شرق و غرب قاره آفریقا در نقشه ذکر شده اند.
در اخترشناسی، نقشه انتقال به سرخ کهکشانی میدان ۲ درجه (به انگلیسی: (Two-degree-Field Galaxy Redshift Survey) که به اختصار به صورت 2dF و 2dFGRS نیز نمایش داده می شود، یک نقشه برداری انتقال به سرخ است که توسط رصدخانه نجومی استرالیا(AAO) در طی سالهای بین ۱۹۹۷ تا ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ تهیه شد. داده های این نقشه برداری در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۳ در دسترس همگان قرار گرفت.
نقشه انفجاری (به انگلیسی: Exploded view drawing) نوعی نمودار، نگاره، طرح شماتیک یا ترسیم فنی از یک جسم است که رابطه یا ترتیب ساخت اجزای آن را نشان می دهد.
سطح مقطع
ژرفانمایی (گرافیک)
این نقشه، اجزای یک جسم را با فاصله ای کوتاه بین آن ها به نمایش می گذارد. جسم نمایش داده شده، به نوعی ست که تصور می شود یک انفجار کوچک و کنترل شده از وسط جسم رخ داده و اجزای آن را، با فاصله مساوی، از هم دور کرده است.
چنین نمایی نقشه ای در کالانماها، راهنماهای ساخت و تعمیر و موارد مشابه آن، به کار می رود.
نقشه ای از جهان (انگلیسی: A Map of the World) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به سیگورنی ویور و دیوید استراترن اشاره کرد.
پرستار "آلیس گوودوین" به همراه همسر و دو دخترش در مزرعه ای در شهری کوچک زندگی می کند. پس از یک اتفاق در املاک او، مردم شهر در برابر او قرار گرفته و او را متهم به کودک آزاری می کنند...
نقشه ایران در اواخر دوره صفویه نقشه ای است ترسیم شده به وسیله گیلوم دلیسله جغرافیدان و کارتوگراف فرانسوی. این نقشه در سال ۱۷۲۴ میلادی (اواخر دودمان صفوی) ترسیم شده است. این نقشه با عنوان (به فرانسوی: Carte de Perse) نامیده شده است و از دریای آزوف و کریمه از غرب آغاز شده و تا کشمیر و کابل در شرق امتداد دارد. محدوده نقشه از شمال، بالاترین نقطه دریای خزر و از جنوب خلیج فارس و تنگه هرمز است. نام خلیج فارس در نقشه به صراحت Golfe Persique درج شده است.
نقشه ایران و توران در دوره قاجاریه
تحریف نام خلیج فارس
نقشه های کهن
نقشه ایران در دوره افشاریه
نقشه جهان (خرارد فان اسخاخن)
نقشه ایران و توران در دوره قاجاریه
روز ملی خلیج فارس
گروه نامهای جغرافیایی در سازمان ملل
نقشه جزیره هرمز، ۱۷۵۰ میلادی
اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان
مقیم خلیج فارس (سرای بریتانیا در خلیج فارس)
سفرنامه نویسان انگلیسی و ایران
ساحل دزدان
انجمن نشنال جئوگرافی
گروه نامهای جغرافیایی در سازمان ملل
کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران
این نقشه شامل کشورهای امروزی عراق، افغانستان، ایران، کویت، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. همچنین این نقشه بخش هایی از کشورهای روسیه، پاکستان، ترکیه، اوکراین، قزاقستان و شبه جزیره عربستان را نشان می دهد.
در نقشه گیلوم دلیسله کوه ها و مسیرهای اتصالی بین شهرها ذکر شده اند.
ترسیم نقشه (به انگلیسی: map projection) روشی برای نمایش اجسام کروی یا سه بعدی بر روی یک سطح صاف است.
سانسور نقشه به روش پنهان سازی نقاط حساس و استراتژیک در نقشه گفته می شود که معمولاً برای جلوگیری از نمایش نقاط حساس مانند پادگان, نیروگاه یا فرستنده کاربرد دارد. نمایش بعضی از نقاط مهم در نقشه های عمومی مجاز نیست در نتیجه از این روش برای پنهان سازی آن ها استفاده می گردد.
رئیس جمهور پیشین هند سانسورهایی را برای نقاط حساس هند که دارای وضوح تصویری بالایی هستند قائل شد.
کره جنوبی کاخ ریاست جمهوری و نقاط حساس را برای جلوگیری از سواستفاده کره شمالی سانسور کرد.
مجری نیزوگاه هسته ای بلندی های لوکاس از گوگل ارث درخواست کرد تا عکس های با کیفیت بالا از این مجموعه را به نمایش نگذارد هرچند بعدا از این درخواست انصراف داد.
اسرائیل نقشه مناطق اشغال شده توسط اسرائیل و بخش هایی از قلمروش را سانسور می کند و اجازه انتشار تصویرهای باکیفیت را به گوگل ارث نداده است.
رصدخانه نیروی دریایی ایالات متحده در نقشه به صورت پیکسل نمایش داده می شود.
بین تاریخ ژوئیه ۲۰۰۷ تا ژانویه ۲۰۰۹ تصویرهایی نقشه واشنگتون به صورت تصویرهایی از سال ۲۰۰۲ نمایش داده شد و منطقه کلمبیا از تصویرهای سال ۲۰۰۵ استفاده کرد.
در نوعی از سانسور نقشه، ارتفاع نقاط نقشه به صورت اشتباه در نقشه نمایش داده می شوند و این باعث می گردد که محل سیل قابل تشخیص نباشد به صورتی که در جنگ جهانی اول بسیاری از سربازهای آلمانی در بلٓیک به علت سیل کشته شدند چون محل سیلاب از روی نقشه ها قابل پیش بینی نبود و کمپ سربازها را سیل ویران کرد.
سانسور نفشه در جمهوری دمکراتیک آلمان بسیار کاربرد داشت به خصوص در نواحی اطراف مرز آلمان غربی نقشه سانسور می شدند تا تشخیص موقعیت به آسانی مقدور نباشد.
سانسور نقشه در انگلستان در زمان جنگ سرد محل تجهیزات نظامی را نمایش نمی داد و همچنین مکان زندان ها در نقشه های عمومی مشخص نبودند.
سیستم تصویر یا فراتابی نقشه (به انگلیسی: map projection) روشی برای نمایش اجسام کروی یا بیضوی بر روی یک سطح صاف است.
نقشه جهان
نقشه نگاری
سامانه اطلاعات جغرافیایی
سیستم تصویر مخروطی یا فراتابی مخروطی (به انگلیسی: Conical Projection) نوعی سیستم تصویر نقشه که وقتی فرض شد کره زمین با یک مخروط کاغذی احاطه شده به وجود می آید راس آن در بالای قطب، نقشه مورد نظر در روی مخروط مربوط پیاده می شود و سپس مخروط باز می شود خطوط مستقیمی که از راس مخروط منشعب می شوند نمایشگر نصف النهارات دوایر متحدالمرکز نمایشگر خطوط موازی عرضهای جغرافیایی هستند.
لس آنجلس بدون نقشه (به انگلیسی: L.A. Without a Map) فیلمی به کارگردانی «میکا کاریسماکی» است که در سال ۱۹۹۸ ساخته شده است. نویسندگان آن «میکا کاریسماکی» و «ریچارد رینر» هستند که داستان فیلم را بر اساس رمانی نوشتهٔ ریچارد رینر نوشته اند. بازیگران این فیلم دیوید تننت، وینسا شاو، جولی دلپی، وینسنت گالو و جانی دپ هستند. جانی دپ در این فیلم در نقش خودش و شخصیت فیلم مرد مرده، ویلیام بلیک، بازی کرده است. این فیلم محصول کشورهای فرانسه، انگلیس و فنلاند است.
لس آنجلس بدون نقشه در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها (IMDb)
باربارا (وینسا شاو)، بازیگری هالیوودی، در زمان بازدیدش از یکی از شهرهای شمالی انگلیس با ریچارد (دیوید تنانت)، مسئول کفن و دفن شهر، که برای روزنامه ای محلی اعلامیه فوت می نویسد و یک رمان ناموفق نیز به نام خودکشی یوزی نوشته است، آشنا می شود. باربارا به خانه برمی گردد، جایی که او به عنوان یک پیشخدمت در رستورانی ژاپنی کار می کند. او در مورد نویسندهٔ خوش تیپی که ملاقات کرده به خود می بالد. ریچارد دنبال او به هالیوود می آید و…
مقیاس در نقشه عبارت است از نسبت طول اندازه گیری شده روی نقشه به طول افقی مشابه روی زمین یا به عبارت دیگر مقیاس عبارت است از نسبت طول ab روی نقشه به طول AB افقی روی زمین.
مقیاس ساده:
برای ثبت در نقشه کشی الکترونیک و ثبت قطعات کوچک معمولاً نقشه به اندازه واقعی یا ۱:۱ ترسیم می شود، و در صنعت مکانیک نقشه معمولاً بزرگتر از اندازه واقعی ترسیم می شود (مثلاً ۱۰ برابر بزرگتر) که در این صورت مقیاس نقشه ۱۰:۱ خواهد بود. در نقشه های ساختمانی اکثرامقیاس نقشه عددی است کسری که صورت آن یک و مخرج آنعددی صحیح است که نقشه به نسبت آن کوچک شده است.
برای کاربردهای محاسباتی و استفاده آسان از نقشه، آن ها را از نظر مقیاس به طریقه زیر دسته بندی می نمایند:
اشل همان خط کش دارای ۳وجه و ۱۲ مقیاس را گویند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقشه در دانشنامه آزاد پارسی

نقشه (map)
بازنمایی شماتیک یک ناحیه، بخشی از سطح زمین، یا پراکندگی ستارگان. نقشه های جدید کرۀ زمین با استفاده از ماهواره هایی با مدار چرخش پایین تهیه می شوند که مجموعه ای از عکس های سه بعدی همپوش می گیرند و تصویری سه بعدی به دست می دهند. اولین نقشه های بزرگ مقیاس دقیق در حدود ۱۵۸۰ تهیه شدند (← اطلس). اکنون از عکس برداری های هوایی سنتی، اشعۀ لیزر، امواج مایکروویو، و تجهیزات مادون قرمز برای تهیۀ نقشه و بررسی سطح زمین استفاده می کنند. انواع فرافکنی نقشه (چگونگی نمایش جسم سه بعدی در دوبعد) در تهیۀ نقشه ها به کار می آیند. نقشه های تفصیلی را باید پیوسته روزآمد کرد. بنابراین، این نقشه ها به شکل دیجیتال در رایانه حفظ می شوند تا بدون نیاز به ترسیم مجدد، بتوان در هر زمان اصلاحات کوچک را اعمال کرد. در ایران، سازمان های گوناگون، ازجمله سازمان نقشه برداری کشور، ادارۀ جغرافیایی ارتش، و سازمان زمین شناسی کشور نقشه های گوناگون را تهیه می کنند. نقشه های بزرگ مقیاس، مثلاً، (۲۵۰۰۰/۱) بیشتر از نقشه های کوچک مقیاس، مثلاً (۱۰۰۰۰۰/۱) جزئیات منطقه را نشان می دهند.

ارتباط محتوایی با نقشه

نقشه در جدول کلمات

نقشه انگلیسی
مپ
نقشه جغرافیا
جهان نما
نقشه فرنگی
مپ
نقشه نگاری
کارتوگرافی
نقشه کش
رسام
نقشه کوچک از چیزی
پلان
بزرگترین نقشه جغرافیای جهان در این کشور قرار دارد
بلژیک
تهیه کننده نقشه های جغرافیایی
کارتوگراف
قتل با نقشه قبلی
ترور
نرم افزاری برای نقشه کشی
اتوکد

معنی نقشه به انگلیسی

program (اسم)
دستور کار ، مرام ، دستور ، برنامه ، نقشه ، روش کار ، پروگرام
design (اسم)
قصد ، خیال ، زمینه ، طرح ، نقشه ، تدبیر ، طراح ریزی
scheme (اسم)
ترتیب ، تمهید ، برنامه ، طرح ، نقشه ، رویه ، تدبیر ، طرح کلی
plan (اسم)
اندیشه ، خیال ، برنامه ، طرح ، نقشه ، تدبیر
project (اسم)
طرح ، نقشه ، پروژه ، پروژه افکندن
model (اسم)
طرح ، پیکر ، نمونه ، قالب ، نقشه ، سرمشق ، مدل
plat (اسم)
قطعه ، نقشه کشی ، جلگه ، نقشه ، بافتن گیسو ، زمینهسازی ، قطعه زمین کوچک
chart (اسم)
جدول ، نگاره ، گرافیگ ، ترسیم اماری ، نقشه
map (اسم)
نقشه ، نگاشت
plot (اسم)
نقطه ، قطعه ، طرح ، نقشه ، دسیسه ، توطئه ، موضوع ، موضوع اصلی

معنی کلمه نقشه به عربی

نقشه
برنامج , تصميم , خريطة , خطة , مخطط , مشروع , موامرة , نموذج
الخطة المدبرة ، الخطة المدروسة ، الخطة المرسومه
محيط
طوبوغرافي
علم الطوبوغرافيا , مسح
خيال
موامرة
رسم تخطيطي
الخطة الدنيئة
الخطة الخبيثة
خطة
مفتاح
رسم بياني
فکرة
رسام الخرائط
رسم , فن رسم الخرايط
تآمر , خريطة , خطة , مشروع , موامرة
مقياس

نقشه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

احسان ١٧:٥٩ - ١٣٩٥/١٢/٢٤
این واژه عربی است و پارسی آن پَریوگ paryug می باشد که از سنسکریت: پْرَیوگَ ساخته شده است
|

آتنا ١٦:٣٢ - ١٣٩٦/٠١/٢٨
نقشه، در مهندسی، نمایش دقیقی از اجزا و قطعات دستگاه ها و ساختار ها است. البته نقشه ها را می توان به چند دسته تقسیم بندی نمود. به عنوان مثال نقشه های اجرایی (نقشه های مهندسی)، نقشه سازه های صنعتی، نقشه های جغرافیایی و نقشه های ژنتیکی و... . نقشه های جغرافیایی در مقیاسهای کوچک مثل ۱:۱۰۰،۰۰۰ و یا ۱:۱۰۰۰،۰۰۰ تهیه می شوند. در حالیکه نقشه های اجرایی که از روی آنها سازه های عمرانی پیاده سازی و ساخته می شوند، در مقیاسهای بزرگ تری مثل ۱:۱۰۰ (در پروزه های ساختمانی، سد و تونل و پل) و تا ۱:۵۰۰ (نقشه ساخت راه ها) تهیه می شوند. نقشه های جغرافیایی بسته به مقیاسی که نیاز است از روشهای مختلفی چون نقشه برداری زمینی و یا فتوگرامتری (تهیه نقشه از عکس های هوایی یا فضایی)تهیه می شوند. در پروژه های عمرانی ابتدا یک نقشه دقیق از وضعیت منطقه تهیه می شود که به آن نفشه توپوگرافی می گویند. تهیه این نقشه بر عهده یک مهندس نقشه بردار است. سپس بر روی آن طراحی انجام می شود. مثلاً طرح مسیر یا طرح سنتر لاین تونل یا طرح دیواره و تاج سد که هر نقطه این طرح ها بر روی نقشه دارای مختصات است. طراحی بر حسب مورد بر عهده مهندسین با سابقه و خبره می باشد. مرحله بعد پیاده سازی حقایق روی نقشه، بر روی زمین و با مقیاس واقعی است که این مرحله نیز توسط مهندسین نقشه بردار انجام می شود. نقشه را می توان اولین و اساسی ترین جز هر ساخت و زیر ساخت یا بازسازی راه های ارتباطی تولید کرد.
|

M ١٣:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٢
نقشه،درانگلیسی به معنای.map است
|

شهریار آریابد ١١:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٦
رهنمون ، پینمون
نقشه راه = رهنما
نقشه برداری = رهنمون برداری
نقشه کشی = رهنمون کشی و ...
|

مرتضی نوری ١٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٥
پلان
|

پارسا ١٤:٣٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٢
نگارندازه
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقشه گوگل   • نقشه آنلاین تهران   • نقشه ماهواره ای ایران   • نقشه راههای ایران   • نقشه ايران   • دانلود نقشه ایران   • نقشه ماهواره ای تهران   • نقشه استانهای ایران   • معنی نقشه   • مفهوم نقشه   • تعریف نقشه   • معرفی نقشه   • نقشه چیست   • نقشه یعنی چی   • نقشه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نقشه
کلمه : نقشه
اشتباه تایپی : krai
آوا : naqSe
نقش : اسم
عکس نقشه : در گوگل


آیا معنی نقشه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )