برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1211 100 1

هدایت تکوینی

هدایت تکوینی در دانشنامه اسلامی

هدایت تکوینی
منظور از هدایت تکوینی و عمومی آن است که خداوند به وسیله عقل و فهم و فکر و وجدان و غرایز که در وجود موجودات نهاده، آنان را زیر پوشش نظام آفرینش و طبق قانون خاص و حساب شده ای، به راه های زندگی و تدبیر و اداره امور خویش هدایت و رهبری می کند.
هدایت تکوینی به معنای فراهم ساختن شرط ها و بسترهای تکامل موجودات است.
معنای لغوی هدایت
کلمه «هدایت» به معنای ارشاد و راه نمودن است. برخی لغت شناسان قید «از روی لطف و خیرخواهی» را نیز بدین معنا افزوده اند. بدین سان، معنای هدایت عبارت است از: ارشاد و راه نمودنی که همراه خیرخواهی و از سر لطف است.
معنای اصطلاحی هدایت
در اصطلاح دینی، هدایت تعیین کمال مناسب شی ء و نمایانیدن راه رسیدن به آن است.
هدایت در قرآن
...
هدایت تکوینی
خداوند همه موجودات را به گونه ای آفریده که او به طور غریزی و غیر اکتسابی می تواند به سوی هدف نهائی و کمال مطلوب خود حرکت کند.
وقتی حضرت موسی پیش فرعون رفت. فرعون از او سوال کرد خدای تو کیست؟ حضرت موسی فرمود: رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَیٰ کُلَّ شَیءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَیٰ پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی، آنچه را لازمه آفرینش او بوده داده؛ سپس هدایت کرده است.
این هدایت که در متن خلقت و در فطرت مخلوقات وجود دارد، دارای نشانه هایی مانند: « عقل ، غریزه ، شعور ، عاطفه ، و انواع اداراکات» می باشد. خداوند همه را هدایت نموده، و راه بهره وری از امکانات را به اوآموزانده تا آن جا که طفل نیاز به آموزش شیرخوردن وزنبور عسل نیازی به آموزش ساخت کندو درست کردن عسل ودرخت سیب هیچ نیازی به آموزش برای درست کردن میوه ندارند.

ارتباط محتوایی با هدایت تکوینی

هدایت تکوینی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هدایت تکوینی   • مفهوم هدایت تکوینی   • تعریف هدایت تکوینی   • معرفی هدایت تکوینی   • هدایت تکوینی چیست   • هدایت تکوینی یعنی چی   • هدایت تکوینی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هدایت تکوینی
کلمه : هدایت تکوینی
اشتباه تایپی : inhdj j;,dkd
عکس هدایت تکوینی : در گوگل

آیا معنی هدایت تکوینی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )