انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1077 100 1

همسر

/hamsar/

مترادف همسر: برابر، مساوی، همال، همدوش، همرتبه، هم سنگ، بانو، جفت، حرم، زن، زوجه، عیال، زوج، شوهر، مرد

معنی همسر در لغت نامه دهخدا

همسر. [ هََ س َ ] (ص مرکب )برابر. عدیل. (آنندراج ). نظیر. همانند :
به گوهر سیاوخش را همسر است
برادَرْش و زآن تخم و آن گوهر است.
فردوسی.
که بالاش با چرخ همسر بود
تنش خون خورد بار خنجر بود.
فردوسی.
حال آدم چو حال من بوده ست
این دو حال است همسر و یکسان.
فرخی.
به آزادمردی و مردانگی
تو کس دیده ای همسر خویشتن ؟
فرخی.
ای خسروی که بخت تو را چرخ همسر است
تو با بلند چشمه ٔ خورشید همسری.
فرخی.
چو سروی که با ماه همسر بود
بر آن مه بر از مشک افسر بود.
اسدی.
خواب و خور است کار خر ای نادان
با خر به خواب و خور چه شوی همسر؟
ناصرخسرو.
نیست بر من پادشاهی آز را
میر خویشم ، نیست میری همسرم.
ناصرخسرو.
زآن مقام اندیش کآنجا همسر است
با رعیت هم امیر و هم زعیم.
ناصرخسرو.
از نیاز ماست اینجا زر عزیز
ورنه زر با سنگ سوده همسر است.
ناصرخسرو.
قدر تو همسر سپهر بود
رای تو همره قدر باشد.
مسعودسعد.
در ترازوی جهان از دعوی همسر مرنج
هر کجا زرّی است با او جو برابر یافتند.
ظهیر.
عالمان چون خضر پوشیده برهنه پای و سر
نعل پی شان همسر تاج خضرخان آمده.
خاقانی.
در پای هر برهنه سری خضر سرفشان
نعلین پای ، همسر تاج سکندرش.
خاقانی.
زخم که جانان زند همسر مرهم شناس
زهر که سلطان دهد همبر تریاق نه.
خاقانی.
همسری یافتم که همسر او
نیست اندر دیار و کشور او.
نظامی.
گفتمش همسر تو سایه ٔ توست
تاج مه جای تخت پایه ٔ توست.
نظامی.
وگر همسری را دریدم جگر
ندادم به درّندگان دگر.
نظامی.
همسر آسمان و هم کف ابر
هم به تن شیر و هم به نام هزبر.
نظامی.
با بدان کم نشین که همسر بد
گرچه پاکی ، تو را پلید کند.
سعدی.
ترکیب ها:
- همسر آمدن . همسر داشتن. همسر شدن. همسر کردن. همسر گردیدن. همسری. رجوع به این مدخل ها شود.
|| شریک زندگی. هر یک از زن و شوهر :
سزا باشد و سخت درخور بود
که با زال رودابه همسر بود.
فردوسی.
وز آن پس چنان خواهم از کردگار
که با من شود همسر و نیک یار.
فردوسی.
همه چیز داری که آن درخور است
نداری یکی چیز و آن همسر است.
نظامی.
همخوابه ٔ عشق و همسر ناز
هم خازن و هم خزینه پرداز.
نظامی.
تو را من همسرم در هم نشینی
به چشم زیردستانم چه بینی ؟
نظامی.
وآن همسر عزیز که از عده دست داشت
خواهدکه بازبسته ٔ عقد فلان شود.
سعدی.
یکی پیر درویش در خاک کیش
نکو گفت با همسر زشت خویش...
سعدی.
|| هم سخن. رفیق راه : با غلامان سلطانی که بر اشتران سوار می بودند همسر می گشتند و سخن می گفتند. (تاریخ بیهقی ).

معنی همسر به فارسی

همسر
همقد، برابر، همخانه، درقدرومرتبه، زن وشوهر
( صفت ) ۱- هم قدوقامت . ۲- همشان همرتبه . ۳- نظیر قرین کفو : همسری یافتم که همسر او نیست کس درد یار و کشور او . ( هفت پیکر ) ۴- زن یا شوهر نسبت بیکدیگر : با بدان یار گشت همسر لوط خاندان نبوتش گم شد. ( گلستان )
[ گویش مازنی ] /hamsar/ هم سال و برابر
برابر بودن همسری کردن
یکسان شمردن مانند یکدیگر تصور کردن
برابر شدن برابر بودن
بهمسری در آمدن زناشویی با کسی را پذیرفتن
قرین ساختن روبرو کردن
[زیست شناسی] ← تک کام
مردمان - خود بیگانه دوست و دشمن ٠
[ گویش مازنی ] /sar oo hamsar/ هم سالان - هم پایه

معنی همسر در فرهنگ معین

همسر
( ~. سَ) (ص .) ۱ - هم اندازه ، برابر. ۲ - زن یا شوهر.

معنی همسر در فرهنگ فارسی عمید

همسر
۱. زن یا شوهر: همسری یافتم که هم سر او / نیست کس در دیار و کشور او (نظامی۴: ۶۶۷).
۲. [قدیمی، مجاز] همقد.
۳. [قدیمی، مجاز] برابر.
۴. [قدیمی، مجاز] برابر در بلندی یا در قدرومرتبه.

همسر در دانشنامه اسلامی

همسر

...
همسر ابولهب هم مثل خودش اهل دوزخ است.
ابولهب، دارای همسری نکوهش شده از سوی خداوند بود.تبت یدا ابی لهب و تب؛ و امراته حمالة الحطب. (احتمال دارد تعبیر «حمالة الحطب» از همسر ابولهب که از زنان اشرافی مکه بوده، برای نکوهش و تحقیر او باشد.
در دوران جاهلیت بعد از مرگ پدر، پسران همسر پدر را به ارث می بردند و با همسر پدرشان ازدواج می کردند. اسلام این اعمال را حرام و باعث خشم خداوند می داند.
دیدگاه قرآن در مورد ازدواج با همسر پدر :
← حرمت ازدواج
همسر پدر (نامادری)، جزء ارثیّه پسر، در جاهلیّت:یأیّها الّذین ءامنوا لایحلّ لکم أن ترثوا النّسآء کرها ولاتعضلوهنّ لتذهبوا ببعض مآ ءاتیتموهنّ إلّاأن یأتین بفحشة مّبیّنة وعاشروهنّ بالمعروف فإن کرهتموهنّ فعسى أن تکرهوا شیا ویجعل اللّه فیه خیرا کثیرا.
نساء/سوره۴، آیه۱۹.    
حرمت به ارث بردن همسر پدر (نامادرى) از سوى پسران:یأیّها الّذین ءامنوا لایحلّ لکم أن ترثوا النّسآء کرها ولاتعضلوهنّ لتذهبوا ببعض مآ ءاتیتموهنّ إلّاأن یأتین بفحشة مّبیّنة وعاشروهنّ بالمعروف فإن کرهتموهنّ فعسى أن تکرهوا شیا ویجعل اللّه فیه خیرا کثیرا.
نساء/سوره۴، آیه۱۹.    
...
دستگاه طاغوتی فرعون به قدری جبار و بی رحم بود، که برای پایدار ماندن خود به صغیر و کبیر و زن و مرد رحم نمی کردند که یکی از آن ستمها نسبت به همسر حزقیل بوده است.
فرعون در کاخش برای دخترانش آرایشگر مخصوصی داشت که همسر حزقیل (مؤمن آل فرعون) بود (در چندین روایت آمده، به دستور فرعون، حزقیل را نیز به شهادت رساندند و بدنش را قطعه قطعه کردند.) که ایمان خود را مخفی می داشت. روزی او در قصر فرعون مشغول آرایش کردن سر و صورت دختر فرعون بود ناگهان شانه از دستش افتاد و او طبق عادت خود گفت: «بسم الله» (به نام خدا)، دختر فرعون گفت: آیا منظور از خدا، در این کلمه پدرم فرعون بود؟ آرایشگر: نه، بلکه منظورم پروردگار خودم، پروردگار تو و پروردگار پدرت بود. دختر فرعون: این مطلب را به پدر خبر خواهم داد. آرایشگر: برو خبر بده، باکی نیست. او نزد پدر رفت و ماجرا را گزارش داد. فرعون آرایشگر و فرزندانش را طلبید و به او گفت: «پروردگار تو کیست؟» آرایشگر: پروردگار من و تو خداست! فرعون دستور داد تنوری را که از مس ساخته بودند پر از آتش کردند تا او و فرزندانش را در آن تنور بسوزانند. آرایشگر به فرعون گفت: من یک تقاضا دارم و آن اینکه استخوانهای من و فرزندانم را در یکجا جمع کرده و دفن کنید. فرعون گفت: «چون بر گردن ما حق داری، این کار را انجام می دهم! » فرعون برای اینکه زن اعتراف به خدا بودنش کند، فرمان داد نخست فرزندان آرایشگر را یکی یکی در درون تنور انداختند، ولی او همچنان مقاومت کرد و فرعون را خدا نخواند، سپس نوبت به کودک شیرخوارش، که آخرین فرزندش بود رسید، جلادان او را از آغوش مادر کشیدند تا به درون تنور بیفکنند (مادر بسیار مضطرب شد) کودک به زبان آمد و گفت: «اصبری یا اماه! انک علی الحق؛ مادرم صبر کن تو بر حق هستی.» آنگاه او و کودکش را در میان تنور انداخته، سوزاندند.
← کلام رسول خدا
 ۱. ↑ عبد علی بن جمعة العروسی، حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج۴، ص۵۲۱.    
سایت اندیشه، برگرفته از مقاله «همسر حزقیل»، تاریخ بازبینی۹۴/۱۱/۲۳.    
...
در آیه اول سوره نساء آمده است: «وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا»؛ « خداوند از آدم، حوا را خلق کرده است». آیا واقعا خاک کم آمده بود که خداوند از دنده چپ حضرت آدم، حوا را خلق کرده؟ نظریه خلقت حوا از دنده چپ حضرت آدم، نظریه بعضی از مفسران اهل سنت است نه مفسران شیعه؛ چراکه در تفاسیر شیعی، هم روایات فراوانی دال بر رد این عقیده وجود دارد و هم برداشت ادبی مفسران شیعه از آیه شریفه، نفی این عقیده را در پی دارد.
در سه جای قرآن آمده است که خدا، انسان ها را از نفسی واحد، و همسرش را از وی پدید آورد: «خَلَقکُم مِن نَفس وحِدَة وَ خَلَقَ مِنهَا زَوجَها». نساء و نیز اعراف و زمر.
چگونگی آفرینش حوّا
مفسران در چگونگی آفرینش حوا، دو رأی دارند:
← دیدگاه اول
سید بن طاووس درباره قبر حضرت حوا (علیها السلام) در جده روایت کرده است:
← روایتی از ابن طاووس
...
در میان بنی اسرائیل دو خواهر برجسته و بزرگزاده وجود داشتند، یکی به نام «حَنّه» و دیگری به نام «اَشْیاع»، حضرت زکریا علیه السلام از اَشْیاع خواستگاری کرد و با او ازدواج نمود.
سالها گذشت و هر دو به سن پیری رسیدند ولی دارای فرزند نشدند. سرانجام زکریا علیه السلام در کنار محراب حضرت مریم علیه السلام غذاها و میوه‎های بهشتی را دید، دریافت که باید امیدوار به خدا بود، با این که خود و همسرش مسن بودند و همسرش نازا هم بود از درگاه خداوند تقاضای داشتن فرزند کرد: «رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیهً طَیبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ؛ خداوندا! از طرف خود فرزند پاکیزه‎ای (نیز) به من عطا فرما که تو دعا را می‎شنوی».
در آیات آغازین سوره مریم در خلال جریان درخواست حضرت زکریا علیه السلام، دو بار به همسر ایشان اشاره می شود: «ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا؛ إِذْ نَادَی رَبَّهُ نِدَاء خَفِیًّا؛ قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَکُن بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِیًّا؛ وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا؛ یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا؛ یَا زَکَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یَحْیَی لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا؛ قَالَ رَبِّ أَنَّی یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا؛ قَالَ کَذَلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُکَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَکُ شَیْئًا؛ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّی آیَةً قَالَ آیَتُکَ أَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَیَالٍ سَوِیًّا».
بیان، بخشایش پروردگارت بر بنده خود زکریا است؛ آنگاه که پروردگارش را در نهان ندا داد؛ گفت: ای پروردگار من، استخوان من سست گشته و سرم از پیری سفید شده است و هرگز در دعا به درگاه تو، ای پروردگار من بی بهره نبوده ام؛ من پس از مرگ خویش از خویشاوندانم بیمناکم و زنم نازاینده است مرا از جانب خود فرزندی عطا کن؛ که میراثبر من و میراثبر خاندان یعقوب باشد و او را ای پروردگار من، شایسته و پسندیده گردان؛ ای زکریا، ما تو را به پسری به نام یحیی مژده می دهیم از این پیش کسی را همنام او نساخته ایم؛ گفت: ای پروردگار من، مرا از کجا پسری باشد، حال آنکه زنم نازاینده است و من خود در پیری به پایان عمرم رسیده ام؛ گفت: پروردگارت این چنین گفته است: این برای من آسان است و تو را؛ گفت: ای پروردگارمن، به من نشانی بنمای گفت: نشان تو این است که سه شب و سه روز با مردم سخن نگویی.
پس از این طولی نکشید که همسر زکریا علیه السلام با این که عقیم و نازا بود اما خداوند به خاطر کمالاتی که داشت فرزندی به وی عنایت فرمود و پس از مدتی حضرت یحیی علیه السلام چشم به جهان گشود و حضرت زکریا و همسرش پس از سالها امید و آرزو دارای فرزندی مبارک شدند.
«رَبِّ لاتَذَرْنی فَرْداً وَ أَنْتَ خیْرُالوارِثینَ؛ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحْیَی وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ کَانُوا یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ یَدْعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا وَ کَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ»؛ بارالها، مرا تنها نگذار و تو بهترین وارثانی؛ پس او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته کردیم زیرا آنان در کارهای نیک شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما فروتن بودند.
در واقع خداوند از این رو آنها را مورد الطاف سرشارش قرار داد که در انجام نیکی‎ها شتاب می‎نمودند و همواره به خاطر عشق به رحمت خدا و ترس از عذاب او، او را می‎خواندند و خضوع و اخلاص خاصی در درِ خانه خدا داشتند.
یحیی علیه السلام همدم و مونس خوبی برای پدر و مادرش بود و عصای پیری آنها در جهت ظاهر و باطن به شمار می‎رفت و به راستی که آنها را از تنهایی بیرون آورد و یار و فرزند صالحی برای آنها شد.
مراحل انتخاب همسر، مثل تحقیق، دیدن عکس طرف مقابل، گفتگو و ملاقات، یکی از مسائلی است که قبل از شناخت فرد مقابل، لازم است. پس از این مرحله وارد مرحله شناخت طرف مقابل و راه های آن با توجه به ملاک های لازم می شویم.
یکی از مسائلی است که قبل از شناخت فرد مقابل، لازم است تمام ملاک ها و معیارهای انتخاب همسر را بدانید مراحل انتخاب همسر است. پس از این مرحله وارد مرحله شناخت طرف مقابل و راه های آن با توجه به ملاک های لازم می شوید. آنچه در ذیل می آید راه های شناخت فرد مقابل و خانواده اش است. این مراحل باید یکی پس از دیگری اجرا گردد و در کلیه موارد با توجه به قوانین عرفی، شرعی و اخلاقی و به قصد یافتن تناسب ها و سنخیت ها، برای تشکیل مقدس ترین پیوند و نهاد می باشد.
معیارهای انتخاب
برای انتخاب همسر مراحلی ذکر شده است:
← تعیین معیار و هدف
۱ـ سعی کنید نکات مثبت و منفی فرد مورد نظر را پس از جلسه یادداشت نموده، تا در مرحله تصمیم گیری مورد ارزیابی قرار گیرد. باید توجه داشت که خوبی ها هیچ گاه در یک فرد جمع نمی شود، باید فرد مورد نظر را در مجموع مورد ارزیابی قرار داد.۲ـ لازم است در جریان انتخاب، در تمام مراحل بررسی، تحقیق و شناسایی از کمک، راهنمایی و مشورت پدر و مادر و برخی از اقوام یا مشاوران فهمیده و دلسوز بهره مند شوید.۳ـ نباید بدون مشورت و موافقت پدر و مادر خود ـ حتی المقدور ـ اقدامی نمایید؛ زیرا آنان تجربیات بیشتری دارند و قطعا صلاح فرزند خود را می خواهند و در صورت عدم موافقت، روابط آنان در آینده، با همسر فرزندشان سرد و تیره خواهد شد و مشکلاتی برای هر یک از زوجین پدید خواهد آمد.۴ـ مشاوره ازدواج و کمک از متخصص در این زمینه بسیار مطلوب است.۵ـ چنان چه به این تصمیم رسیدید که پیوند حاصل نشود، سعی کنید عوامل این تصمیم را پنهان دارید و تلاش کنید تا شخصیت طرف مقابل و خانواده اش حفظ شود.
دانستنی های انتخاب همسر
...
اسلام برای انتخاب همسر مناسب ملاک و خصوصیاتی گفته است، که در ذیل برخی از این ملاک ها و اوصاف همسر شایسته پرداخته می شود.
قرآن درباره همسران نامناسب که گاه در حدّ دشمن می توانند کانون خانواده را فاسد کنند، هشدار می دهد: «یـایها الَّذین ءَامَنوا اِنَّ مِن اَزوجِکم و اَولـدِکم عَدُوّاً لَکم فَاحذَروهُم ...».

اوصاف همسر مناسب
اوصاف همسر شایسته:
قرآن، درباره لزوم رعایت شایستگی و اهمّیت اوصاف همسری که انسان در ابتدا برمی گزیند یا اگر ازدواج با همسر نامناسبی صورت گرفته، باید این شایستگی را در او پدید آورد، مباحثی را مطرح کرده هست.

← صلاحیت ظاهری و باطنی
در برخی آیات، صفاتی مشخّص، برای همسران شایسته ذکر شده است؛ از جمله در آیه ۹۰ سوره انبیاء به سه ویژگی برای خانواده زکریا اشاره کرده است: در انجام کار خیر شتاب می کردند و در همه حال، خدا را می خواندند و همواره در برابر او خشوع داشتند: «...اِنَّهُم کانوا یسـرِعونَ فِی الخَیرتِ و یدعونَنا رَغَبًا و رَهَبًا و کانوا لَنا خـشِعین».

نتایج ازدواج با همسر صالح
...
ملاک های انتخاب همسر، از مهم ترین عواملی است که پس از انگیزه ازدواج، توجه جوانان را به خود معطوف می نماید، چنانچه نسل جوان به درستی بتواند تاثیر هر یک از معیارها را در زندگی مشترک، تحلیل نموده و حد و اندازه واقعی میزان های همسرگزینی را تعریف و تبیین کند، ضریب خطای زندگی را کاهش می دهد.
انتخاب همسر مناسب سعادت و خوشی زندگی را به ارمغان می آورد، چنان که از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) نقل شد که ایشان «زن پارسا» را یکی از سه نشانه خوشبختی انسان معرفی می فرماید.
کمک به جوانان
در این مورد پرسش های زیر می تواند جوانان را در امر انتخاب همسر یاری دهد:۱ـ ارزش حقیقی ملاک مورد نظر (از قبیل زیبایی، تحصیلات، ثروت و....) چیست؟۲ـ میزان دوام و ثبات این ملاک در زندگی مشترک، حقیقتاً تا چه اندازه است؟۳ـ این ملاک در مقایسه با سایر ملاک ها، تا چه اندازه اصالت و اعتبار دارد؟۴ـ نقش این ملاک در حل مشکلات احتمالی زندگی چیست؟
سخن یکی از بزرگان
یکی از بزرگان، حاصل تجربیات و مطالعات عمیق خود را به فرزندش، این گونه ارائه می دهد:«فرزندم، اگر خدا خواست و به حد بلوغ رسیدی و وقت ازدواجت رسید، در انتخاب همسر خود، منتهای دقت و مراقبت را به عمل آور، زیرا خیر و شر زندگانی و سعادت و بدبختی آینده تو مربوط به این موضوع مهم می باشد. مساله ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است که انسان اگر یک مرتبه اشتباه نماید، کارش تمام می شود و دیگر جبران آن به هیچ وسیله صورت نمی پذیرد، زنی را که می خواهی برای همسری خویش انتخاب نمایی، درکیفیت اخلاق و سیرت او تحقیقات عمیق کن و بدان که والدین او در دوره جوانی خود، صاحب چه اخلاق و تمایلاتی بوده اند.» برخی از جوانان فکر می کنند که ملاک اصلی انتخاب همسر، وجود عشق به طرف مقابل است، هر چند وجود عشق و علاقه، برای شروع زندگی مشترک، لازم است، ولی کافی نیست. بلکه پیوند علاقه با تدبیر و دانش زندگی و در نظر گرفتن ملاک ها و معیارهای اصیل همسرگزینی است که ضامن تداوم و استمرار زندگی زناشویی سعادتمند می باشد.بنابراین باید کمال دقت را در انتخاب همسری شایسته که بتواند فرد را در امر دین و دنیا یاری دهد بکار گرفت.
هم کفو بودن
...


همسر در دانشنامه ویکی پدیا

همسر
همسَر کلمه ای فارسی و مرکب از کلمه هم + سَر می باشد. یعنی که یک مرد و زن دگرجنسگرا وا در تعداد اندکی از جوامع به دو مرد یا دو زن همجنسگرا که از لحاظ سَر و سِر با همدیگر یکی و متحد و یگانه می باشند و فقط جسم آنها به مقتضای خلقت از هم جداست.
فرهنگ روابط جنسی در جوامع، شاهین جاسمی، مهرنوش حامدی، مهوش اسدی جراری، کمال کردی زنگنه، تهران، نشر نوینیران، چاپ سوم:۱۳۸۵
در همهٔ جوامع و ملل ازدواج یک زن را تنها با یک مرد به طور همزمان جایز می دانند ولی در برخی جوامع، ازدواج مرد را به چند زن به طور همزمان جایز می دانند و بعضاً متداول هم هست. اخیراً در برخی از جوامع هم ازدواج یک زن را به چند مرد به طور همزمان مجاز می دانند، به این شیوه از ازدواج، چند همسری که در مقابل تک همسری می باشد گویند.
همسر (فیلم ۱۳۷۲) فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مهدی فخیم زاده ساختهٔ سال ۱۳۷۲ است.
مهدی هاشمی
فاطمه معتمدآریا
نسرین مقانلو
پرستو گلستانی
سیروس ابراهیم زاده
حسین محب اهری
محمود جعفری
سیامک اطلسی
عیسی صفایی
فرخ لقا هوشمند
صدیقه کیانفر
ابراهیم تفرشی
جواد حاجی علی
آذین تاجیک
محمدرضا ابوالحسنی
حسین احمدی
فرشاد ارژنگی
شهین تهرانی
شقایق جودت
کیومرث غفاری
حمید شفیع نژاد
اصغر حیدری
ناصرالدین باقرخانی
نوید باقرخانی
علی حق فروش
سید جلال طباطبایی
احمد عزت پور
علی توکلی
احمد سروی
سیداحمد منتجیب ها
بابک سیدی
علی اصغر مهرپیشه
جمال خدر
الهه شاه بیک
داریوش اسدزاده
علی اصغر گرمسیری
منوچهر قدیری
فرحناز منافی ظاهر
حسین نوری
مقصود قدیری
مهدی شاه بیک
زن و شوهری در شرکتی کار می کنند که رئیس شرکت به جرم اختلاس دستگیر می شود. مرد هم که معاونت شرکت را به عهده دارد، مطمئن است وی را به ریاست شرکت انتخاب خواهند کرد ولی هیئت امنا همسر او را برمی گزیند. مرد که تحمل ریاست همسرش را ندارد مشکلاتی در محل کار و در نتیجه خانواده به وجود می آورد.
همسر (انگلیسی: Any Wife) یک فیلم به کارگردانی هربرت برنون است که در سال ۱۹۲۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به پرل وایت اشاره کرد.
همسر (انگلیسی: Guest Wife) فیلمی در ژانر کمدی رمانتیک به کارگردانی سم وود است که در سال ۱۹۴۵ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کلودت کولبرت، دان آمچی، دیک فورن، گرترود آستور، و ماری فوربس اشاره کرد.
۲۷ ژوئیه ۱۹۴۵ (۱۹۴۵-07-۲۷)
همسر (انگلیسی: The Wife) فیلمی درام به کارگردانی بیورن رونگه و نویسندگی جین اندرسن است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. این فیلم اقتباسی است از رمان همسر اثر مگ ولیتسر. از بازیگران آن می توان به گلن کلوز، جاناتان پرایس و کریستین اسلیتر اشاره کرد. این فیلم، زنی را به تصویر درمی آورد که زندگی اش را هنگام سفر با شوهر خودشیفته اش به استکهلم برای دریافت جایزه نوبل ادبیات، بازنگری می کند.
رزالی سوییدلین
متا لوییس فولداگر
پیرس تمپست
پیودور گوستافسون
کلودیا بلومهوبه
این فیلم، اولین بار در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو در سال ۲۰۱۷ به نمایش درآمد و در ۱۷ اوت ۲۰۱۸ توسط سونی پیکچرز کلاسیکس در آمریکا منتشر شد. این فیلم، به خصوص، بازی گلن کلوز توسط منتقدان، تحسین شده است.
همسر (فیلم) فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مهدی فخیم زاده ساختهٔ سال ۱۳۷۲ است.
همسر آشنا (به انگلیسی Familiar Wife) سریال کره ای محصول سال ۲۰۱۸ کره جنوبی با بازی جی سانگ و هان جی مین ساخته شد. و در مورد اتفاقات آشنا در سفر در زمان است و از شبکه tvN کره جنوبی از ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ در ۱۶ قسمت پخش خواهد شد.
جی سانگ در نقش چا جو هیوک
هان جی مین در نقش سئو وو جین
کانگ هان نا در نقش لی هه وون
داستان این سریال بعد اینکه برحسب اتفاقات غیر مترقبه ای سرنوشتشان با تغییرات زیادی روبه رو می شود، یک زوجی که ازدواج کرده اند به یک باره متوجه زندگی متفاوتشان می شوند.
بازیگران اصلی
اطرافیان جو هیوک
همسر احمق (فرانسوی: Le Coup du berger) یک فیلم کوتاه بیست و هشت دقیقه ای به کارگردانی ژاک ریوت است که در سال ۱۹۵۶ منتشر شد. داستان فیلم در مورد زنی است که به همسرش خیانت می کند. هنگامی که معشوق زن، برایش یک پالتو پوست می خرد، باهم طرحی می ریزند تا شوهر، از مبدأ پالتو، چیزی نفهمد.
ژاک دونیول-والکروز
ژان-کلود بریالی
فرانسوا تروفو
ژان-لوک گدار
کلود شابرول
ژاک ریوت
این فیلم از اولین فیلم های موج نوی فرانسه یا متقدم ترین فیلم این جنبش شناخته می شود.
همسر بین ما (انگلیسی: The Wife Between Us) یک رمان مهیج معمایی نوشتهٔ گریر هندریکس و سارا پکانن است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد.
همسر پزشک (به ژاپنی: 華岡青洲の妻 Hanaoka Seishū no tsuma) یک کتاب رمان تاریخی ژاپنی است که توسط سوواکو آرییوشی در سال ۱۹۶۶ نوشته شده است.
همسر خاموش (انگلیسی: The Silent Wife) یک رمان مهیج تعلیق انگیز نوشتهٔ ای اس ای هریسون است که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و در لیست پرفروش ترین کتاب های سال قرار گرفت.
هدف از تمام واژه های تجاوز به کار رفته در این مقاله انحصارا تجاوز جنسی بوده است
آلبانی
آندورا
آنگولا
آرژانتین
استرالیا
اتریش
بلژیک
بلیز
بوتان
بولیوی
بوسنی و هرزگوین
برزیل
بلغارستان
کانادا
کیپ ورد
کامبوج
شیلی
کلمبیا
جمهوری کنگو برازاویل
کاستاریکا
کرواسی
کوبا
قبرس
جمهوری چک
دانمارک
دومینیکا
جمهوری دومینیکن
اکوادور
السالوادور
استونی
فیجی
فنلاند
تجاوز به همسر یا تجاوز جنسی زناشویی همچنین تجاوز یا زناء در ازدواج یک آمیزش جنسی بدون رضایت (یعنی تجاوز) می باشد که متجاوز همسر قربانی است. این امر ترکیبی از تجاوز شریک زندگی، خشونت خانگی و سوء استفاده جنسی است.
معیار اصلی تشخیص و متمایز کردن تجاوز جنسی از آمیزش جنسی عدم رضایت می باشد.
زمانی تجاوز زناشویی از طرف قانون و جامعه به طور گسترده به عنوان جرم یا خطاکاری شناخته نمی شد اما امروزه این موضوع در بسیاری از جوامع در سراسر جهان و در کنوانسیون های بین المللی محکوم است و به طور روزافزون به به عنوان جرم کیفری غیرقانونی شناخته می شود ‏(en)‏. از نیمه دوم قرن بیستم مشکلات خشونت خانگی و جنسی درون ازدواج و درون واحد اجتماعی خانواده، و به طور کلی تر معضل خشونت علیه زنان توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. هنوز در کشورهای بسیاری، تجاوز زناشویی در جرائم کیفری محکوم نیست و ادامه دارد یا اینکه غیرقانونی ست اما به طور گسترده انجام می شود چون قانون آن به ندرت اجرا می شود و این موضوع دلایل متفاوتی دارد از اکراه به اعمال قانون پیگرد جرم گرفته تا ضعف معلومات عمومی دربارهٔ غیرقانونی بودن آمیزش جنسی تحمیل شده در ازدواج.
مسابقه حمل همسر مسابقه ای است که مردان شرکت کننده در مسابقه در حالی که همسران خود را به دوش گرفته اند به رقابت بایکدیگر می پردازند.پیروز این مسابقه کسی است که در سریعترین زمان و با عبور از موانع در مسیری به طول ۲۵۰ متر زن را حمل کند. مردان می توانند هر زن بالای ۱۶ سال را به عنوان همسر نمادین حمل کنند. نوع حمل زن در این مسابقات با توجه به محل برگزاری متفاوت است در برخی موارد زنان بر پشت مرد سوار می شوند ولی در نمونه استونیایی این رقابت، زن در حالیکه واژگون شده است پاهایش بر روی شانه رقابت دهنده قرار می گیرد. این رقابت ها در چند کشور برگزار می شود در فنلاند جایزه برنده مسابقه آبجو است.
ملکهٔ همسر یا شهبانوی همسر و امپراتریس همسر عنوان زنانی است که عنوان ملکه یا شهبانو، یا امپراتریس را صرفاً به عنوان همسر یک شاه (یا امپراتور) دارند. در مقابل، ملکه سلطنتی پادشاه و حکمرانی زن است.
نامه ای به سه همسر (به انگلیسی: A Letter to Three Wives) فیلمی ۱۰۳ دقیقه ای به کارگردانی جوزف ال. منکیه ویچ با بازی آنوک آمه محصول کشور ایالات متحده آمریکا است.
نوکر همسر (به هندی: Joru Ka Ghulam) یا غلام همسر فیلمی محصول سال ۲۰۰۰ و به کارگردانی شاکیل نورانی است. در این فیلم بازیگرانی همچون گوویندا، توینکل خانا، قادرخان، جانی لور، علی عسگر، اشیش ویدیارتی، راکهی ساوانت ایفای نقش کرده اند.
۱۶ ژوئن ۲۰۰۰ (۲۰۰۰-06-۱۶)
در این شکل وقتی داوود با مریم ازدواج می کند، جنت که خواهر مریم است، خواهر زن داوود می شود
برادرزاده و خواهر زاده
عموزاده در قانون
خویشاوندی سببی
خواهرزن، برادرزن، خواهرشوهر، و برادرشوهر به خواهر یا برادر همسر گفته می شود. در زبان انگلیسی به تمام این افراد Sibling-in-law می گویند. این روابط نوعی رابطه سببی بوده و بواسطه ازدواج پدید می آید و یک رابطه نسبی یا خونی نیست. به برادر زن و برادر شوهر در انگلیسی brother-in-law و به خواهر زن یا خواهر شوهر در انگلیسی sister-in-law می گویند.
از نظر قوانین فقه شیعه یک مرد تا زمانی که همسر خود را طلاق نداده است نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج کند. به عبارت دیگر یک مرد نمی تواند همزمان با دو خواهر ازدواج کند.
در زبان فارسی اصطلاحات مختلفی برای والدین همسر (به انگلیسی: Parent-in-law) وجود دارد.
مادر شوهر (به انگلیسی: mother-in-law) که به مادر شوهر گفته می شود.
مادر زن (به انگلیسی: mother-in-law)که به مادر همسر گفته می شود.
پدر شوهر (به انگلیسی: father-in-law)که به پدر شوهر گفته می شود.
پدر زن (به انگلیسی: father-in-law) که به پدر همسر گفته می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های همسر

یک همسر شریکی زن در یک رابطه زناشویی مستمر است.
• «بدون تردید اگر موفقیتی در زندگی علمی و اجتماعی خود داشته ام بخش مهمی از آن مرهون همراهی، همفکری و عنایت همسر خوبم بوده است و حاصل ازدواج ما سه فرزند عزیز و خوب، دو دختر و یک پسر است.» -> سید محمد خاتمی

ارتباط محتوایی با همسر

همسر در جدول کلمات

همسر
شوی
همسر آدم
حوا
همسر ابراهیم
هاجر
همسر ابراهیم (ع)
هاجر
همسر ابراهیم نبی
سارا
همسر ابراهیم نبی (ع)
سارا
همسر استالین
نادیا الیلویوا
همسر اسکارلت
رت
همسر اسکندر
روشنک
همسر بهرام گور
پورک

معنی همسر به انگلیسی

partner (اسم)
هم دست ، شریک ، پا ، یار ، سهیم ، همسر ، انباز
associate (اسم)
هم دست ، شریک ، معاون ، عضو پیوسته ، همسر ، رفیق ، هم قطار
match (اسم)
تطابق ، تطبیق ، حریف ، جفت ، نظیر ، همسر ، لنگه ، مسابقه ، همتا ، ازدواج ، کبریت ، چوب کبریت ، حریف کسی بودن ، زور ازمایی
consort (اسم)
شریک ، همسر ، مصاحب
mate (اسم)
کمک ، جفت ، مات ، دوست ، شاگرد ، همسر ، رفیق ، لنگه ، همدم
spouse (اسم)
همسر ، زوج ، زوجه ، عیال ، زن یا شوهر
helpmate (اسم)
یار ، یاور ، همسر ، کمک و همدست

معنی کلمه همسر به عربی

همسر
زوج , شريک , صاحب , قرين , مباراة , متنوع
بارونة
اميرة
زوج
زواج احادي

همسر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فاطیما ١٢:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/١٩
فاطیما رسول
|

منصور رخشانی ٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١
فراش
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• متن همسر   • همسریاب   • بوسیدن همسر   • همسر یعنی همسفر تا بهشت   • معنی همسر   • نوشته همسر   • آموزش بوسیدن لب به لب تصویری   • بوسیدن لب در خواب   • مفهوم همسر   • تعریف همسر   • معرفی همسر   • همسر چیست   • همسر یعنی چی   • همسر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی همسر
کلمه : همسر
اشتباه تایپی : ilsv
آوا : hamsar
نقش : اسم
عکس همسر : در گوگل


آیا معنی همسر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )