برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

همطو

همطو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
hamtow/ در گویش شهرستان بهابادبه معناي همین طوری و همین جوری است مثال، چرا خوشحالی؟ جواب می دهد همطو که در این حالت با گفتن چنین کلمه ای به مخاطب می فهماند که دوست ندارد در اين مورد صحبتی شوددر ضمن کلمه همطوه /Hamtohe/یا/ هَمطو اِ/کلمه ای شبیه به آن، به معناي هم طوره، همین طوره، همین طوریه، همین طور است، همین طوریست، همین جوره، همین جوریه، همین جور است و همین جوریست البته این کلمات در هنگام تایید صحبت های گوینده به کار می رود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی همطو   • مفهوم همطو   • تعریف همطو   • معرفی همطو   • همطو چیست   • همطو یعنی چی   • همطو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی همطو
کلمه : همطو
اشتباه تایپی : ilx,
عکس همطو : در گوگل

آیا معنی همطو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )