برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1303 100 1

هدایت خط موردی

معنی هدایت خط موردی به فارسی

هدایت خط موردی
[call deflection] [مهندسی مخابرات] خدماتی که کاربر با استفاده از آن، برخوانی ورودی خود را پس از برقراری ارتباط، بدون پاسخ گویی به شمارۀ دیگری منتقل کند

هدایت خط موردی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هدایت خط موردی   • مفهوم هدایت خط موردی   • تعریف هدایت خط موردی   • معرفی هدایت خط موردی   • هدایت خط موردی چیست   • هدایت خط موردی یعنی چی   • هدایت خط موردی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هدایت خط موردی
کلمه : هدایت خط موردی
اشتباه تایپی : inhdj ox l,vnd
عکس هدایت خط موردی : در گوگل

آیا معنی هدایت خط موردی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )