برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1318 100 1

نکوهیده

/nekuhide/

مترادف نکوهیده: بد، ذمیمه، زشت، مذموم، مطرود، مکروه، ناپسندیده، نادلپسند، ناستوده، نامقبول

متضاد نکوهیده: ستوده

معنی نکوهیده در لغت نامه دهخدا

نکوهیده. [ ن ِ دَ / دِ ] (ن مف ) ملامت کرده شده. بد. زشت. (غیاث اللغات ). عیب کرده شده. (برهان قاطع) (از اوبهی ) (از فرهنگ اسدی ) (ناظم الاطباء). ناپسند. ناپسندیده. (صحاح الفرس )(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). مذموم. (اوبهی ) (منتهی الارب ) (دهار). مذؤم. (ترجمان القرآن ). قابل سرزنش وملامت را نیز گویند. (برهان قاطع). ملوم. ملیم. ذمیم. (منتهی الارب ). تحقیرشده. اهانت شده. سرزنش شده. سخن بدشنیده. (از ناظم الاطباء). ذم. ذمیمة. مذمومة. معیب.معیوبة. لئیم. منکر. منکرة. قبیح. (یادداشت مؤلف ).افعال نکوهیده ؛ کارهای نالایق و ناسزاوار. (ناظم الاطباء). مقابل ستوده. (فرهنگ فارسی معین ) :
نکوهیده باشد دروغ آزمای.
بوشکور.
نکوهیده باشد جفاپیشه مرد
به گرد در آزجویان مگرد.
فردوسی.
نباشم نکوهیده از کار اوی
چو با اژدها گردداو جنگجوی.
فردوسی.
نکوهیده تر شاه ضحاک بود
که بیدادگر بود و ناپاک بود.
فردوسی.
اگرچه نکوهیده باشد حسد
وز او بر دل وجان بود رنج و بار.
فرخی.
هرکه فرهنگ از او فروهیده است
تیزمغزی از او نکوهیده است.
عنصری (از یادداشت مؤلف ).
تا هرچه ستوده تر سوی آن گراید و از هرچه نکوهیده تر از آن دور شود. (تاریخ بیهقی ص 96).
نکوهیده زندان بی رنگ وبوی
بیفروخت از نور رخسار اوی.
شمسی (یوسف و زلیخا).
پیشه ای سخت نکوهیده گزیدی چه بود
کز فلان زر بستانی و به بهمان بدهی.
ناصرخسرو.
زین گونه نکوهیده باد از ایزد
آنکس که مرا بر هنر ستاید.
مسعودسعد.
و نهی بر مجانبت از سه فعل نکوهیده پوشیده نماند. (کلیله و دمنه ). و او مذموم و نکوهیده بودی. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج 5 ص 382).
با اینهمه که کبر نکوهیده عادتی است
آزاده را همی ز تواضع رسد بلا.
عبدالواسع جبلی.
دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع
خود را ز عمل های نکوهیده بری دار.
سعدی.

معنی نکوهیده به فارسی

نکوهیده
(اسم) سرزنش شدهعیب گفتهمقابل ستوده .
بد کیش . بد مذهب .

معنی نکوهیده در فرهنگ فارسی عمید

نکوهیده
۱. سرزنش شده.
۲. زشت شمرده شده، ناپسندیده.

معنی نکوهیده به انگلیسی

faulty (صفت)
زده ، مقصر ، معیوب ، ناقص ، عیبناک ، نکوهیده

معنی کلمه نکوهیده به عربی

نکوهیده
معطوب

نکوهیده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
نا پسند
ساجده
ناپسند
هستی
زشت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مخالف نکوهیده   • معنی مهرگان   • معنی نکوهیده   • مفهوم نکوهیده   • تعریف نکوهیده   • معرفی نکوهیده   • نکوهیده چیست   • نکوهیده یعنی چی   • نکوهیده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نکوهیده
کلمه : نکوهیده
اشتباه تایپی : k;,idni
آوا : nekuhide
نقش : صفت
عکس نکوهیده : در گوگل

آیا معنی نکوهیده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )