انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1095 100 1

نوترینو

معنی نوترینو به فارسی

نوترینو
[neutrino] [فیزیک] ذرۀ پایدار بدون بار از خانوادۀ لپتون ها که برهمکنش بسیار ضعیفی با ماده دارد
[neutrino astronomy] [نجوم رصدی و آشکارسازها] رصد و مطالعۀ چشمه های نوترینوی خورشیدی و فراخورشیدی
[two-component neutrino theory] [فیزیک] نظریه ای که براساس آن جرم سکون نوترینو و پادنوترینو هر دو صفر است و اسپین نوترینو همیشه با جهت حرکت آن پادموازی و اسپین پادنوترینو با جهت حرکت آن همسو است

نوترینو در دانشنامه ویکی پدیا

نوترینو
نوترینو (به انگلیسی: neutrino) یک ذره بنیادی است که از نظر الکتریکی خنثی بوده و به ندرت وارد برهمکنش می شود. نوترینو به معنی «کوچک خنثی»، معمولاً با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت می کند، از نظر الکتریکی خنثی بوده و قادر است از درون مواد تقریباً بدون هیچ برهمکنشی عبور نماید. نوترینوها دارای جرم بسیار کوچک، اما غیر صفر هستند. نوترینو با حرف یونانی ν {\displaystyle \nu } (نو) نمایش داده می شود.
در سال ۱۹۱۴ جیمز چادویک به مسئله ابهام آمیز مربوط به انرژی حرکتی ذراتی که از مواد رادیواکتیو صادر می شدند، برخورد کرد.
در سال ۱۹۳۰ ایده نوترینو هنگامی به دنیا آمد که ولفگانگ پاولی چاره ای برای حفظ اصل پایستگی انرژی در تولید ذرات بتا اندیشید. پاولی هنگامی که برای نخستین بار تئوری خود را عرضه داشت، نوترون هنوز کشف نشده بود!
در سال ۱۹۳۲ چادویک موفق به کشف نوترون گردید و در سال ۱۹۳۳ کارل دیوید اندرسون اولین پادذره یعنی پوزیترون را کشف نمود.
در سال ۱۹۵۶، ۲۵ سال پس از اینکه پاولی امکان وجود نوترینو را پیشنهاد کرده بود، و ۴۲ سال پس از اینکه ابهامات مربوط به پرتو بتا مطرح گردید، کلاید کووان و فردریک رینز رسماً اعلام کردند که وجود نوترینو بالاخره به اثبات رسید.
در سال ۱۹۶۲ دومین نوع نوترینو یعنی نوترینوهای میون کشف گردیدند.
در سال ۱۹۶۸ برونو پونته کورو و ولادیمیر گیربف در پی ابهامات به وجود آمده در اندازه گیری تعداد نوترینوهای خورشیدی عبوری از زمین، بیان نمودند که اگر نوترینوها دارای جرم غیر صفر باشند آنگاه می توانند از یک نوع به نوع دیگر تغییر نمایند. بنابراین نوترینوهای خورشیدی گمشده، می توانند نوترینوهای الکترونی باشند که در طول مسیر خود به سوی زمین به نوعی دیگر تغییر یافته اند و از دید آشکارسازها پنهان می مانند. تا پیش از این عقیده عمومی بر این رایج بود که نوترینوها دارای جرم صفر هستند.
در سال ۱۹۷۸ نیاز به وجود نوع سوم آن بنام نوترینوهای تاو اعلام شد؛ ولی تا ۱۹۹۸، یعنی تا ۲۰ سال پس از آن، مشاهده آن هنوز امکان پذیر نشده بود.
در سال ۱۹۹۸ تیم تحقیقاتی سوپر کامیوکانده خبر از قرائن و شواهدی دربارهٔ نوترینوهایی بدون جرم صفر دادند.
در سال ۲۰۱۰ تیم تحقیقاتی INFN در گرن ساسو ایتالیا، که بر روی آشکارساز اپرا کار می کنند، مشاهده کردند که تعدادی از نوترینوهایی که از سرن گسیل شدند و از نوع نوترینوی میونی بودند، در طول سفر از لابراتوارهای سرن واقع در ژنو با عبور از تونلی به طول ۷۳۰ کیلومتر، به نوترینوهای تاو تبدیل شدند (نوسان کردند و تغییر طعم دادند). نتایج این نوسان اثبات کرد که حداقل یکی از این سه نوع نوترینو می تواند جرم داشته باشد.
در سال ۲۰۱۱ تیم تحقیقاتی آشکارساز اپرا اعلام نمودند که مشاهدات آن ها نشان می دهد که سرعت نوترینوها از سرعت نور نیز فراتر می روند. اما مدتی بعد خود مرکز سرن اصلاحیه ای در مورد نتایج اعلام شده صادر و موضوع را منتفی اعلام کرد و ناشی از خطا در سامانهٔ GPS دانست.
اکنون دانشمندان به دنبال مطالعهٔ دقیق تر این ذرات هستند و یک پروژه فیزیک را معرفی کرده اند که «یک و نیم میلیارد دلار»، هزینه خواهد داشت.
از آنجایی که نوترینوها بار الکتریکی ندارند، تحت تأثیر نیروهای الکترومغناطیس قرار نمی گیرند. نوترینوها تنها تحت تأثیر نیروی هسته ای ضعیف که در مقایسه دارای بُرد بسیار کوتاه تری از نیروی الکترومغناطیس است، قرار می گیرند؛ لذا قادر هستند مسافت های بسیار طولانی را درون مواد بدون برهمکنش طی نمایند.
نوترینوها در ضمن واپاشی بتا، در واکنش های هسته ای مانند آنچه در خورشید یا راکتورهای اتمی رخ می دهند و هچنین در اثر برخورد پرتوهای کیهانی با اتم ها ایجاد می گردند.
سه نوع یا «طعم» نوترینو وجود دارد: الکترون نوترینو، میون نوترینو و تاو نوترینو. همچنین هر یک از آن ها پادذره مربوط به خود به نام پادنوترینو دارند.
عکس نوترینو
نوترینو سترون یا نوترینو نازا ذره بنیادی (فرمیون-نوترینو) فرضی است که با هیچ یک از نیروهای بنیادی مدل استاندارد (مگر گرانش) برهمکنش ندارد. صفت سترون در نوترینو سترون به چم نازایی است و بیانگر آن است چنین نوترینوهایی وارون نوترینوهای کارا (active neutrinos) با نیرو ضعیف برهمکنش ندارند. در برخی از گسترشهای مدل استاندارد مانند (ν MSM)در کنار سه تبار نوترینوی کارا، سه نوترینوی سترون نیز در شمار گرفته می شوند که سبکترین آنها می تواند ذرهٔ مادهٔ تاریک باشد. این گسترش بازنمایی هم دربارهٔ ناتقارنی مادهٔ باریونی دارد. تعداد رده های نوترینو سترون نامشخص است. نوترینوهای سترون در برابر عملگر کایرالیتی (دست سانی) راستگرد هستند. گروه تقارنی S U ( 2 ) L {\displaystyle SU(2)_{L}} را ایزواسپین ضعیف می خوانند. زیروند L نشانگر آن است که هموندان (=عضوهای) این گروه تنها هنگامی که بر سازندهای (=موٰلفه های) دست سان چپگرد اثر کنند، پاسخ ناصفر می دهند. از این رو سازندهای دست سان راستگرد نسبت به تبدیلهای ایزواسپین ضعیف یکتایی هستند. نوترینوهای سترون نیز از آنجا که دربرابر تبدیلهای گروه ایزواسپین ضعیف یکتایی هستند، نمی توانند با نیروی ضعیف برهمکنش داشته باشند. سازندهای چپگرد و راستگرد دیگر فرمیونهای مدل استاندارد در سازوکار هیگز از راه پتانسیل یوکاوا در هم می آمیزند و جرمدار می شوند. ولی نوترینوهای سترون چون در برابر برهمکنش ضعیف یکتایی هستند نمی توانند در سازوکار هیگز وارد شوند و جرم بزایند.
الکترون نوترینو، (به انگلیسی: Electron neutrino) که با ν e {\displaystyle \nu _{e}} نشان داده می شود، یکی از ذرات بنیادی زیراتمی است که بار الکتریکی ندارد. این نوع نوترینو همراه با الکترون، نسل نخست لپتون ها را تشکیل می دهد و به این دلیل الکترون نوترینو نامیده می شود.
نوترینو
الکترون
مدل استاندارد (ذرات بنیادی)
تاو نوترینو، (به انگلیسی: Tau Neutrino) که با ν τ {\displaystyle \nu _{\tau }} نشان داده می شود، یکی از ذرات بنیادی زیراتمی است که بار الکتریکی ندارد. این نوع نوترینو همراه با ذره تاو، نسل سوم لپتون ها را تشکیل می دهد و به این دلیل تاو نوترینو نامیده می شود.
نوترینو
ذره تاو
مدل استاندارد (ذرات بنیادی)
ردیاب نوترینو (انگلیسی: Neutrino detector) یک آشکارساز ویژه جهت مطالعه خواص نوترینوها هستند. از آنجایی که نوترینوها فقط توسط نیروی هسته ای ضعیف با دیگر ذرات بنیادی برهمکنش نشان می دهند، در نتیجه باید ردیاب های آن ها در ابعاد بزرگی ساخته شوند تا تعداد قابل توجهی از نوترونوها را ردیابی کنند. همچنین به جهت کاهش اختلالات ناشی از پرتوهای کیهانی و دیگر آثار زمینه ای بر ردیاب، این دستگاه ها در زیر زمین ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند.
میون نوترینو، (به انگلیسی: Muon Neutrino) که با ν μ {\displaystyle \nu _{\mu }} نشان داده می شود، یکی از ذرات بنیادی زیراتمی است که بار الکتریکی ندارد. این نوع نوترینو همراه با میون، نسل دوم لپتون ها را تشکیل می دهد و به این دلیل میون نوترینو نامیده می شود.
نوترینو
میون
مدل استاندارد (ذرات بنیادی)
نوسان نوترینو (به انگلیسی: Neutrino oscillation) یک پدیدهٔ مکانیک کوانتومی است که به موجب آن نوترینوی ایجاد شده با مزهٔ ویژه لپتون: (الکترون، میون یا تاو)؛ در ارزیابی بعدی می تواند با طعم دیگری دیده شود.
نوترینو
با انتشار نوترینو در فضا، اندازه گیری های بعدی؛ برای یافتن طعم دلخواهی از نوترینو، در هر دوره از اندازه گیری نتیجهٔ متفاوت و متغیری را نشان داده است. این پدیده را نخستین بار برونو پونته کوروو در سال ۱۹۵۷ میلادی پیش بینی کرد پدیدهٔ نوسان نوترینو از آن زمان تاکنون توسط بسیاری از آزمایش ها در زمینه های مختلف مشاهده و پشتیبانی شده است. روشن شدن پدیده نوسان نوترینو باعث شد که برای مسئلهٔ نوترینوی خورشیدی که سال ها بی جواب مانده بود بالاخره پاسخی پیدا شود.
نخستین آزمایشی که به نتیجهٔ مثبت پدیدهٔ نوسان نوترینو رسید آزمایشی بود که اخترشناسان آمریکایی ریموند دیویس جونیور و جان ان. باکال در معدن طلای هوم استایک و عمق ۱۴۷۸ متری لید، داکوتای جنوبی در اواخر دههٔ شصت میلادی انجام دادند. این دو نفر مدتی بعد برندگان جایزه نوبل شدند.
Wikipedia contributors, "Neutrino oscillation," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neutrino_oscillation&oldid=662613064(accessed May 18, 2015).


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نوترینو در دانشنامه آزاد پارسی

نوتْرینو (neutrino)
در فیزیک، هریک از سه ذرۀ بنیادی بی بار و پادذراتشان در گروه لپتون ها، با جرم بسیار اندک و احتمالاً با جرم صفر. شناخته شده ترین نوع آن پادذرۀ نوترینوی الکترونی است که طی واپاشی بتازای هسته گسیل می شود. دو ذرۀ دیگر نوترینوهای موئون و تاو هستند. اَبَرنواختر ۱۹۸۷Aاولین جسم خارج از منظومۀ خورشیدی بود که با گسیل نوترینو رصد شد. خورشید هم نوترینو گسیل می کند، ولی مقدار گسیل آن در عمل از پیش بینی های نظری کمتر است. کم بودن گسیل نوترینو از خورشید از بزرگ ترین اسرار اخترفیزیک جدید است.

نوترینو را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ابوالفضل ٠٢:٢٢ - ١٣٩٥/٠٥/٣١
اِ.
واژه ای ایتالیایی به معنای بی بار کوچولو می باشد.
ذره ای است بدون بار الکتریکی با جرم بسیار اندک از خانواده لپتونها که با سرعتی بسیار نزدیک به سرعت سیر نور حرکت می کند. به آسانی از ماده می گذرد و آشکارسازی آن بسیار دشوار می باشد.
در مدل استاندارد فیزیک ذرات این ذره بدون جرم انگاشته می شود. اما گواههای تجربی (مانند نوسانهای نوترینو) بیانگر جرم دار بودن این ذره است.
نوترینوها بسته این که هموند کدام خانواده از لپتونها باشند، دارای مزه های گوناگون هستند. در مدل استاندارد فیزیک ذرات سه مزه (گونه) نوترینو وجود دارد. نوترینوی الکترون (هموندخانوادۀ الکترون)، نوترینوی میون (هموندخانوادۀ میون) و نوترینوی تاو (هموند خانوادۀ تاو).
ولفگانگ پائولی در سال 1930 برای نگهداشت پایستگی انرژی، پایستگی تکانۀ خطی و پایستگی تکانۀ زاویه ای در فرآیندهای واپاشی بتازا، چنین ذرۀ بی باری را پیش بینی کرد.
در سال 1956 کلاید کوان و فردریک راینیز نوترینو را آشکار کردند که از همین روی جایزۀ نوبل فیزیک در سال 1995 به آنها داده شد.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فعال سازی اینترنت همراه اول   • تنظیمات اینترنت همراه اول 3g   • فعال سازی اینترنت همراه اول برای اندروید   • کد مانده اینترنت همراه اول   • کدهای همراه اول   • غیر فعال سازی اینترنت همراه اول   • شارژ اینترنت همراه اول   • چگونه اینترنت همراه اول را فعال کنیم   • معنی نوترینو   • مفهوم نوترینو   • تعریف نوترینو   • معرفی نوترینو   • نوترینو چیست   • نوترینو یعنی چی   • نوترینو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نوترینو
کلمه : نوترینو
اشتباه تایپی : k,jvdk,
عکس نوترینو : در گوگل


آیا معنی نوترینو مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )