برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1273 100 1

هم چنین

/hamCenin/

معنی هم چنین به فارسی

۱- ماننداین همچون این بهمین نحو : و همچنین جمل. اجزای دیگر از نفس همین حکم را دارند . ۲- نیز هم ایضا : گفت ... همچنین گفت ...

معنی هم چنین در فرهنگ معین

هم چنین
( ~. چُ) (ق .) مانند این ، مثل این .

هم چنین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
در گویش شهرستان بهاباد به جای کلمه هم چنین به معناي این چنین از کلمه ی هَچین، استفاده می شود. مثال، تو نباید، هچین حرفی می زدی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• همچنین شما به انگلیسی   • معنی همچنین به انگلیسی   • به همچنین   • منم همینطور به انگلیسی   • مترادف همچنین   • زن همنشین   • معنی me too به فارسی   • تصدیق ایتالیایی   • معنی هم چنین   • مفهوم هم چنین   • تعریف هم چنین   • معرفی هم چنین   • هم چنین چیست   • هم چنین یعنی چی   • هم چنین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هم چنین
کلمه : هم چنین
اشتباه تایپی : il ]kdk
آوا : hamCenin
نقش : قید
عکس هم چنین : در گوگل

آیا معنی هم چنین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )