برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نوعی صمغ که میجوند

نوعی صمغ که میجوند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر
قندرون
شکیبا.م
قندرون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نوعی صمغ که میجوند   • مفهوم نوعی صمغ که میجوند   • تعریف نوعی صمغ که میجوند   • معرفی نوعی صمغ که میجوند   • نوعی صمغ که میجوند چیست   • نوعی صمغ که میجوند یعنی چی   • نوعی صمغ که میجوند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نوعی صمغ که میجوند
کلمه : نوعی صمغ که میجوند
اشتباه تایپی : k,ud wly ;i ld[,kn
عکس نوعی صمغ که میجوند : در گوگل

آیا معنی نوعی صمغ که میجوند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )