برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1308 100 1

هفت مردان

معنی هفت مردان در لغت نامه دهخدا

هفت مردان. [ هََ م َ ] (اِخ ) به معنی هفت مرد است که کنایه از اصحاب کهف باشد. (برهان ). || نیز کنایه از اخیار باشد و گویند سیصدوپنجاه وشش اند در شش مرتبه. سیصد از ایشان در یک مرتبه باشند و چهل در یک مرتبه و هفت در یک مرتبه و پنج در یک مرتبه و سه کس در یک مرتبه و بالاتر از اینها قطب است ، قوام عالم به وجود اینهاست. (برهان ) :
عشق برکرده به مکه آتشی کز شرق وغرب
کعبه را هرهفت کرده ی ْ هفت مردان دیده اند.
خاقانی.
نه نه آن جمع هفت مردانند
من که باشم که هشتمین باشم ؟
خاقانی.
پس از تحصیل دین از هفت مردان
پس از تنزیل وحی از هفت قرا...
خاقانی.

معنی هفت مردان به فارسی

هفت مردان
۱ - حضرت محمد ( ص ) و خلفای راشدین و حسنین را گویند. ۲ - مردان خدا هفت دسته اند که ایشان را هفت مردان گویند. هفت دسته عبارتند از : ۱ - اقطاب . ۲ - ابدال . ۳ - اخیار . ۴ - اوقاده . ۵ - غوث . ۶ - نقبائ . ۷ - نجبائ. نظامی گوید : گردن کش هفت چرخ گردان محراب دعای هفت مردان
(اسم ) مردان خداکه شامل هفت دستهاند: اقطاب ابدال اخیار(یاایمه ) اوتاد غوث نقبائ نجبائ : ((گردن کش هفت چرخ گردان محراب دعای هفت مردان . )) (نظامی )
۱ - اصحاب کهف یا هفت تن از اصحاب دقیانوس . ۲ - هفت اخبار که عبارت از : قطب غوث اخبار اوتاد ابدال نقبا و نحبا اند .

معنی هفت مردان در فرهنگ معین

هفت مردان
( ~. مَ) (اِمر.) مردان خدا که شامل هفت دسته اند: اقطاب ، ابدال ، اخیار، اوتاد، غوث ، نقباء، نجباء.

هفت مردان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• راز عدد هفت   • نام هفت آسمان   • چرا عدد هفت مقدس است   • عدد 8   • عدد هفت در اسلام   • راز عدد 40   • عدد هفت در ایران باستان   • هفت افلاک   • معنی هفت مردان   • مفهوم هفت مردان   • تعریف هفت مردان   • معرفی هفت مردان   • هفت مردان چیست   • هفت مردان یعنی چی   • هفت مردان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هفت مردان
کلمه : هفت مردان
اشتباه تایپی : itj lvnhk
عکس هفت مردان : در گوگل

آیا معنی هفت مردان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )