برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1336 100 1

نیروی کشندی

نیروی کشندی در دانشنامه ویکی پدیا

نیروی کشندی
نیروی کشندی یا نیروی جزر و مدی یک اثر ثانویه از نیروی جاذبه و باعث به وجود آمدن پدیده جزر و مد می باشد. این نیرو ناشی از یکسان نبودن نیروی جاذبه یک جسم بر امتداد دو سوی جسم دیگر ناشی می شود؛ نزدیکترین سمت بیشتر از دورترین سمت، جذب می شود. در نتیجه جزر و مد نیرویی دیفرانسیلی است.
انرژی جزر و مد
نسبیت عام
جاذبه گرانشی ماه بر نزدیکترین اقیانوس به ماه و همچنین زمین جامد و دورترین اقیانوس ها به ماه را در نظر بگیرید. جاذبه ای متقابل بین ماه و زمین جامد وجود دارد که بر مرکز ثقل آن عمل می کند. به هر حال اقیانوس های نزدیک با شدت بیشتری جذب می شوند و از آنجایی که آن ها مایع هستند اندکی به ماه نزدیک و باعث مد می شوند. اقیانوس های دور کمتر جذب می شوند. انتظار می رود که جاذبه در سمت اقیانوس های دور دست باعث جزر شود ولی از آن جایی که زمین جامد قوی تر جذب ماه می شود، یک شتاب نسبی به سمت بیرون بر آن آب ها وجود دارد. از منظر کلی، جرم زمین متحمل یک جاذبه دو جانبه با ماه می شود، اقیانوس های نزدیک بیشتر از اقیانوس های دور، که منجر به تفریق این دو می باشد.
در کاربرد رایج تر در مکانیک سماوی، بیان 'نیروی جزر و مدی' می تواند اشاره به وضعیتی که در آن شیء یا مواد (به عنوان مثال جزر و مد آب) عمدتاً تحت تأثیر گرانش شیء دوم (مثلا زمین) است اما همچنین از اثرات گرانشی شیء سوم (برای مثال ماه) دچار عدم توازن شده است. این نیروی نامتعادل کننده در مواقعی به نام نیروی کشندی (جزر و مدی) شناخته می شود که: تفاضل بین نیروی وارد شده توسط شیء سوم بر روی دوم و نیروی وارد شده توسط شیء سوم بر شیء اول باشد.
عکس نیروی کشندی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با نیروی کشندی

نیروی کشندی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نیروی کشندی   • مفهوم نیروی کشندی   • تعریف نیروی کشندی   • معرفی نیروی کشندی   • نیروی کشندی چیست   • نیروی کشندی یعنی چی   • نیروی کشندی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نیروی کشندی
کلمه : نیروی کشندی
اشتباه تایپی : kdv,d ;aknd
عکس نیروی کشندی : در گوگل

آیا معنی نیروی کشندی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )