برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1273 100 1

نورسیده

/nowreside/

معنی نورسیده در لغت نامه دهخدا

نورسیده. [ ن َ / نُو رَ / رِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب )تازه وارد. که به تازگی از سفر آمده است :
که جادوئی است اینجا کاردیده
ز کوهستان بابل نورسیده.
نظامی.
|| نو. تازه. (ناظم الاطباء) :
از فراش کهن بلات رسید
تا از این نورسیده خود چه رسد؟
خاقانی.
|| نوزاد. مولود نو. مولودجدید. جدیدالولاده :
پسر نورسیده شاید بود
که نودساله چون پدر گردد.
سعدی.
|| نوبالیده. نهال تازه سال :
بالا چون سرو نورسیده بهاری
کوهی لرزان میان ساق و میان بر.
منجیک.
همه موبدان شاد گشتند سخت
که سبز آمد آن نورسیده درخت.
فردوسی.
از ارغوان و یاسمن و خیری و سمن
وز سرو نورسیده و گل های کامکار.
فرخی.
|| تازه روئیده. (ناظم الاطباء). نودمیده. نوشکفته. رجوع به نورسیده شود. || نورس. نوبر. نوباوه :
زآن تازه ترنج نورسیده
نظاره ترنج کف بریده.
نظامی.
|| کم سال. تازه بالغ. تازه جوان. نوجوان که پخته و مجرب نیست :
بدو گفت کای نورسیده شبان
چه آگاهی استت به روز وشبان ؟
فردوسی.
که ای کم خرد نورسیده جوان
چو رفتی به نخجیر با اردوان.
فردوسی.
چو جنگ آمدی ، نورسیده جوان
برفتی ز درگاه بااردوان.
فردوسی.
بر نارسیدن از چه و چون و چند
عار است نورسیده ٔ برنا را.
ناصرخسرو.
عاجزش کرده نورسیده زنی
از تنی اوفتاده تهمتنی.
نظامی.
- نورسیده به کار ؛ تازه کار. کم تجربه :
تو برنائی و نورسیده به کار
چو خواهی که بر یابی از روزگار.
فردوسی.
- نورسیده شدن ؛ بالغ شدن : گفتند رسم ایشان است که هر کودکی که نورسیده شود تا آنگاه که زنی به زنی کند حاجت خویش بدین مرد روا کند. (تاریخ بخارا ص 89).

معنی نورسیده به فارسی

نورسیده
۱- تازه رسیده تازه واردنو آمده جدیدالورودجمع: نورسیدگان:درمدرسه نظامیه از انفاس ایشان که بعضی نورسیدگان عالم معنی بودند... ۲- تازه نو.

معنی نورسیده در فرهنگ فارسی عمید

نورسیده
۱. تازه رسیده، تازه وارد.
۲. تازه، نو.
۳. (اسم، صفت فاعلی) [مجاز] نوزاد.

نورسیده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
قدم نورسیده مبارک:قدم کنایه از آمدن، نورسیده منظور نوزاد، اما کلمات بدنیا ، برای شما و باد یا باشد محذوف، لذا معنی جمله این است،بدنیا آمدن نوزاد برای شما مبارک و خجسته باشد.

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس قدم نو رسیده مبارک   • قدم نو رسیده مبارک عزیزم   • قدم نو رسیده مبارک به انگلیسی   • شعر تولد نوزاد   • عکس تبریک تولد نوزاد   • تبریک باردار شدن   • تبریک مادر شدن   • تبریک پدر شدن   • معنی نورسیده   • مفهوم نورسیده   • تعریف نورسیده   • معرفی نورسیده   • نورسیده چیست   • نورسیده یعنی چی   • نورسیده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نورسیده
کلمه : نورسیده
اشتباه تایپی : k,vsdni
آوا : nowreside
نقش : صفت
عکس نورسیده : در گوگل

آیا معنی نورسیده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )