برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1213 100 1

هارولد دوم

هارولد دوم در دانشنامه آزاد پارسی

هارولْد دوم (ح ۱۰۲۰-۱۰۶۶م)(Harold II)
هارولْد دوم
آخرین پادشاه آنگلوساکسونِ انگلستان از ژانویه تا اکتبر ۱۰۶۶م و پسر گادوین. در نبرد هِیستینگز از ویلیام نورماندی، ویلیام اول (ویلیام فاتح)، شکست خورد و کشته شد. هارولد در ۱۰۵۳م با عنوان ارلِ وِسِکْس جانشین پدرش ارل گادوین شد. فرماندهِ نیروهای ادوارد معترف بود و چنان قدرتی داشت که یکی از مورخان او را شبه پادشاه توصیف کرد. در حدود ۱۰۶۳م ویلیام نورماندی با خدعه یا به زور، هارولد را برای حمایت از دستیابی او به تاج وتخت انگلستان به ادای سوگند واداشت. هنگامی که ویتان (شورای مقامات بلندپایۀ مذهبی و غیرمذهبی) هارولد را برای جانشینی ادوارد معترف برگزید، ویلیام آمادۀ حمله به انگلستان شد. در این میان، توستیگ ( ـ۱۰۶۶م)، برادر خائن هارولد، در حمله به نورتامبریا به هارالد (سوم) هاردرادا، پادشاه نروژ، پیوست. هارولد در ۲۵ سپتامبر در استمفورد بریج نیروهای مهاجم را تارومار کرد و این دو متحد را نیز به هلاکت رساند. سه روز بعد، ویلیام در پِوِنْسی، در ساسکس، با نیروهای خود به خشکی آمد و در ۱۴ اکتبر هارولد در نبرد هِیستینگز کشته شد.

هارولد دوم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هارولد دوم   • مفهوم هارولد دوم   • تعریف هارولد دوم   • معرفی هارولد دوم   • هارولد دوم چیست   • هارولد دوم یعنی چی   • هارولد دوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هارولد دوم
کلمه : هارولد دوم
اشتباه تایپی : ihv,gn n,l
عکس هارولد دوم : در گوگل

آیا معنی هارولد دوم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )