برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1280 100 1

هاگ

/hAg/

معنی هاگ در لغت نامه دهخدا

هاگ. (اِ) (اصطلاح طبیعی ) از ساخته های فرهنگستان ایران معادل اسپر و بمعنای آلت تناسل نباتات ذات الالقاح الخفیه که فرانسویها این طبقه نباتات را "aryptogame" میگویند. (فرهنگ غفاری ). || شکل خفته و مقاوم باکتری است که بر اثر ایجاد آن میکرب میتواند در شرایط نامساعد، حیات خود را حفظ کند. توضیح آنکه بعضی از باکتریها در شرایط نامساعد، بواسطه ٔ تولید هاگ ، در برابر وقایع ناگوار مقاومت بیشتری میکنند، چنانکه هاگهای برخی از میکربها قادرند سالهای متمادی در روی یک قطعه چوب باقی مانده و نسبت به شرایط سخت و حتی مواد گندزدا مقاومت کنند. هاگ پاره ای از میکربها مدت یک ساعت حرارت آب جوش و یا 160 درجه حرارت خشک کوره را تحمل مینماید. هاگ باکتری دارای فعالیت حیاتی بسیار ناچیزی است ، زیرا کلیه ٔ اعمال حیاتی مستلزم مقدار کافی آب و رطوبت است که هاگ فاقد آن میباشد. وقتی هاگ در محل مناسب و مرطوبی قرار گیرد سیتوپلاسم که بوسیله ٔ غلافی احاطه شده در نتیجه ٔ جذب آب متورم میشود و غشاء اطراف را ترکانیده بشکل رشته ای میکرب از آن خارج میشود. باید دانست که اکثر باکتریها فاقد خاصیت تولید هاگ هستند و در بین آنها فقط دو خانواده ٔ باسیلوس و کلوستریدیم میتوانند در مواقع لزوم هاگ دار شوند. طرزایجاد هاگ این است که ابتدا دانه ٔ کوچک و شفافی در داخل پیکر باکتری ظاهر میگردد که بتدریج بزرگ میشود.از مکانیسم تشکیل هاگ و اعمال شیمیائی که در داخل باکتری در هنگام تولید آن صورت میگیرد اطلاع کاملی در دست نیست. برخی آن را در نتیجه ٔ شکل هسته میدانند و هاگ را از جنس دانه های هسته می پندارند، عده ای معتقدند که تولید هاگ همواره با الحاق دو باکتری با یکدیگرو مخلوط شدن هسته ٔ آنها توام میباشد. آنچه مسلم است اینکه هاگ پس از مدتی بشکل توده ٔ متراکمی تمام پیکرباکتری را فراگرفته بوسیله ٔ پوشش ضخیمی احاطه میشود. بطور کلی هاگ های میکربی فاقد آب به حالت آزاد میباشند و عده ای تصور میکنند که در هنگام تبدیل باکتری به هاگ مولکولهای آب محتوی در آن با سایر مواد شیمیایی و پروتئین ها ترکیب می گردد. در ترکیب شیمیایی هاگهااملاح کلسیم بیشتر از فرمهای رشته ای میکرب وجود داردو همین فقدان آب و ازدیاد کلسیم موجب ازدیاد مقاو ...

معنی هاگ به فارسی

هاگ
(اسم) ۱- سلولی که بدون آمیزش نطفه های نر و ماده تکثیر گیاهان را در نهانزادان موجب میشود اسپر. ۲- گیاه یا حیوان یک سلولی محاط بوسیل. یک غشائ نسبتا سخت مقاوم در مواقعی که این حیوان یا گیاه یک سلولی در شرایط نامتعادل قرار گرفته است . رد. بزرگی از تک سلولیهای جانوری به محض قرار گرفتن در شرایط نامناسب دورشان بوسیل. یک غشائ سخت احاطه میشود و این رده را بهمین مناسبت هاگ داران مینامند در بین یک سلولیهای گیاهی تعداد زیادی از قارچها و دو خانواده از باکتریها ( باسیل ها و کلوستریدیوم ها) میتوانند در مواقع لزوم بشکل هاگ در آیند هاگ درحقیقت شکل خفته ومقاوم تک سلولیها است چنانکه هاگ برخی از باکتریها سالهای متمادی در روی یک قطعه چوب باقی مانده و نسبت به شرایط سخت و حتی مواد گند زدا مقاومت میکنند برخی باکتریها که بصورت هاگ در می آیند مدت یک ساعت حرارت آب جوش و یا ۱۶٠ درجه حرارت خشک را تحمل میکنند اسپر.
[spore] [زیست شناسی- علوم گیاهی] یاخته ای تولیدمثلی در گیاهان بی گل، قارچ ها، سرخس ها و تعدادی از باکتری ها که در چرخۀ زندگی یا تکثیر آنها نقش دارد
[sporulation] [زیست شناسی-میکرب شناسی] فرایند تشکیل و تکوین هاگ در اواوسیست (oocyst)
[flat sour spore] [علوم و فنّاوری غذا] هاگ مولد فساد در قوطی های کنسروی که به خوبی خنک نشده باشند
(اسم) رده ای از تک سلولیهای جانوری که در شرایط نامناسب بشکل هاگ در می آیند. نمون. جانوران این رده ککسیدیها و گرکارین ها هستند.
[sporozoite] [زیست شناسی-میکرب شناسی] هاگی که پس از بارور شدن تشکیل می شود
[sporophyte] [زیست شناسی- علوم گیاهی] مرحلۀ دولادی تشکیل هاگ در چرخۀ زندگی گیاه
[sporophytic] ...

معنی هاگ در فرهنگ معین

هاگ
(اِ.) سلول ریزی در گیاهان نهان زا که عامل تولید مثل است .

معنی هاگ در فرهنگ فارسی عمید

هاگ
یاخته ای تک سلولی ریز در رستنی های نهان زا که به منزلۀ تخم است و هرگاه به جای مناسب بیفتد سبز می شود، اسپر.
پراکنده کردن هاگ.

هاگ در دانشنامه ویکی پدیا

هاگ
هاگ یا اسپور (spore) در زیست شناسی و باکتریولوژی ساختاری تولیدمثلی است که برای پراکنش نسل آن موجود و بقا در شرایط سخت برای مدت های مدید سازگار شده است.
هاگ در چرخه زندگی بسیاری از گیاهان، جلبک ها، قارچ ها، و برخی پروتوزوآ و باکتری های گرم مثبت وجود دارند.
یکی از ویژگی های برخی باکتری ها توانایی ساختن هاگ درونی (اِندواسپور) است که باکتری ها را در شرایط نامساعد محیطی محافظت می کند برای مثال اغلب باکتری ها در دمای بالاتر از ۸۰درجه سانتی گراد کشته می شوند؛ ولی باکتری هایی که در حالت هاگ هستند دمای ۱۰۰درجه را نیز تحمل می کنند و برای از بین بردن آنها استریلیزاسیون در دمای ۱۳۰درجه به مدت ۲۰دقیقه لازم است
Wikipedia contributors, "Spore," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Spore&oldid=236960945 (accessed September 7, 2008).
عکس هاگ
هاگ (به آلمانی: Haag) یک منطقهٔ مسکونی در آلمان است که در هماو واقع شده است.
فهرست شهرهای آلمان
هاگ (به انگلیسی: Spore) یک بازی ویدئویی شبیه ساز در زمینه تکامل موجودات است به گونه ای که فرد ابتدا یک یاخته دارد و سپس با توانایی هایی که بازی به آن می دهد، آن را تکامل می دهد.
EU ۵ سپتامبر ۲۰۰۸ (میلادی)
در این مرحله موجود تک یاخته ای شما در دریا زندگی میکند. به دلخواه خودتان موجود تک یاخته ای شما می تواند گوشتخوار یا گیاهخوار باyشد. اگر گیاهخوار هستید بایستی از گیاهان دریایی تغذیه کنید و اگر گوشتخوار هستید بایستی از اجساد تک یاخته ای های دیگر تغذیه کرده یا شکار کنید، ضمناً مراقب حملات تک یاخته ای های بزرگتر نیز باشید. به همین ترتیب تک یاخته ای شما رشد می کند و امتیاز DNA به دست میاورید. با امتیاز DNA میتوانید قابلیت های جدیدی به تک یاخته ای خود اضافه کنید. مانند اندام های حرکتی متفاوت، سلاح ها و آرواره ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

هاگ در دانشنامه آزاد پارسی

هاگ (spore)
(یا: اسپور) یاخته ای که در تولیدمثل جانداران بدون آمیزش با یاخته جنسی دیگر خود به تنهایی به موجود تازه ای تحول می یابد. بنابراین هاگ با گامت که برای تولیدمثل نیاز به آمیزش با یاخته جنسی دیگری را دارد، فرق می کند. هاگ عامل تولیدمثل غیرجنسی و گامت عامل تولیدمثل جنسی است. هاگ ها در باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها و برخی گیاهان تولید می شود. هاگ در شرایط سخت می تواند مدت ها به صورت کمون باقی بماند و پس از بروز شرایط مناسب به تولید مثل بپردازد. هاگدان ساختاری است که هاگ در آن تشکیل می شود. در چرخۀ زندگی گیاهانی که دارای تناوب نسل هستند، به نسل دیپلوئید تولیدکننده هاگ، هاگه رست می گویند. دیپلوئید یاخته ای است که دارای کروموزوم های جفت است. نیز ← تناوب نسل ها

ارتباط محتوایی با هاگ

هاگ در جدول کلمات

هاگ
اسپر
همان هاگ است
هاک
از انواع باکتری مولد هاگ و میله ای شــکل
باسیل

معنی هاگ به انگلیسی

spore (اسم)
بذر ، هاگ ، تخم میکروب ، تخم قارچ

هاگ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر
اسپر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حرکت هاگ   • هاگ قارچ   • نام دیگر هاگ   • هاگ بدنسازی   • هاگ چیست   • گیاهان هاگ دار   • موشک هاگ   • بازی هاگ   • معنی هاگ   • مفهوم هاگ   • تعریف هاگ   • معرفی هاگ   • هاگ یعنی چی   • هاگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هاگ
کلمه : هاگ
اشتباه تایپی : ih'
آوا : hAg
نقش : اسم
عکس هاگ : در گوگل

آیا معنی هاگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )