انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 954 100 1

همسر

/hamsar/

مترادف همسر: برابر، مساوی، همال، همدوش، همرتبه، هم سنگ، بانو، جفت، حرم، زن، زوجه، عیال، زوج، شوهر، مرد

معنی همسر در لغت نامه دهخدا

همسر. [ هََ س َ ] (ص مرکب )برابر. عدیل. (آنندراج ). نظیر. همانند :
به گوهر سیاوخش را همسر است
برادَرْش و زآن تخم و آن گوهر است.
فردوسی.
که بالاش با چرخ همسر بود
تنش خون خورد بار خنجر بود.
فردوسی.
حال آدم چو حال من بوده ست
این دو حال است همسر و یکسان.
فرخی.
به آزادمردی و مردانگی
تو کس دیده ای همسر خویشتن ؟
فرخی.
ای خسروی که بخت تو را چرخ همسر است
تو با بلند چشمه ٔ خورشید همسری.
فرخی.
چو سروی که با ماه همسر بود
بر آن مه بر از مشک افسر بود.
اسدی.
خواب و خور است کار خر ای نادان
با خر به خواب و خور چه شوی همسر؟
ناصرخسرو.
نیست بر من پادشاهی آز را
میر خویشم ، نیست میری همسرم.
ناصرخسرو.
زآن مقام اندیش کآنجا همسر است
با رعیت هم امیر و هم زعیم.
ناصرخسرو.
از نیاز ماست اینجا زر عزیز
ورنه زر با سنگ سوده همسر است.
ناصرخسرو.
قدر تو همسر سپهر بود
رای تو همره قدر باشد.
مسعودسعد.
در ترازوی جهان از دعوی همسر مرنج
هر کجا زرّی است با او جو برابر یافتند.
ظهیر.
عالمان چون خضر پوشیده برهنه پای و سر
نعل پی شان همسر تاج خضرخان آمده.
خاقانی.
در پای هر برهنه سری خضر سرفشان
نعلین پای ، همسر تاج سکندرش.
خاقانی.
زخم که جانان زند همسر مرهم شناس
زهر که سلطان دهد همبر تریاق نه.
خاقانی.
همسری یافتم که همسر او
نیست اندر دیار و کشور او.
نظامی.
گفتمش همسر تو سایه ٔ توست
تاج مه جای تخت پایه ٔ توست.
نظامی.
وگر همسری را دریدم جگر
ندادم به درّندگان دگر.
نظامی.
همسر آسمان و هم کف ابر
هم به تن شیر و هم به نام هزبر.
نظامی.
با بدان کم نشین که همسر بد
گرچه پاکی ، تو را پلید کند.
سعدی.
ترکیب ها:
- همسر آمدن . همسر داشتن. همسر شدن. همسر کردن. همسر گردیدن. همسری. رجوع به این مدخل ها شود.
|| شریک زندگی. هر یک از زن و شوهر :
سزا باشد و سخت درخور بود
که با زال رودابه همسر بود.
فردوسی.
وز آن پس چنان خواهم از کردگار
که با من شود همسر و نیک یار.
فردوسی.
همه چیز داری که آن درخور است
نداری یکی چیز و آن همسر است.
نظامی.
همخوابه ٔ عشق و همسر ناز
هم خازن و هم خزینه پرداز.
نظامی.
تو را من همسرم در هم نشینی
به چشم زیردستانم چه بینی ؟
نظامی.
وآن همسر عزیز که از عده دست داشت
خواهدکه بازبسته ٔ عقد فلان شود.
سعدی.
یکی پیر درویش در خاک کیش
نکو گفت با همسر زشت خویش...
سعدی.
|| هم سخن. رفیق راه : با غلامان سلطانی که بر اشتران سوار می بودند همسر می گشتند و سخن می گفتند. (تاریخ بیهقی ).

معنی همسر به فارسی

همسر
همقد، برابر، همخانه، درقدرومرتبه، زن وشوهر
( صفت ) ۱- هم قدوقامت . ۲- همشان همرتبه . ۳- نظیر قرین کفو : همسری یافتم که همسر او نیست کس درد یار و کشور او . ( هفت پیکر ) ۴- زن یا شوهر نسبت بیکدیگر : با بدان یار گشت همسر لوط خاندان نبوتش گم شد. ( گلستان )
[ گویش مازنی ] /hamsar/ هم سال و برابر
برابر بودن همسری کردن
یکسان شمردن مانند یکدیگر تصور کردن
برابر شدن برابر بودن
بهمسری در آمدن زناشویی با کسی را پذیرفتن
قرین ساختن روبرو کردن
مردمان - خود بیگانه دوست و دشمن ٠
[ گویش مازنی ] /sar oo hamsar/ هم سالان - هم پایه
[زیست شناسی] ← تک کام

معنی همسر در فرهنگ معین

همسر
( ~. سَ) (ص .) ۱ - هم اندازه ، برابر. ۲ - زن یا شوهر.

معنی همسر در فرهنگ فارسی عمید

همسر
۱. زن یا شوهر: همسری یافتم که هم سر او / نیست کس در دیار و کشور او (نظامی۴: ۶۶۷).
۲. [قدیمی، مجاز] همقد.
۳. [قدیمی، مجاز] برابر.
۴. [قدیمی، مجاز] برابر در بلندی یا در قدرومرتبه.

همسر در دانشنامه اسلامی

همسر

...
همسر ابولهب هم مثل خودش اهل دوزخ است.
ابولهب، دارای همسری نکوهش شده از سوی خداوند بود.تبت یدا ابی لهب و تب؛ و امراته حمالة الحطب. (احتمال دارد تعبیر «حمالة الحطب» از همسر ابولهب که از زنان اشرافی مکه بوده، برای نکوهش و تحقیر او باشد.
در دوران جاهلیت بعد از مرگ پدر، پسران همسر پدر را به ارث می بردند و با همسر پدرشان ازدواج می کردند. اسلام این اعمال را حرام و باعث خشم خداوند می داند.
دیدگاه قرآن در مورد ازدواج با همسر پدر :
← حرمت ازدواج
همسر پدر (نامادری)، جزء ارثیّه پسر، در جاهلیّت:یأیّها الّذین ءامنوا لایحلّ لکم أن ترثوا النّسآء کرها ولاتعضلوهنّ لتذهبوا ببعض مآ ءاتیتموهنّ إلّاأن یأتین بفحشة مّبیّنة وعاشروهنّ بالمعروف فإن کرهتموهنّ فعسى أن تکرهوا شیا ویجعل اللّه فیه خیرا کثیرا.
نساء/سوره۴، آیه۱۹.    
حرمت به ارث بردن همسر پدر (نامادرى) از سوى پسران:یأیّها الّذین ءامنوا لایحلّ لکم أن ترثوا النّسآء کرها ولاتعضلوهنّ لتذهبوا ببعض مآ ءاتیتموهنّ إلّاأن یأتین بفحشة مّبیّنة وعاشروهنّ بالمعروف فإن کرهتموهنّ فعسى أن تکرهوا شیا ویجعل اللّه فیه خیرا کثیرا.
نساء/سوره۴، آیه۱۹.    
...
دستگاه طاغوتی فرعون به قدری جبار و بی رحم بود، که برای پایدار ماندن خود به صغیر و کبیر و زن و مرد رحم نمی کردند که یکی از آن ستمها نسبت به همسر حزقیل بوده است.
فرعون در کاخش برای دخترانش آرایشگر مخصوصی داشت که همسر حزقیل (مؤمن آل فرعون) بود (در چندین روایت آمده، به دستور فرعون، حزقیل را نیز به شهادت رساندند و بدنش را قطعه قطعه کردند.) که ایمان خود را مخفی می داشت. روزی او در قصر فرعون مشغول آرایش کردن سر و صورت دختر فرعون بود ناگهان شانه از دستش افتاد و او طبق عادت خود گفت: «بسم الله» (به نام خدا)، دختر فرعون گفت: آیا منظور از خدا، در این کلمه پدرم فرعون بود؟ آرایشگر: نه، بلکه منظورم پروردگار خودم، پروردگار تو و پروردگار پدرت بود. دختر فرعون: این مطلب را به پدر خبر خواهم داد. آرایشگر: برو خبر بده، باکی نیست. او نزد پدر رفت و ماجرا را گزارش داد. فرعون آرایشگر و فرزندانش را طلبید و به او گفت: «پروردگار تو کیست؟» آرایشگر: پروردگار من و تو خداست! فرعون دستور داد تنوری را که از مس ساخته بودند پر از آتش کردند تا او و فرزندانش را در آن تنور بسوزانند. آرایشگر به فرعون گفت: من یک تقاضا دارم و آن اینکه استخوانهای من و فرزندانم را در یکجا جمع کرده و دفن کنید. فرعون گفت: «چون بر گردن ما حق داری، این کار را انجام می دهم! » فرعون برای اینکه زن اعتراف به خدا بودنش کند، فرمان داد نخست فرزندان آرایشگر را یکی یکی در درون تنور انداختند، ولی او همچنان مقاومت کرد و فرعون را خدا نخواند، سپس نوبت به کودک شیرخوارش، که آخرین فرزندش بود رسید، جلادان او را از آغوش مادر کشیدند تا به درون تنور بیفکنند (مادر بسیار مضطرب شد) کودک به زبان آمد و گفت: «اصبری یا اماه! انک علی الحق؛ مادرم صبر کن تو بر حق هستی.» آنگاه او و کودکش را در میان تنور انداخته، سوزاندند.
← کلام رسول خدا
 ۱. ↑ عبد علی بن جمعة العروسی، حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج۴، ص۵۲۱.    
سایت اندیشه، برگرفته از مقاله «همسر حزقیل»، تاریخ بازبینی۹۴/۱۱/۲۳.    
...
در آیه اول سوره نساء آمده است: «وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا»؛ « خداوند از آدم، حوا را خلق کرده است». آیا واقعا خاک کم آمده بود که خداوند از دنده چپ حضرت آدم، حوا را خلق کرده؟ نظریه خلقت حوا از دنده چپ حضرت آدم، نظریه بعضی از مفسران اهل سنت است نه مفسران شیعه؛ چراکه در تفاسیر شیعی، هم روایات فراوانی دال بر رد این عقیده وجود دارد و هم برداشت ادبی مفسران شیعه از آیه شریفه، نفی این عقیده را در پی دارد.
در سه جای قرآن آمده است که خدا، انسان ها را از نفسی واحد، و همسرش را از وی پدید آورد: «خَلَقکُم مِن نَفس وحِدَة وَ خَلَقَ مِنهَا زَوجَها». نساء و نیز اعراف و زمر.
چگونگی آفرینش حوّا
مفسران در چگونگی آفرینش حوا، دو رأی دارند:
← دیدگاه اول
سید بن طاووس درباره قبر حضرت حوا (علیها السلام) در جده روایت کرده است:
← روایتی از ابن طاووس
...
در میان بنی اسرائیل دو خواهر برجسته و بزرگزاده وجود داشتند، یکی به نام «حَنّه» و دیگری به نام «اَشْیاع»، حضرت زکریا علیه السلام از اَشْیاع خواستگاری کرد و با او ازدواج نمود.
سالها گذشت و هر دو به سن پیری رسیدند ولی دارای فرزند نشدند. سرانجام زکریا علیه السلام در کنار محراب حضرت مریم علیه السلام غذاها و میوه‎های بهشتی را دید، دریافت که باید امیدوار به خدا بود، با این که خود و همسرش مسن بودند و همسرش نازا هم بود از درگاه خداوند تقاضای داشتن فرزند کرد: «رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیهً طَیبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ؛ خداوندا! از طرف خود فرزند پاکیزه‎ای (نیز) به من عطا فرما که تو دعا را می‎شنوی».
در آیات آغازین سوره مریم در خلال جریان درخواست حضرت زکریا علیه السلام، دو بار به همسر ایشان اشاره می شود: «ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا؛ إِذْ نَادَی رَبَّهُ نِدَاء خَفِیًّا؛ قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَکُن بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِیًّا؛ وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا؛ یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا؛ یَا زَکَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یَحْیَی لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا؛ قَالَ رَبِّ أَنَّی یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا؛ قَالَ کَذَلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُکَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَکُ شَیْئًا؛ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّی آیَةً قَالَ آیَتُکَ أَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَیَالٍ سَوِیًّا».
بیان، بخشایش پروردگارت بر بنده خود زکریا است؛ آنگاه که پروردگارش را در نهان ندا داد؛ گفت: ای پروردگار من، استخوان من سست گشته و سرم از پیری سفید شده است و هرگز در دعا به درگاه تو، ای پروردگار من بی بهره نبوده ام؛ من پس از مرگ خویش از خویشاوندانم بیمناکم و زنم نازاینده است مرا از جانب خود فرزندی عطا کن؛ که میراثبر من و میراثبر خاندان یعقوب باشد و او را ای پروردگار من، شایسته و پسندیده گردان؛ ای زکریا، ما تو را به پسری به نام یحیی مژده می دهیم از این پیش کسی را همنام او نساخته ایم؛ گفت: ای پروردگار من، مرا از کجا پسری باشد، حال آنکه زنم نازاینده است و من خود در پیری به پایان عمرم رسیده ام؛ گفت: پروردگارت این چنین گفته است: این برای من آسان است و تو را؛ گفت: ای پروردگارمن، به من نشانی بنمای گفت: نشان تو این است که سه شب و سه روز با مردم سخن نگویی.
پس از این طولی نکشید که همسر زکریا علیه السلام با این که عقیم و نازا بود اما خداوند به خاطر کمالاتی که داشت فرزندی به وی عنایت فرمود و پس از مدتی حضرت یحیی علیه السلام چشم به جهان گشود و حضرت زکریا و همسرش پس از سالها امید و آرزو دارای فرزندی مبارک شدند.
«رَبِّ لاتَذَرْنی فَرْداً وَ أَنْتَ خیْرُالوارِثینَ؛ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحْیَی وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ کَانُوا یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ یَدْعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا وَ کَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ»؛ بارالها، مرا تنها نگذار و تو بهترین وارثانی؛ پس او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته کردیم زیرا آنان در کارهای نیک شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما فروتن بودند.
در واقع خداوند از این رو آنها را مورد الطاف سرشارش قرار داد که در انجام نیکی‎ها شتاب می‎نمودند و همواره به خاطر عشق به رحمت خدا و ترس از عذاب او، او را می‎خواندند و خضوع و اخلاص خاصی در درِ خانه خدا داشتند.
یحیی علیه السلام همدم و مونس خوبی برای پدر و مادرش بود و عصای پیری آنها در جهت ظاهر و باطن به شمار می‎رفت و به راستی که آنها را از تنهایی بیرون آورد و یار و فرزند صالحی برای آنها شد.
در ارتباط با حضور لبابه در کربلا، گزارشی در منابع تاریخی موثق وجود ندارد؛ و نام ایشان در گزارش های مرتبط با اسرای کربلا مشاهده نمی شود. اما دلیل مسلمی هم وجود ندارد که ایشان در کربلا حضور نداشت. بر این اساس، نفیاً و اثباتاً نمی توان در این زمینه نظری داد.
لبابه دختر عبیدالله بن عباس (این منابع تاریخی، لبابه را دختر عبیدالله بن عباس دانسته اند.) (پسرعموی پیامبر) همسر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) بود.
ازدواج لبابه با زید بن حسن
وی بعد از واقعه کربلا و شهادت حضرت عباس، با زید بن حسن (زید بن حسن بن علی بن ابی طالب) ازدواج کرد.
نام فرزندان لبابه
گفته می شود که برای ایشان دو پسر از حضرت عباس (علیه السلام) به نام های فضل و عبیدالله باقی مانده بود که نسل علمدار کربلا فقط از طریق عبیدالله ادامه پیدا کرد.
حضور لبابه در کربلا
...
آدم (علیه السلام)، همسر حوا (علیهاالسّلام) بود.
«وقلنا یـــادم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین؛ و گفتیم: ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از (نعمتهای) آن، از هر جا می خواهید، گوارا بخورید؛ (اما) نزدیک این درخت نشوید؛ که از ستمگران خواهید شد».«یـایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا؛ ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. و از خدایی بپرهیزید که (همگی به عظمت او معترفید؛ و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می خواهید، نام او را می برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست».«ویــادم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین؛ و ای آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید! و از هر جا که خواستید، بخورید! امّا به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود».«هو الذی خلقکم من نفس وحدة وجعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشــها حملت حملا خفیفـا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لـئن ءاتیتنا صــلحـا لنکونن من الشـکرین؛ او خدایی است که (همه) شما را از یک فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید. سپس هنگامی که با او آمیزش کرد، حملی سبک برداشت، که با وجود آن، به کارهای خود ادامه می داد؛ و چون سنگین شد، هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند اگر فرزند صالحی به ما دهی، از شاکران خواهیم بود».«فقلنا یــادم ان هـذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی؛ پس گفتیم: ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد».«خلقکم من نفس وحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعـم ثمـنیة ازوج یخلقکم فی بطون امهـتکم خلقـا من بعد خلق فی ظـلمـت ثلـث ذلکم الله ربکم له الملک لا الـه الا هو فانی تصرفون؛ او شما را از یک نفس آفرید، و همسرش را از (باقیمانده گِل) او خلق کرد؛ و برای شما هشت زوج از چهارپایان ایجاد کرد؛ او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر، در میان تاریکیهای سه گانه، می بخشد! این است خداوند، پروردگار شما که حکومت (عالم هستی) از آن اوست؛ هیچ معبودی جز او نیست؛ پس چگونه از راه حق منحرف می شوید؟».
آدم و حوا پیش از بهشت
آدم و حوا (علیهماالسلام)، پیش از ورودشان به بهشت، همسر بودند. وقلنا یـــادم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین. ویــادم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین. فقلنا یــادم ان هـذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی.
تبعیت حوا از همسرش
حوا (علیهاالسّلام) مطابق تصمیمات شوهرش آدم (علیه السلام)، در ماجرای تناول از درخت ممنوع عمل کرد.«فقلنا یــادم ان هـذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی• فوسوس الیه الشیطـن قال یــادم هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلی• فاکلا منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة وعصی ءادم ربه فغوی؛ پس گفتیم: ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد• ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت: «ای آدم! آیا می خواهی تو را به درخت زندگی جاوید، و ملکی بی زوال راهنمایی کنم؟• سرانجام هر دو از آن خوردند، (و لباس بهشتیشان فرو ریخت،) و عورتشان آشکار گشت و برای پوشاندن خود، از برگهای (درختان) بهشتی جامه دوختند! (آری) آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، و از پاداش او محروم شد».
خلقت حوا
...
همسر خوب و صالح و شایسته یکی از بزرگترین نعمتهای الهی می باشد و این نعمت بزرگ عامل سعادت خانواده ها، مایه پیشرفت در امور مختلف، آرامش دلها، پرورش صحیح فرزندان و پاکی نسل می گردد. لذا در هنگام ازدواج باید به ملاک ها دقت گردد و انسان باید با متوسل به خداوند متعال، استمداد نماید تا همسر صالح و نیکویی نصیبش نماید.
امام صادق (علیه السّلام) می فرماید: «هرگاه کسی از شما قصد ازدواج کرد، سزاوار است دو رکعت نماز بخواند و خدا را بخواند که همسری عفیف و امین، با دیانت و متواضع و حافظ ناموس و اسرار...نصیب وی بنماید » و علاوه بر آن سزاوار است انسان از هیجان زدگی، ذوق زدگی و از هوا و هوس در انتخاب همسر کاملاً اجتناب نموده و با پدر و مادر و افراد متخصص و متعهد مثل مشاوران ازدواج در این زمینه مشورت نماید. اما اینها، ما را از دانستن ویژگیهای همسر خوب و این که چگونه همسری، مورد پسند اسلام است، بی نیاز نمی کند زیرا دانستن این موضوع هم قبل از ازدواج مفید است تا در انتخاب همسر دقت کنیم و هم بعد از ازدواج که در صورت مزین نمودن به این صفات، خود را به آنها آراسته نماییم و در تحکیم بنیان خانواده و عشق و محبت سعی و تلاش نماییم.لذا به بررسی این موضوع می پردازیم.
صفات مشترک همسران
۱. ایمان و دینداری: امام باقر (علیه السّلام) می فرمایند: «شخصی به محضر رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) شرفیاب گردیده و در مورد ازدواج خود با آن سرور مشورت کرده حضرت فرمود: با شخصی که اهل دیانت و تقوا باشد ازدواج کنید.» ۲. اخلاق نیک: حسین بن بشار باسطی می گوید: به امام رضا (علیه السّلام) نامه ای نوشتم که: یکی از خویشان از دخترم خواستگاری کرده ولی بد اخلاق است اکنون چه کنم؟ حضرت فرمود: اگر بد اخلاق است دختر به او نده. ۳. اصالت و شرافت خانوادگی: منظور از شرافت خانوادگی، شهرت، ثروت و موقعیت اجتماعی نیست زیرا بعضی از خانواده ها ذاتاً شریف، بزرگوار، آبرومند و متدین هستند گرچه فقیر باشند و بعضی خانواده ها پست، فرومایه، بی آبرو و بی دین هستند گرچه ثروتمند و دارای مقام باشند. پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) می فرمایند: «دردامن و خانواده شایسته، ازدواج کنید زیرا عِرق (نطفه و ژن ها) تاثیر می گذارد.» ۴. عقل و هوش: اداره و تداوم زندگی و پیمودن راه راست و حل مشکلات زندگی کار ساده ای نیست: زن و شوهر برای تحقق آنها و همچنین تربیت فرزندانی شایسته، باید به نیروی عقل و فهم مجهز باشند. حضرت علی (علیه السّلام) فرمودند: «با انسان احمق و نفهم ازدواج نکنید زیرا معاشرت با او بلائی عظیم است و فرزندانش نیز ضایع خواهند شد.» ۵. کفو همدیگر بودن: کفو هم دیگر بودن یعنی تناسب، همتایی، هماهنگی و هم شانی در زمینه های مختلف مالی، مذهبی، اخلاقی، خانوادگی، دانش و سواد، قیافه و سنخیت جسمی و روحی.نکته مهم: همتایی صددرصد امکان ندارد. باید کوشش شود هرچه ممکن است این فاصلة طبیعی بین افراد کمتر باشد.۶. علم و دانش: علم و دانش برای انسان یک کمال واقعی است و در سعادت انسان، تاثیر بسیاری دارد. با فرد باسواد و چیز فهم بهتر می توان تفاهم کرد و زندگی با او لذت بخش تر است.۷. سلامت جسم و روح از آلودگی اعتیاد و بیماری: بعضی از بیماریها، نقصها و معلولیتهای جسمی و روحی، عمیق و غیرقابل درمان هستند که در طول عمر همراه انسان است و مانع از انجام وظایف همسری شده و به زندگی لطمه می زنند لذا باید از ازدواج با آنها خودداری کرد اسلام نیز از ازدواج با بیمارانی که دارای امراض جزام، جنون، وبرص باشند نهی فرموده است. و همچنین اسلام از ازدواج با افرادی که گرفتار آلودگیهای روحی و اخلاقی، فاسق و شرابخوار هستند نهی فرموده است.۸. زیبایی: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: «در انتخاب همسر، همانگونه که درباره زیبایی صورت همسر تحقیق می کنید، درباره موی او نیز سؤال و تحقیق کنید؛ زیرا مو، یکی از زیبایی هاست (و در زیبایی انسان نقش دارد). ۹. عفت و نجابت: زندگی زناشویی بر پایه انحصار و اعتماد برپا می شود زن و شوهر قصد دارند تمام وجود یکدیگر را تصاحب نمایند و دیگری در این کانون انحصاری راه نداشته باشد.۱۰. تامین نیاز جنسی: آمادگی روحی و جسمی در موضوع مباشرت و آمیزش جنسی بسیار حساس و مورد سفارش پیشوایان دینی می باشد از این جهت بر هر زن و مردی لازم است حقوق همدیگر و نیازهای جنسی خود را کاملاً مراعات نموده و یکدگیر را کاملاً اشباع نمایند.
اوصاف زنان شایسته
۱. اگر شوهر در زندگی یادآور خدا شد او را همراهی و اگر خدا را فراموش کرد، یادآور او شود و به او تذکر دهد.۲. در حفظ دین و تقوا و انجام وظایف الهی و اجتماعی، شوهرش را یاری کند.۳. کم خرج باشد و مهرش سنگین نباشد.۴. ودود و خوش زبان و مهربان باشد و مانند مادری مهربان از او پرستاری و محافظت کند.۵. ولود باشد؛ نازا و عقیم نباشد.۶. خانه را محل استراحت شوهر قرار دهد و هنگام بروز مشکلات و ناراحتیها دلداریش دهد.۷. از زحمات شوهر و چیزهایی که به منزل می آورد تشکر و قدردانی نماید.۸. هیچ گاه از شوهر چیزی را مطالبه نکند که قدرت تهیه آن را ندارد.۹. هنگام خروج شوهر از منزل، خودش و اموال شوهرش را حفظ کند و هنگام ورود او، با خوشحالی به استقبال او برود.۱۰. در منزل و برای شوهرش آرایش کند و بهترین لباسها را بپوشد و برایش دلبری کند.۱۱. هنگام خروج از منزل سنگین و با وقار و بدون آرایش خارج شود و با مردان بیگانه گرم نگیرد و شوخی نکند.۱۲. در حضور شوهر از مردهای دیگر تعریف و تمجید نکند.۱۳. اگر مرتکب اشتباهی شد فوراً از شوهر عذرخواهی کند.۱۴. اسباب خوشنودی شوهر را فراهم کند و موجب خشم و عصبانیت شوهر نشود و اگر عصبانی شد رضایت او را جلب کند.۱۵.اگر شوهر فرمان داد، اطاعت کند و اگر قسم خورد، باور کند و تکلیف خود را انجام دهد.۱۶. اهل قناعت باشد تا در زندگی شوهر خود را به زحمت نیندازد.۱۷. چنانچه از شوهر کار ناروایی سرزد، عفو و اغماض نماید.۱۸. خانه را لطیف، پاکیزه و زیبا و مرتب نگه دارد و در زندگی اقتصاد و میانه روی را رعایت کند و از اسراف و تبذیر و ولخرجی اجتناب کند. و در غذا پختن خوش سلیقه و کاردان باشد. به سلیقه شوهرش توجه کند.۱۹. در تغذیه، بهداشت و سلامت جسم و روح بچه ها کوشا باشد و در معالجه، درمان و پرستاری از آنها جدیت نماید.۲۰. امانتدار، راز نگه دار و راستگو باشد.
اوصاف مردان شایسته
...

ازدواج و همسرداری همپای پیدایش انسانها در زمین بوده است. هرگز نمی توان برهه ای از تاریخ زندگی بشر را یافت که ازدواج به گونه های مختلف آن در میان انسانها نبوده باشد؛ چرا که برقراری آرامش، داشتن زندگی بسامان و هماهنگ با نهاد بشری و پایدار ماندن نسل، همگی در گرو این بنیاد پاک و ارزشمند است. در یک نگاه باید گفت همه انسانها با گوناگونی نژادها، باورها، فرهنگ ها و خواسته ها، همواره ازدواج را بنیادی مقدس و ضروری می شمرده اند. این نهاد، از همه نهادهای اجتماعی دیگر بشر، چون قبیله ، حکومت و… کهن تر است، گرچه در فرهنگها و سرزمینهای گوناگون، ازدواج نیز شیوه ها و آداب متفاوتی داشته است.دین نیز، آن را بنیادی پاک و خدایی به شمار آورده و مهر همسران را از نشانه های خداوند مهربان می داندآیه ۲۱ از سوره روم، به روشنی و رسایی این پیام را می رساند، چنانکه آیات و روایات بسیار دیگری نیز در این باره داریم.و ازدواج را سنت پیامبران، بویژه، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) می انگارد. شاید بتوان گفت، کم تر مسأله ای در قرآن به اندازه زناشویی و احکام آن، با گستردگی و پرداختن به ریزه کاریهای گوناگونش، مطرح گردیده است؛ چرا که استواری بنیاد خانواده و فراهم آمدن آرامش روانی همسران و فرزندان، سلامت و امنیت همگانی را در پی خواهد داشت و هرگز نمی توان به جامعه ای سالم رسید، مگر آن که افراد آن جامعه در خانواده هایی سالم پرورش یابند.ازدواج و زناشویی، همان گونه که از بهترین نمودهای زیبایی آفرینش و دل انگیزترین جلوه های هنرمندی دست توانای آفریننده مهربان است، اگر به ناکامی و ناسازگاری انجامد، از تلخ ترین و جانفرساترین مشکلات انسانها خواهد بود، زناشویی، همراه با درگیری و ناسازگاری، دوزخی است که بسیاری از همسران، کم وبیش با آن دست به گریبانند؛ از این روی، بررسی حقوق دو سویه زن و شوهر و احکام ازدواج از دیرباز، همواره، مهم بوده و در شرع نیز بدان بسیار توجه شده است.در این نوشته بر آنیم تا مسأله ای فقهی را در این باره بررسی کنیم. بسیاری از فقیهان متأخر و نیز صاحبان رساله های عملیه در روزگار ما چنین نگاشته اند که : زن، اگر در عقد دائم کسی باشد، نمی تواند بی اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. از نگاه اینان، شوهر حق دارد همسر دائم خویش را از بیرون رفتن باز دارد و زن نیز، باید فرمان او را در این باره گردن نهد.
توضیح موضوع بحث
برای بررسی این مسأله، نخست، باید مقصود این فقیهان را نیک دریابیم و سپس دلیلهای آنان را بکاویم. آنچه در این مسأله مهم می نماید این است که : آیا زن می تواند بی اجازه شوهر دائم خویش، حتی در صورتی که با حق کامجویی شوهر برخوردی پیش نیاید، از خانه بیرون رود یا خیر؟ این که هم زن و هم شوهر حق بهره جویی زناشویی از یکدیگر دارند، امر پذیرفته شده ای است و یکی از بنیادی ترین حقوق همسران پس از پیمان ازدواج به شمار می آید. چه شوهر و چه زن، نمی توانند از ادای این حق سرباز زنند. البته برای هر کدام از همسران مرزهایی در این حق وجود دارد که می توانند در چارچوب آن، خواستار حق خویش باشند. بدین سان، نه شوهر می تواند مدتی همسر خویش را تنها رها کند که از حق کامجویی خود بازماند و نه زن می تواند از پذیرش خواست شویش در چارچوب حق او، سرباز زند. بنابراین، هرگاه بیرون رفتن زن از خانه، شوهر را از حق زناشویی محروم سازد، بی تردید باید با اجازه شوهر باشد، چنانکه مسافرت یا بیرون رفتن شوهر نیز، اگر با حق کامجویی همسرش ناسازگار باشد، باید با اجازه زن باشد. پس حق به رهوری جنسی همسران، امری است دو سویه و سرباز زدن از آن، از هیچ سوی روا نیست. آری، معنای این سخن آن نیست که حق زن و شوهر در این باره، همانند یکدیگر است، بلکه با توجه به ساختار بدنی و روانی زن و مرد و نیازهای این دو جنس، حق هر کدام متناسب با خودش مقرر گردیده است.سخن در این مسأله آن است که آیا افزون بر حق کامجویی جنسی، مرد را حق دیگری است و زن باید برای بیرون رفتن از خانه، جز در چیزهای واجب، مانند سفر حج، از او اجازه بگیرد یا خیر؟ به بیان دیگر، این که زن باید برای بیرون رفتن از خانه، در جایی که با حق زناشویی همسرش برخورد دارد، از او اجازه بگیرد، امر پذیرفته شده ای است و به زبان فقیهان، قدر متیقن در حق شوهر است. اما آیا در جایی که حق او، پایمال نمی شود، باز هم به همین گونه است؟ اگر شوهری بخواهد به مسافرت برود و چند روز از شهر خود دور باشد، می تواند به همسرش بگوید که نباید از خانه بیرون رود؟ یا هر روز که برای رفتن به سر کار خویش از خانه بیرون می رود، می تواند زن را از بیرون رفتن باز دارد؟ بسیاری از فقیهان چنین حقی را برای مرد پذیرفته اند.
نظر فقها
مرحوم شهید ثانی در (مسالک) می نویسد: (ومنه عدم الخروج من منزله بغیر إذنه ولو إلی بیت أهلها، حتی عیادة مرضاهم و حضور میّتهم و تعزیتهم.) یکی از حقوق مرد بر همسرش، این است که زن بی اجازه او از خانه اش بیرون نرود، هر چند نزد کسان خود باشد، حتی اگر بخواهد به عیادت بیماری از کسان خویش، یا در تشییع، یا سوگواری مرده ای از آنان برود.گزینش این عبارت از آن روست که در آن آمده است: زن، حتی پس برای دیدار پدری بیمار، یا سوگواری او نیز نباید بی اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. این مطلب، برگرفته از روایتی است که در بخش بررسی روایات، از آن سخن خواهیم گفت.اگر استناد به این روایت، درست باشد، حق شوهر در مورد بیرون نرفتن زن از خانه، جز با اجازه او، تنها در جایی نخواهد بود که با حق کامجویی او برخوردی داشته باشد؛ چرا که این شوهر در مسافرت است و بود و نبود زن در خانه اش از این جهت، یکسان است. بدین سان، فقیهانی که چنین عبارتی را در نوشته های خود آورده اند، اجازه خواستن زن را در بیرون رفتن از خانه، تنها در جایی که با حق کامجویی شوهر ناسازگار باشد، نمی دانند. فقیهانی چون سبزواری در (کفایة الأحکام) و صاحب جواهر نیز همین گونه نوشته اند، بلکه مرحوم صاحب جواهر این نکته را آشکارا گوشزد می کند. او، پس از آوردن روایت عبداللّه بن سنان، که از آن سخن خواهیم گفت، می نویسد: (بل منه یستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغیر الحق الواجب وإن لم یکن منافیاً لاستمتاعه المفروض امتناعه علیه بسفر أو غیره.)بلکه از این روایت می توان دریافت که شوهر می تواند همسرش را از بیرون رفتن، در جایی که حق واجبی بر عهده زن نباشد، باز دارد، هر چند با حق کامجویی شوهر هم ناسازگار نباشد، چرا که در فرض روایت، شوهر به خاطر مسافر بودن نمی تواند از این حق بهره جوید.پیش از پرداختن به دلیلهای فقیهانی که چنین حقی را برای شوهر پذیرفته اند، خوب است بدانیم که این مسأله به گونه ای که گفته ایم و به این روشنی در نوشته های فقیهان پیشین نیامده است. تا آن جا که ما جست و جو کرده ایم، فقیهان گذشته که نوشته هایشان نشانگر اجماعی بودن یا نبودن مسائل فقهی است، از این حق نامی نبرده اند. بدین سان، نمی توان آن را اجماعی و پذیرفته شده و یا حتی مشهور درمیان فقیهان پیشین دانست، بلکه این گونه مسائل، فرعهایی است که در پی گسترش بررسیها و موشکافیهای بیش تر در گذر تاریخ پر نشیب و فراز فقه، پدیدار گشته و برگزیدن دیدگاهی جز آنچه در نوشته های پسینیان آمده، با اجماع یا شهرتی ناسازگار نخواهد بود.
بررسی دلیلها
...
همسر حضرت نوح علیه السلام، زنی کافر و خیانتکار بود که در طوفان نوح غرق شد.
جاسوسی همسر نوح براى دشمنان، با گزارش اخبار محرمانه به آنان:ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ یُغْنِیا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَ قِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ .
تحریم/سوره۶۶، آیه۱۰.    
همسر نوح، زنى خیانتکار:ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ یُغْنِیا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَ قِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ.
تحریم/سوره۶۶، آیه۱۰.    
غرق شدن همسر نوح، در حادثه توفان:وَ أُوحِیَ إِلى نُوحٍ ... حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیها مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ ...
هود/سوره۱۱، آیه۳۶.    
...
مراحل انتخاب همسر، مثل تحقیق، دیدن عکس طرف مقابل، گفتگو و ملاقات، یکی از مسائلی است که قبل از شناخت فرد مقابل، لازم است. پس از این مرحله وارد مرحله شناخت طرف مقابل و راه های آن با توجه به ملاک های لازم می شویم.
یکی از مسائلی است که قبل از شناخت فرد مقابل، لازم است تمام ملاک ها و معیارهای انتخاب همسر را بدانید مراحل انتخاب همسر است. پس از این مرحله وارد مرحله شناخت طرف مقابل و راه های آن با توجه به ملاک های لازم می شوید. آنچه در ذیل می آید راه های شناخت فرد مقابل و خانواده اش است. این مراحل باید یکی پس از دیگری اجرا گردد و در کلیه موارد با توجه به قوانین عرفی، شرعی و اخلاقی و به قصد یافتن تناسب ها و سنخیت ها، برای تشکیل مقدس ترین پیوند و نهاد می باشد.
معیارهای انتخاب
برای انتخاب همسر مراحلی ذکر شده است:
← تعیین معیار و هدف
۱ـ سعی کنید نکات مثبت و منفی فرد مورد نظر را پس از جلسه یادداشت نموده، تا در مرحله تصمیم گیری مورد ارزیابی قرار گیرد. باید توجه داشت که خوبی ها هیچ گاه در یک فرد جمع نمی شود، باید فرد مورد نظر را در مجموع مورد ارزیابی قرار داد.۲ـ لازم است در جریان انتخاب، در تمام مراحل بررسی، تحقیق و شناسایی از کمک، راهنمایی و مشورت پدر و مادر و برخی از اقوام یا مشاوران فهمیده و دلسوز بهره مند شوید.۳ـ نباید بدون مشورت و موافقت پدر و مادر خود ـ حتی المقدور ـ اقدامی نمایید؛ زیرا آنان تجربیات بیشتری دارند و قطعا صلاح فرزند خود را می خواهند و در صورت عدم موافقت، روابط آنان در آینده، با همسر فرزندشان سرد و تیره خواهد شد و مشکلاتی برای هر یک از زوجین پدید خواهد آمد.۴ـ مشاوره ازدواج و کمک از متخصص در این زمینه بسیار مطلوب است.۵ـ چنان چه به این تصمیم رسیدید که پیوند حاصل نشود، سعی کنید عوامل این تصمیم را پنهان دارید و تلاش کنید تا شخصیت طرف مقابل و خانواده اش حفظ شود.
دانستنی های انتخاب همسر
...
اسلام برای انتخاب همسر مناسب ملاک و خصوصیاتی گفته است، که در ذیل برخی از این ملاک ها و اوصاف همسر شایسته پرداخته می شود.
قرآن درباره همسران نامناسب که گاه در حدّ دشمن می توانند کانون خانواده را فاسد کنند، هشدار می دهد: «یـایها الَّذین ءَامَنوا اِنَّ مِن اَزوجِکم و اَولـدِکم عَدُوّاً لَکم فَاحذَروهُم ...».

اوصاف همسر مناسب
اوصاف همسر شایسته:
قرآن، درباره لزوم رعایت شایستگی و اهمّیت اوصاف همسری که انسان در ابتدا برمی گزیند یا اگر ازدواج با همسر نامناسبی صورت گرفته، باید این شایستگی را در او پدید آورد، مباحثی را مطرح کرده هست.

← صلاحیت ظاهری و باطنی
در برخی آیات، صفاتی مشخّص، برای همسران شایسته ذکر شده است؛ از جمله در آیه ۹۰ سوره انبیاء به سه ویژگی برای خانواده زکریا اشاره کرده است: در انجام کار خیر شتاب می کردند و در همه حال، خدا را می خواندند و همواره در برابر او خشوع داشتند: «...اِنَّهُم کانوا یسـرِعونَ فِی الخَیرتِ و یدعونَنا رَغَبًا و رَهَبًا و کانوا لَنا خـشِعین».

نتایج ازدواج با همسر صالح
...
ملاک های انتخاب همسر، از مهم ترین عواملی است که پس از انگیزه ازدواج، توجه جوانان را به خود معطوف می نماید، چنانچه نسل جوان به درستی بتواند تاثیر هر یک از معیارها را در زندگی مشترک، تحلیل نموده و حد و اندازه واقعی میزان های همسرگزینی را تعریف و تبیین کند، ضریب خطای زندگی را کاهش می دهد.
انتخاب همسر مناسب سعادت و خوشی زندگی را به ارمغان می آورد، چنان که از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) نقل شد که ایشان «زن پارسا» را یکی از سه نشانه خوشبختی انسان معرفی می فرماید.
کمک به جوانان
در این مورد پرسش های زیر می تواند جوانان را در امر انتخاب همسر یاری دهد:۱ـ ارزش حقیقی ملاک مورد نظر (از قبیل زیبایی، تحصیلات، ثروت و....) چیست؟۲ـ میزان دوام و ثبات این ملاک در زندگی مشترک، حقیقتاً تا چه اندازه است؟۳ـ این ملاک در مقایسه با سایر ملاک ها، تا چه اندازه اصالت و اعتبار دارد؟۴ـ نقش این ملاک در حل مشکلات احتمالی زندگی چیست؟
سخن یکی از بزرگان
یکی از بزرگان، حاصل تجربیات و مطالعات عمیق خود را به فرزندش، این گونه ارائه می دهد:«فرزندم، اگر خدا خواست و به حد بلوغ رسیدی و وقت ازدواجت رسید، در انتخاب همسر خود، منتهای دقت و مراقبت را به عمل آور، زیرا خیر و شر زندگانی و سعادت و بدبختی آینده تو مربوط به این موضوع مهم می باشد. مساله ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است که انسان اگر یک مرتبه اشتباه نماید، کارش تمام می شود و دیگر جبران آن به هیچ وسیله صورت نمی پذیرد، زنی را که می خواهی برای همسری خویش انتخاب نمایی، درکیفیت اخلاق و سیرت او تحقیقات عمیق کن و بدان که والدین او در دوره جوانی خود، صاحب چه اخلاق و تمایلاتی بوده اند.» برخی از جوانان فکر می کنند که ملاک اصلی انتخاب همسر، وجود عشق به طرف مقابل است، هر چند وجود عشق و علاقه، برای شروع زندگی مشترک، لازم است، ولی کافی نیست. بلکه پیوند علاقه با تدبیر و دانش زندگی و در نظر گرفتن ملاک ها و معیارهای اصیل همسرگزینی است که ضامن تداوم و استمرار زندگی زناشویی سعادتمند می باشد.بنابراین باید کمال دقت را در انتخاب همسری شایسته که بتواند فرد را در امر دین و دنیا یاری دهد بکار گرفت.
هم کفو بودن
...


همسر در دانشنامه ویکی پدیا

همسر
همسَر کلمه ای فارسی و مرکب از کلمه هم + سَر می باشد. یعنی که یک مرد و زن دگرجنسگرا واخیرآ در تعداد اندکی از جوامع به دو مرد یا دو زن همجنسگرا که از لحاظ سَر و سِر با همدیگر یکی و متحد و یگانه می باشند و فقط جسم آنها به مقتضای خلقت از هم جداست.
در همهٔ جوامع و ملل ازدواج یک زن را تنها با یک مرد به طور همزمان جایز می دانند ولی در برخی جوامع، ازدواج مرد را به چند زن به طور همزمان جایز می دانند و بعضاً متداول هم هست. اخیرا در برخی از جوامع هم ازدواج یک زن را به چند مرد به طور همزمان مجاز می دانند، به این شیوه از ازدواج، چند همسری که در مقابل تک همسری می باشد گویند.
همسر (فیلم) فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مهدی فخیم زاده ساختهٔ سال ۱۳۷۲ است.
همسر احمق (فرانسوی: Le Coup du berger) یک فیلم کوتاه بیست و هشت دقیقه ای به کارگردانی ژاک ریوت است که در سال ۱۹۵۶ منتشر شد. داستان فیلم در مورد زنی است که به همسرش خیانت می کند. هنگامی که معشوق زن، برایش یک پالتو پوست می خرد، باهم طرحی می ریزند تا شوهر، از مبدأ پالتو، چیزی نفهمد.
این فیلم از اولین فیلم های موج نوی فرانسه یا متقدم ترین فیلم این جنبش شناخته می شود.
همسر بین ما (انگلیسی: The Wife Between Us) یک رمان مهیج معمایی نوشتهٔ گریر هندریکس و سارا پکانن است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد.
همسر خاموش (انگلیسی: The Silent Wife) یک رمان مهیج تعلیق انگیز نوشتهٔ ای اس ای هریسون است که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و در لیست پرفروش ترین کتاب های سال قرار گرفت.
همسر خوب یک سریال تلویزیونی جنایی ساخت شبکه سی بی اس با داستان های مرتبط به قانون و وکالت(Legal drama) و سیاست (Political drama) ساخت کشور آمریکا است که داستان این سریال در شهر شیکاگو، ایلینوی اتفاق می افتد. همسر خوب دارای آرک های داستانی دنباله دار فراوانی است که طی قسمت های متفاوت دنبال می شود. همچنین هر قسمت به تنهایی نیز داری یک داستان مجزا می باشد که در انتهای قسمت به نتیجه می رسد. این سریال تحسین شده، ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹ پخش خود را آغاز کرد، و بعد از ۷ فصل و دریافت جوایز فراوان از جمله ۵ جایزه امی، در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۶ اعلام شد ۷ قسمت باقی مانده از فصل ۷، قسمت های پایانی سریال خواهندبود. این سریال با پخش قسمت آخر خود در تاریخ ۸ مِه ۲۰۱۶، به کار خود پایان داد.
همسر دلخواه من فیلمی به کارگردانی و نویسندگی افشین شرکت ساختهٔ سال ۱۳۷۹ است.
همسر رئیس جمهور ایران همسر رئیس دولت ایران است. در سیاست ایران جایگاهی به عنوان بانوی اول تعریف نشده اما همسران رؤسای جمهور در پیشبرد کارها به آنها یاری می رسانند.
«همسر زیبای میلر» (ایتالیایی: La bella mugnaia) یک فیلم به کارگردانی ماریو کامرینی است که در سال ۱۹۵۵ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ویتوریو دسیکا، سوفیا لورن، مارچلو ماسترویانی، پائولو استوپا، و پیترو توردی اشاره کرد.
همسر شماره ۱ (به هندی: Biwi No.1) یا همسر بی نظیر فیلمی محصول سال ۱۹۹۹ و به کارگردانی دیوید دهاوان است. در این فیلم بازیگرانی همچون سلمان خان، آنیل کاپور، کاریسما کاپور، سوشمیتا سن، تابو، هیمانی شیوپوری، آمیتاب باچان، سیف علی خان ایفای نقش کرده اند.
همسر شوهرم (انگلیسی: My Husband's Wife) یک رمان مهیج تعلیق انگیز نوشتهٔ جین کوری است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد.
همسر فضانورد (به انگلیسی: The Astronaut's Wife) فیلمی علمی-تخیلی/هیجانی محصول سال ۱۹۹۹ کشور آمریکاست. رند راویچ نویسنده و کارگردان فیلم است و جانی دپ و شارلیز ترون در این فیلم حضور دارند.
همسر مزاحم نام فیلمی است به کارگردانی سرژ آزاریان که محصول سال ۱۳۳۳ می باشد.
«همسر مسافر زمان» (انگلیسی: The Time Traveler's Wife) کتابی از ادری نیفنگر ، نویسندهٔ اهل ایالات متحده است. این رمان به عنوان نخستین کتاب او بود که در سال ۲۰۰۳ میلادی به چاپ رسید. این داستان، رمانی عاشقانه است و زندگی مردی به نام هِنری را روایت می کند که دچار نوعی اختلال ژنتیکی است که همین اختلال سبب سفر او در زمان می شود.این داستان در طبقه بندی ژانرهای ادبی در دسته رمان های عاشقانه و علمی–تخیلی قرار می گیرد.این داستان مفاهیمی همانند عشق ،وفاداری و اختیار را مورد بازنگری قرار می دهد. همچنین با استفاده از عنصرِ داستانی و تخیلی آن یعنی سفر در زمان، مسئله سوءاستفاده و ایجاد فاصله در رابطه را در قالبی اگزیستانسیالیسمی مورد کندوکاش قرار می دهد.
این رمان در سپتامبر سال ۲۰۰۳ بوسیله انتشارات مک آدام/کیج در ایالات متحده و در ژانویه ۲۰۰۴ توسط انتشارات راندوم هاوس در بریتانیا منتشر شد.این کتاب در سال ۲۰۰۳ به عنوان کتاب سال وب سایت اینترنتی آمازون انتخاب شد.همچنین در سال ۲۰۰۹ نیز بر پایه این رمان، فیلمی به همین عنوان با کارگردانی رابرت شونتکه ساخته شد.
همسر مسافر زمان (به انگلیسی: The Time Traveler's Wife) فیلمی رمانتیک درام آمریکایی، محصول سال ۲۰۰۹ که براساس رمانی به همین نام اثر ادری نیفنگر در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است. این فیلم به کارگردانی روبرت شونتکه، و نویسندگی بروس جوئل روبین است که بازیگران آن اریک بانا، ریچل مک آدامز و ران لیوینگستون می باشند. داستان دربارهٔ یک کتابدار اهل شیکاگو به نام هنری دتمبل است که یک اختلال نادر ژنتیکی دارد. به همین دلیل بطور اتفاقی در زمان سفر می کند و رابطه ای عاشقانه با کلر ابشیر برقرار می کند. آنها بعداً باهم ازدواج می کنند.
فیلمبرداری در سپتامبر ۲۰۰۷ آغاز شد و قرار بود فیلم در پاییز ۲۰۰۸ عرضه شود، اما اکران به تأخیر افتاد. بعدها مک آدامز گفت که این تأخیر بخاطر صحنه های اضافی و فیلمبرداری دوباره بود. بعلاوه بانا بخاطر فیل دیگر خود به نام پیشتازان فضا در سال ۲۰۰۹ موهایش را بلند کرده بود. این فیلم در ۱۴ اوت ۲۰۰۹ در سینماها اکران شد.
همسر من بی نظیره(به انگلیسی: My Wife is Superwoman) نام سریال کره ای می باشد که در سال ۲۰۰۹ ساخته شده است.
همسر مورد علاقه من (انگلیسی: My Favorite Wife) یک فیلم در سبک کمدی رمانتیک به کارگردانی گارسون کنین است که در سال ۱۹۴۰ منتشر شد.
همسر نگهبان باغ وحش (انگلیسی: The Zookeeper's Wife) یک فیلم در سبک درام-جنگی به کارگردانی نیکی کارو است که در سال ۲۰۱۷ منتشر خواهد شد. از بازیگران آن می توان به جسیکا چستین اشاره کرد. داستان این فیلم بر اساس کتابی به همین نام و به نویسندگی دیان آکرمن است.
همسر واعظ (به انگلیسی: The Preacher's Wife) فیلمی محصول سال ۱۹۹۶ و به کارگردانی پنی مارشال است. در این فیلم بازیگرانی همچون دنزل واشینگتن، ویتنی هیوستون، کورتنی بی. ونس، گرگوری هاینز، جنیفر لوئیس، لرتا دیواین، لایونل ریچی، سیسی هیوستون ایفای نقش کرده اند.
همسر کشاورز (انگلیسی: The Farmer's Wife) فیلمی در سبک کمدی رمانتیک به کارگردانی آلفرد هیچکاک است که در سال ۱۹۲۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به لیلیان هال-دیویس و گوردن هارکر اشاره کرد.
همسر کشاورز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
همسر کشاورز (فیلم ۱۹۴۱)
همسر کشاورز (فیلم ۱۹۹۸)
ملکهٔ همسر یا شهبانوی همسر و امپراتریس همسر عنوان زنانی است که عنوان ملکه یا شهبانو، یا امپراتریس را صرفاً به عنوان همسر یک شاه (یا امپراتور) دارند. در مقابل، ملکه سلطنتی پادشاه و حکمرانی زن است.
مسابقه حمل همسر مسابقه ای است که مردان شرکت کننده در مسابقه در حالی که همسران خود را به دوش گرفته اند به رقابت بایکدیگر می پردازند.پیروز این مسابقه کسی است که در سریعترین زمان و با عبور از موانع در مسیری به طول ۲۵۰ متر زن را حمل کند. مردان می توانند هر زن بالای ۱۶ سال را به عنوان همسر نمادین حمل کنند. نوع حمل زن در این مسابقات با توجه به محل برگزاری متفاوت است در برخی موارد زنان بر پشت مرد سوار می شوند ولی در نمونه استونیایی این رقابت، زن در حالیکه واژگون شده است پاهایش برروی شانه رقابت دهنده قرار می گیرد. این رقابت ها در چند کشور برگزار می شود در فنلاند جایزه برنده مسابقه آبجو است.
نامه ای به سه همسر (به انگلیسی: A Letter to Three Wives) فیلمی ۱۰۳ دقیقه ای به کارگردانی جوزف ال. منکیه ویچ با بازی آنوک آمه محصول کشور ایالات متحده آمریکا است.
در زبان فارسی اصطلاحات مختلفی برای والدین همسر (به انگلیسی: Parent-in-law) وجود دارد.
مادر شوهر (به انگلیسی: mother-in-law) که به مادر شوهر گفته می شود.
مادر زن (به انگلیسی: mother-in-law)که به مادر همسر گفته می شود.
پدر شوهر (به انگلیسی: father-in-law)که به پدر شوهر گفته می شود.
پدر زن (به انگلیسی: father-in-law) که به پدر همسر گفته می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های همسر

یک همسر شریکی زن در یک رابطه زناشویی مستمر است.
• «بدون تردید اگر موفقیتی در زندگی علمی و اجتماعی خود داشته ام بخش مهمی از آن مرهون همراهی، همفکری و عنایت همسر خوبم بوده است و حاصل ازدواج ما سه فرزند عزیز و خوب، دو دختر و یک پسر است.» -> سید محمد خاتمی

همسر در جدول کلمات

همسر
شوی
همسر آدم
حوا
همسر ابراهیم
هاجر
همسر ابراهیم (ع)
هاجر
همسر ابراهیم نبی
سارا
همسر ابراهیم نبی (ع)
سارا
همسر استالین
نادیا الیلویوا
همسر اسکارلت
رت
همسر اسکندر
روشنک
همسر بهرام گور
پورک

معنی همسر به انگلیسی

partner (اسم)
هم دست ، شریک ، پا ، یار ، سهیم ، همسر ، انباز
associate (اسم)
هم دست ، شریک ، معاون ، عضو پیوسته ، همسر ، رفیق ، هم قطار
match (اسم)
تطابق ، تطبیق ، حریف ، جفت ، نظیر ، همسر ، لنگه ، مسابقه ، همتا ، ازدواج ، کبریت ، چوب کبریت ، حریف کسی بودن ، زور ازمایی
consort (اسم)
شریک ، همسر ، مصاحب
mate (اسم)
کمک ، جفت ، مات ، دوست ، شاگرد ، همسر ، رفیق ، لنگه ، همدم
spouse (اسم)
همسر ، زوج ، زوجه ، عیال ، زن یا شوهر
helpmate (اسم)
یار ، یاور ، همسر ، کمک و همدست

معنی کلمه همسر به عربی

همسر
زوج , شريک , صاحب , قرين , مباراة , متنوع
بارونة
اميرة
زوج
زواج احادي

همسر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی همسر

فاطیما ١٢:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/١٩
فاطیما رسول
|

پیشنهاد شما درباره معنی همسرنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• متن همسر   • همسریاب   • بوسیدن همسر   • همسر یعنی همسفر تا بهشت   • معنی همسر   • نوشته همسر   • آموزش بوسیدن لب به لب تصویری   • بوسیدن لب در خواب   • مفهوم همسر   • تعریف همسر   • معرفی همسر   • همسر چیست   • همسر یعنی چی   • همسر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی همسر
کلمه : همسر
اشتباه تایپی : ilsv
آوا : hamsar
نقش : اسم
عکس همسر : در گوگل


آیا معنی همسر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )