برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1348 100 1

هریرود

معنی هریرود به فارسی

هریرود
نام رودی است که از دامنه جنوبی کوه بابا در افغانستان سرچشمه گرفته پس از مشروب نمودن شهر هرات بسمت شمال متوجه شده خط مرزی ایران و افغانستان را طی نموده بنام رود تجن وارد ریگزار خوارزم میشود . شعبه مهم آن کشف رود است که سرچشمه آن نزدیک اترک در کوههای هزار مسجد میباشد . پس از گذشتن از رادکان چناران از شمال شهر مشهد عبور کرده در پل خاتون وارد هریرود ( تجن ) میشود . رود جام نیز پس از مشروب ساختن تربت شیخ جام به هریرود میریزد .

هریرود در دانشنامه آزاد پارسی

هَریرود
رودخانه ای مرزی در استان خراسان رضوی، با طول ۱,۱۲۰ کیلومتر. در مرز ایران، افغانستان، و ترکمنستان قرار دارد. این رودخانه از کوه های بابا در خاک افغانستان سرچشمه می گیرد و روبه شهر هرات به سوی غرب روان و به مرز ایران و افغانستان وارد می شود. در نقطۀ مرزی به سوی شمال متوجه می شود و با نام رود تجن بخشی از خط مرزی ایران و افغانستان و جمهوری ترکمنستان را به طول ۲۲۵ کیلومتر تشکیل می دهد و در صحرای قره قوم، واقع در ترکمنستان، ناپدید می شود. میانگین آبدهی سالیانۀ این رودخانه در بخش مرزی ایران و ترکمنستان ۸۳۰ میلیون متر مکعب است.

هریرود را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در زبان پارسی " هری " به چم آریایی می باشد و هریرود به چم " رود آریایی " ، واژه آریا در اوستا و سانسکریت به گونه ، ایر ، هری ، هاریانا ، آریانا ، آریو و هریو نیز آمده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقشه هریرود   • بند کجکی   • مسیر رودخانه هریرود   • پروژه بند سلما افغانستان   • سد سلما   • افتتاح بند سلما   • بند سلما هرات   • بند سلمه هرات   • معنی هریرود   • مفهوم هریرود   • تعریف هریرود   • معرفی هریرود   • هریرود چیست   • هریرود یعنی چی   • هریرود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هریرود
کلمه : هریرود
اشتباه تایپی : ivdv,n
عکس هریرود : در گوگل

آیا معنی هریرود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )