برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1279 100 1

نيلوفر

/nilufar/

معنی اسم نيلوفر

اسم: نیلوفر
نوع: دخترانه
ریشه اسم: سنسکریت
معنی: (تلفظ: nilufar) (در گیاهی) گل های سفید، کبود و زرد رنگ گیاهی به همین نام که مصرف داروئی نیز دارد (در ادب قدیم فارسی اغلب رنگ کبود آن مطرح بوده است )، گیاهی آبی که در آبگیرهای مناطق معتدل می روید، گل های زرد دارد و برگ هایش بر سطح آب شناور می شود، گلهای آن مصرف داروئی دارد - گلی به رنگ سفید، کبود، و زرد که مصرف دارویی دارد، همچنین نام یکی از جشنهای ایرانیان قدیم (جشن نیلوفر) که در روز هفتم یا هشتم هر ماه برگزار می شد و هرکس که در این روز از پادشاه حاجتی می خواست برآورده می شد

معنی نيلوفر در لغت نامه دهخدا

نیلوفر. [ ف َ ] (اِ) نیلوفر معمولی یا نیلوفر آبی گیاهی است از تیره ٔ نیلوفرهای آبی که نزدیک به تیره ٔ آلاله ها است. این گیاه آبزی است و در مناطق گرم و معتدل می روید. برگهایش قلبی شکل و مسطح است. درازای دمبرگ طویل است و برگها در سطح آب شناورند. این گیاه را غالباً به عنوان یک گیاه زینتی در استخرها و حوضچه ها می کارند. ساقه ٔ خزنده ٔ این گیاه که در کف برکه ها و حوضچه ها می خزد به عنوان قابض در تداوی به کار می رود. از دانه های آن نیز جهت جلوگیری از ازدیاد قوه باه استفاده می شود .
نیلوفربزرگ : گونه ای نیلوفر آبی است که در برکه ها و حوضچه های نواحی گرم می روید. برگهای این گونه نیلوفر آبی دارای پهنه ٔ وسیع و جالب توجهی هستند به طوری که قطر پهنه ٔ برگهایش تا دو متر هم می رسد. لبه ٔ برگهایش که مانند دایره ٔ وسیعی بر سطح آب قرار می گیرند به طرف بالابرگشته است همین برگشتگی لبه ٔ برگهای این گیاه به طرف بالا با توجه به وسعت پهنه ٔ برگها حالت یک قایق کوچک مدوری را به برگهای این گیاه داده است به طوری که می تواند وزن طفلی را که بر روی آن قرار گیرد تحمل کند. گلهایش نیز نسبةً بزرگ و داری گلبرگهای فراوانی هستند. رنگ گلبرگهای محیط گل سفید است و هرچه بیشتر به طرف مرکز گل متوجه شویم رنگ گلبرگها متمایل به قرمز می شود. میوه اش کروی شکل و خاردار است و دانه هایش محتوی نشاسته ٔ فراوان و خوراکی است ازین جهت این گیاه را ذرت آبی نیز گویند.
نیلوفر سفید: یکی دیگر از گونه های نیلوفر آبی است که گلهای سفید دارد .
نیلوفر هندی : گیاهی است از تیره ٔ نیلوفرهای آبی که گلهایی شبیه نیلوفر آبی معمولی دارد. برگها و گلهایش بر خلاف نیلوفر معمولی از سطح آب در حدود یک متر بالاتر قرار می گیرد. دوگونه ازاین گیاه شناخته شده است یک گونه ٔ آن که دارای گلهای زردرنگ است و خاص مناطق گرم آمریکای جنوبی است. گونه ٔ دیگر دارای گلهای سفید یا قرمز است و در مناطق گرم آسیا و اروپا می روید. دانه هایش ذخائر غذائی فراوان دارند و به باقلای مصری و الفول المصری موسومند.
نیلوفر باغی : گونه ای نیلوفر یا پیچک است که بیشتر به نام لبلاب موسوم است. این گیاه خودرو است و به سرعت تکثیر می یابد گلهایی به رنگ سفید یا گ ...

معنی نيلوفر به فارسی

( اسم ) ۱ - پیچک . ۲ - محموده . ۳ - نیلوفر باغی . نیلوفر آبی . گیاهی است از تیر. نیلوفر های آبی که نزدیک به تیر. آلاله ها است این گیاه آبزی است و در مناطق گرم و معتدل میروید برگهایش قلبی شکل و مسطح و دارای دمبرگ طویل است و برگها در سطح آب شناورند این گیاه را غالبا بعنوان یک گیاه زینتی در استخرها و حوضچه ها میکارند . ساق. خزند. این گیاه که درکف برکه و حوضچه ها میخزد و بعنوان قابض در تداوی بکار میرود و از دانه های این گیاه نیز جهت جلوگیری از ازدیاد قو. بائ مصرف کنند : نیلوفر آبی معمولی . توضیح گل آب یکی از اقسام این گیاه است که دارای گلهای رنگین است . توضیح ۲ - برخی کتب نیلوفر آبی را بنام آلال. آبی نیز نام برده اند باید توجه داشت که اشتباه است و آلال. آبی یکی از گونه های آلاله است و جز نیلوفر آبی است. یا نیلوفر بزرگ . گونه ای نیلوفر آبی که در برکه ها و حوضچه های نواحی گرم میروید برگهای این گونه نیلوفر آبی دارای پهن. وسیع جالب توجهی هستند بطوریکه قطر پهن. برگهایش تا ۲ متر هم میرسد لب. برگهایش که مانند دایر. وسیعی بر سمطح آب قرار میگیرند بطرف بالا برگشته است همین برگشتگی لب. برگهای این گیاه بطرف بالا با توجه بوسعت پهن. برگها حالت یک قایق کوچک مدوری را به برگهای این گیاه داده است بطوریکه میتواند وزن یک طفلی را که بر روی آن قرار گیرد تحمل کند گلهایش نیز نسبتا بزرگ و دارای گلبرگهای فراوانی هستند. رنگ گلبرگهای محیط گل سفید است و هرچه بطرف مرکز گل متوجه شویم رنگ گلبرگها متمایل به قرمز میشود میوه اش کروی شکل و خار دار است و دانه هایش محتوی نشاست. فراوان هستند و خوراکی میباشد از اینجهت باین گیاه ذرت آبی نیز نامیده اند : مکتوریا ریجیا ذرت آبی. یا نیلوفر سفید . یکی از گونه های نیلوفر آبی که دارای گلهای سفید است : حشیشه السمک . یا نیلوفر معمولی. نیلوفر آبی . یا نیلوفر هندی . گیاهی است از تیر. نیلوفر های آبی که گلهایش شبیه نیلوفر آبی معمولی دارد برگها و گلهایش بر خلاف نیلوفر آبی معمولی از سطح آب در حدود یک متر بالاتر قرار میگیرند دو گونه از این گیاه شناخته شده یک گونه از آن دارای گلهای زرد رنگ است و خاص مناطق گرم آمریکایی جنوبی است و گون. دیگر آن دارای گلهای سفید یا قرمز است و در مناطق گرم آسیا و اروپا ...

معنی نيلوفر در فرهنگ معین

(فَ) (اِ.) گیاهی است که مانند پیچک به اشیاء اطراف خود می پیچد و بالا می رود، گل هایش شیپوری و کبود رنگ می باشد.

معنی نيلوفر در فرهنگ فارسی عمید

گیاهی با گل های شیپوری و کبودرنگ که مانند پیچک به اشیای مجاور خود می پیچد و بالا می رود.
* نیلوفر آبی: (زیست شناسی) نوعی نیلوفر دارای برگ های پهن و گل های سفید یا زرد است که در سطح حوض های بزرگ و استخرها پرورش می یابد.

نيلوفر در دانشنامه ویکی پدیا

نیلوفر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سابین ژمایل و تهیه کنندگی فرشته طائرپور و ژان برهات محصول سال ۱۳۸۵ است.
نیلوفر داستان یک دختر بچه عراقی است که در سر رویای درس خواندن و پزشک شدن را می پروراند. روابط او با افراد خانواده اش به خصوص عموی چوپانش بستر اتفاقات تازه ای می شود.
درحدود ۵۰ گونه شامل:نیلوفر آبی سفید - European White Water-lilyNymphaea amazonumNymphaea amplaNymphaea blandaNymphaea caerulea - Egyptian Blue Water-lilyNymphaea callianthaنیلوفر آبی کاندیدانیلوفر آبی شنلی - Cape Blue Water-lilyNymphaea citrinaنیلوفر آبی آفریقای شرقیNymphaea elegansNymphaea fennicaNymphaea flavovirensNymphaea gardnerianaنیلوفر آبی گیگانتی - Australian Water-lilyNymphaea heudelotiiNymphaea jamesonianaنیلوفر آبی کوتوله - Dwarf Water-lilyنیلوفر آبی ببری - Egyptian White Water-lilyنیلوفر آبی رومانی نیلوفر آبی استرالیای شمالی - Native to Australia's Top Endنیلوفر آبی موزی - Yellow Water-lilyنیلوفر آبی آفریقای غربی - Native to tropical West Africaنیلوفر آبی قرمز و آبی - Red and blue water lily (گل ملی of سری لانکا)نیلوفر آبی بیدستر - Fragrant Water-lilyنیلوفر آبی کرکین - Hairy water lily (گل ملی of بنگلادش)Nymphaea rubra - India Red Water-lilyNymphaea rudgeanaNymphaea stuhlmanniiNymphaea sulfureaNymphaea tetragona - Pygmy Water-lilyنیلوفر آبی ذره بینینیلوفر آبی ویولاسهNymphaea Peach Glow   نیلوفر آبی سفید   Nymphaea ampla     نیلوفر آبی شنلی   نیلوفر آبی آفریقای شرقی   Nymphaea × daubenyana   نیلوفر آبی گ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نيلوفر در دانشنامه آزاد پارسی

گیاهانی علفی، درختچه ای یا درختی با گل های قیفی بسیار درشت و زیبا از جنس Ipomea و تیرۀ پیچک صحرایی (Convolvulaceae). این جنس در حدود ۴۰۰ گونه یا بیشتر در جهان دارد که در اغلب نقاط جهان و بیشتر در مناطق گرم و معتدله گرم پراکنده اند. نیلوفر (I. purpurea)، نیلوفر درختی (I. crassicaulis: درختچه ای زینتی با گل های صورتی درشت در استان های جنوب ایران) و نیلوفر رونده (I. pes-capreae: بوته ای رونده با گل های ارغوانی در استان های جنوبی ایران) ازجمله گونه های موجود در ایران هستند.

ارتباط محتوایی با نيلوفر

نيلوفر در جدول کلمات

نیلوفر
فل
نیلوفر آبی
ابو
نیلوفر ابی
ابو
نیلوفر هندی
فل, یازرد
ساخته پرویز صبری در سال 79 با شرکت امین حیایی | زیبا بروفه | مانی کسرائیان | کیهان ملکی و نیلوفر خوش خلق
مانی و ندا
ساخته پرویز صبری | با بازی امین حیایی | کیهان ملکی | زیبا بروفه و نیلوفر خوش خلق
مانی و ندا
ساخته حمید رضا محسنی در سال 80 با بازی امین حیایی و نیلوفر خوش خلق
بوی بهشت
فیلمی ساخته مرحوم حمید رخشانی با بازی امین حیایی و نیلوفر خوش خلق
مونس
فیلمی ساخته مرحوم حمید رخشانی با بازی امین حیایی | نیلوفر خوش خلق و محمدرضا شریفی نیا
مونس
فیلمی از مرحوم حمید رخشانی با بازی حیایی و نیلوفر خوش خلق
مونس

نيلوفر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
شخصيت تابناك نوراني (گل زيبا روي دريا ) بانوي عشق بردباري با شجاعت و مهرباني و لطافت يگانه زيبايي ناب
مادرم به زيباي نور درخشان خورشيد و ماه تابان چهره كه در آبي آرام مي درخشد
فاطمه
آب زلال كرشمه شكوه وجلال شأن فروغ ايزدي
گل زيبادريا
خورشيدوند
نيلوفر يعني گل زيبايي دريا
اسم مامانم نيلوفر است نيلوفر يعني شكوه و عظمت لطافت و مهرباني يگانه گل ناب
گل زيباچهره ماه تابان كه در آب آرام ميدرخشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نیلوفر بازیگر قدیمی   • نیلوفر آهنگ   • نیلوفر در جدول   • شعر نیلوفر   • نیلوفر گل   • نیلوفر سریال لطیفه   • اسم نیلوفر   • گیاه نیلوفر   • معنی نيلوفر   • مفهوم نيلوفر   • تعریف نيلوفر   • معرفی نيلوفر   • نيلوفر چیست   • نيلوفر یعنی چی   • نيلوفر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نيلوفر
کلمه : نيلوفر
اشتباه تایپی : kيg,tv
آوا : nilufar
نقش : اسم
عکس نيلوفر : در گوگل

آیا معنی نيلوفر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )