برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1219 100 1

همکار

/hamkAr/

مترادف همکار: دستیار، شریک، هم پیشه، هم حرفه، همدست، هم شغل، هم قطار

معنی همکار در لغت نامه دهخدا

همکار. [ هََ ] (ص مرکب ) شریک و هم پیشه. (آنندراج ) :
نه ز همدستان ماننده به هم دستی
نه ز همکاران ماننده بدو یک تن.
فرخی.
مشو یار بدخواه و همکار بد
که تنها بسی به که با یار بد.
اسدی.
هرکه را اختیار کند همکاران او رامطیع باشند. (تاریخ بیهقی ).
حدیث مدعیان و خیال همکاران
همان حکایت زردوز و بوریاباف است.
حافظ.
کار را بی کارفرما پیش بردن مشکل است
کارفرمایی به من از غیرت همکار ده.
صائب.
بیستون سینه را ناخن کند روی مسیح
پر به چشم کم مبین ، همکار فرهاد است این.
مسیح کاشی.

معنی همکار به فارسی

[co-author , joint author] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] شخصی که با یک یا چند نفر در پدید آوردن اثری همکاری کند
[corporate hotel chain] [گردشگری و جهانگردی] نوعی تشکیلات مهمانخانه ای با نمانام واحد یا نمانام های جداگانه که یک شرکت زنجیره ای یا مختلط آن را اداره می کند متـ . زنجیرۀ هتل های همکار
[گردشگری و جهانگردی] ← زنجیرۀ مهمانخانه های همکار
[co-author , joint author] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] شخصی که با یک یا چند مؤلف دیگر همکاری می کند
[co-writer] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] شخصی که با یک یا چند نویسندۀ دیگر در نوشتن اثری همکاری کند
( صفت ) ۱- دویا چندتن که بیک کار و شغل اشتغال دارند هم شغل هم پیشه . ۲- حریف رقیب : حدیث مدعیان و خیال همکاران همان حکایت زر دوز و بوریا بافست . ( حافظ ) ۳- حریف کشتی : آری آری هوس کشتی همکار خوش است چارتکبیربرین عالم غدار خوش است . ( گل کشتی ) یا همکاران . ( زردشتی ) ایزدان یاور امشاسپندان مثلاایزد ماه ایزد گوش وایزد دارمهمکاران امشاسپند بهمن اند.

معنی همکار در فرهنگ فارسی عمید

همکار
دو تن که یک پیشه و یک حرفه داشته باشند، هم پیشه، هم شغل.

همکار در جدول کلمات

همکار صندلی
میز
همکار هاردی | کمدین معروف
استنلی
در چرخه ضداکسیداسیون همکار آسکوربیک اسید است
کلوتاتیون
شاعر ایرانی و همکار فردوسی
دقیقی

معنی کلمه همکار به عربی

همکار
عضو الفريق

همکار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی همکار   • همکار خوب   • همکار به انگلیسی   • زیراب زنی همکاران   • معنی workmate   • همکاری   • همکار به انگلیسی چی میشه   • روش برخورد با افراد پررو   • مفهوم همکار   • تعریف همکار   • معرفی همکار   • همکار چیست   • همکار یعنی چی   • همکار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی همکار
کلمه : همکار
اشتباه تایپی : il;hv
آوا : hamkAr
نقش : اسم
عکس همکار : در گوگل

آیا معنی همکار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )