برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
کنایه از افرادی دارد که از روی عادت ،کاری را انجام می دهند که به ضرر فرد یا افراد تمام می شود . در واقع ، آنها هیچ علت و انگیزه خاصی از انجام آن ندارند و فقط از روی عادت و غریزه دست به آن کار می زنند !

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست   • مفهوم نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست   • تعریف نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست   • معرفی نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست   • نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست چیست   • نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست یعنی چی   • نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست
کلمه : نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست
اشتباه تایپی : kda urvf ki hc vi ;dk hsj hrjqhd xfduja hdksj
عکس نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست : در گوگل

آیا معنی نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش اینست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )