برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1316 100 1

هواشناسی

/havASenAsi/

معنی هواشناسی در لغت نامه دهخدا

هواشناسی. [ هََ ش ِ ] (حامص مرکب ) شناختن هوا. در اصطلاح عنوان دانشی است که هوا یا پدیده های جوی را بررسی می کند. (از وبستر). کار این فن یا این دانش بررسی تغییرات جو و تأثیر آنها در شرایط محیط زندگی از نظر مقدار باران ، برف ، باد، آفتاب و مانند آن است.

معنی هواشناسی به فارسی

هواشناسی
(اسم) قسمتی ازعلم فیزیک که ساختمان هوا واثرات آنرا در محیط مورد بحث و مطالعه قرارمیدهد.یا ادار. هواشناسی . اداره ای که وظیف. آن تشخیص وپیش بینی تغییرات هوا در مناطق مختلف است .
[dynamic meteorology] [علوم جَوّ] مطالعۀ حرکت های جوّ برای حل معادله های بنیادی آب پویایی شناسی یا سایر دستگاه های معادله های مربوط به حالت های ویژه، مانند نظریۀ آماری تلاطم متـ . هواشناسی دینامیکی
[descriptive meteorology] [علوم جَوّ] ← جوّنگاری
[علوم جَوّ] ← هواشناسی پویایی شناختی
[physical meteorology] [علوم جَوّ] شاخه ای از هواشناسی که عمدتاً به مطالعۀ پدیده های نوری و الکتریکی و صوتی و ترمودینامیکی وَردسپهر و ترکیب شیمیایی آن و قوانین تابش و فیزیک اَبرها و بارش می پردازد
[synoptic meteorology] [علوم جَوّ] شاخه ای از هواشناسی که به تحلیل و مطالعۀ داده های جوّی هم زمان گردآوری شده از منطقه ای وسیع می پردازد
[aviation meteorology] [علوم جَوّ] ← هواشناسی هوانوردی
[aeronautical meteorology] [علوم جَوّ] شاخه ای از هواشناسی که به مطالعۀ تأثیر وضع هوا بر ناوبری هوایی می پردازد متـ . هواشناسی هواپیمایی aviation meteorology
[agricultural meteorology, agrometeorology] [علوم جَوّ] مطالعۀ روابط میان هواشناسی و کشاورزی و استفاده از داده های هواشناختی در ...

معنی هواشناسی در فرهنگ معین

هواشناسی
(هَ. ش ) (اِمر.) علمی که جو زمین و ارتباط آن را با نوع آب و هوا مورد بحث و مطالعه قرار می دهد.

معنی هواشناسی در فرهنگ فارسی عمید

هواشناسی
شناختن اوضاع جوی، علم سنجش میزان فشار هوا و تشخیص حالات جوی، آئرولوژی و دمای هوا.

هواشناسی در دانشنامه ویکی پدیا

هواشناسی
هواشناسی (به انگلیسی: Meteorology) شاخه ای از علوم جوی است که شامل ماهیت و فیزیک اتمسفری با هدف تمرکز بر پیش بینی هوا است. مطالعهٔ هواشناسی به هزاران سال قبل برمی گردد اما فرایندهای اصلی در این زمینه تا قرن ۱۸ انجام نشده بود. در قرن ۱۹ فرایندهای نسبتاً کمی در این زمینه بعد از شبکه های مشاهدهٔ هوا که در محل های خارجی ایجاد شده بود، انجام شد. تلاش های اصلی در پیش بینی وضع آب و هوا بستگی به اطلاعات و داده ها داشت. تا قبل از بیان قوانین فیزیک و مهم تر از آن استفاده از کامپیوتر کاری انجام نشده بود. استفاده از کامپیوتر برای حل بسیاری از معادلات برای مدل سازی آب و هوا است. در نیمهٔ دوم قرن بیستم پیشرفت های مهمی در پیش بینی وضعیت آب و هوا به دست آمد. پدیده های هواشناسی، رویدادهای آب و هوایی قابل مشاهده هستند که توسط علم هواشناسی توضیح داده می شوند. پدیده های هواشناسی با تغییرات اتمسفر زمین توضیح و تفسیر می شوند: دما، فشار هوا، بخار آب، جریان باد و اختلاف و ارتباط این متغیرها و اینکه در زمان چطور تغییر می کنند. مقیاس های فضایی مختلف برای توصیف و پیش بینی آب و هوای یک محلی، منطقه ای و جهانی استفاده می شوند. هواشناسی، اقلیم شناسی، فیزیک جوی و شیمی جوی زیر شاخه های علوم جوی هستند. هواشناسی و آب شناسی باهم حوزهٔ جدیدی به اسم آب و هواشناسی به وجود می آورند. تعامل های بین جو زمین و اقیانوس ها بخشی از سیستم جو اقیانوسی است. هواشناسی در حوزه های مختلفی مثل ارتش، تولید انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و ساخت و ساز کاربرد دارد. کلمهٔ هواشناسی در انگلیسی (meteorology) ریشهٔ یونانی دارد و به معنی بسیار بالا در آسمان و مطالعهٔ اشیای موجود در هوا است.
هواشناسی، هوا را و اقلیم شناسی، آب و هوا را شناسایی و تبیین می کند.
هواشناسی وضعیت جوی را به طور عام و برای یک لحظه بررسی می کند؛ اما، آب و هواشناسی تیپ هوای غالب یک مکان معین را در دوره طولانی مطالعه و تفاوت های آب و هوایی مکان ها را کشف می کند.
هدف هواشناسی شناخت مطلق و عام اتمسفر و تغییرات آن (هوا) است؛ ولی در آب و هواشناسی سعی می شود با شناخت آب و هوای هر منطقه، تأثیرهای آب و هوایی آن بر روی فعالیت های انسانی مشخص شود.
هواشناس وضع هوا را در کوتاه مدت پیش بینی می کند؛ اما، آب و هوا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

هواشناسی در دانشنامه آزاد پارسی

هواشناسی (meteorology)
مشاهده و بررسی علمی جَو(اتمسفر)، برای پیش بینی دقیق وضع هوا. به این منظور داده های فراهم آمده از ایستگاه ها و ماهواره های هواشناسی در مؤسسات مرکزی را با رایانه مقابله می کنند. به این ترتیب نقشه های هواشناسیو پیش بینی هوا براساس قرائت های جاری، و در فواصل زمانی منظم، تهیه می شوند. با استفاده از روش های تحلیلی جدید، و به کارگیری رایانه های قدرتمند، پیش بینی وضع هوای شش روز آینده امکان پذیر است. در ایستگاه های هواشناسی عامل های تعیین کنندۀ وضع هوا قرائت می شوند. این عامل ها عبارت اند از فشار جَو، دما، رطوبت، باد (با مقیاس بوفورت)، پوشش ابر، شامل تعیین نوع ابر و اندازه گیری ابرناکی، و بارش باران، برف، تگرگ، که هر دوازده ساعت اندازه گیری می شود. از ماهواره نیز برای پخش اطلاعات ایستگاه های زمینی، و ارسال تصاویر تشکیل ابر، ردیابی الگوهای وزش باد و پوشش برف و یخ استفاده می کنند.تاریخچه. گذشته از بعضی از مشاهدات، که ارسطو در کتاب هواشناسیبه آن ها اشاره کرد، هواشناسی تا پایان قرن ۱۶ به علمی دقیق تبدیل نشد. در این زمان گالیلهو اعضای آکادمی فلورانسنخستین دماسنج قابل اعتنا را ساختند. در ۱۶۴۳ اوانجلیستا توریچلیاصل جَوسنجیرا کشف کرد. تحقیقات رابرت بویلدر زمینۀ گازها، و تحقیقات دستیارش رابرت هوکدر زمینۀ جَوسنج ها، مبانی فیزیکی لازم را برای درک آب وهوا فراهم آورد. گابریل فارنهایتبا اختراع نوعی دماسنج جیوه ای بهتر، ابزار مناسب تری برای ثبت دما به دست داد.
نقشه های هواشناسی. در اوایل قرن ۱۹، مجموعه ای از ایستگاه های هواشناسی در فرانسه تأسیس، و نقشه های هواشناسی، با استفاده از داده های جمع آوری شده، ترسیم شد. نخستین نقشۀ هواشناسی انگلستان، که بادهای بسامانو بادهای موسمیرا نشان می داد، در ۱۶۸۸ ترسیم شد. نخستین گزارش تلگرافی هواشناسی در ۳۱ اوت ۱۸۴۸ مخابره شد. نخستین گزارش تلگرافی روزانۀ هواشناسی طی نمایشگاه بزرگدر ۱۸۵۱ فراهم شد.
جمع آوری داده. مشاهدات هواشناسی صرفاً از ایستگاه های زمینی صورت نمی گیرد و از کشتی های هواشناسی، هواپیما و ایستگاه های خودکاری، از قبیل رادیوگمانه، نیز داده جمع آوری می شود. از رادار هم برای تهیۀ نقشۀ ابرها و طوفان ها استفاده می کنند. ماهواره ها همچنین، برای ارسال تصاویر از توزیع ابرها روی کرۀ زمین به کار می آیند. ...

ارتباط محتوایی با هواشناسی

معنی هواشناسی به انگلیسی

aerology (اسم)
هواشناسی ، جوشناسی

معنی کلمه هواشناسی به عربی

علم الارصاد الجوية

هواشناسی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• هواشناسی مازندران   • هواشناسی گلستان   • هواشناسی خوزستان   • هواشناسی مشهد   • هواشناسی فارس   • هواشناسی اصفهان   • هواشناسی گیلان   • هواشناسی هرمزگان   • معنی هواشناسی   • مفهوم هواشناسی   • تعریف هواشناسی   • معرفی هواشناسی   • هواشناسی چیست   • هواشناسی یعنی چی   • هواشناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هواشناسی
کلمه : هواشناسی
اشتباه تایپی : i,hakhsd
آوا : havASenAsi
نقش : اسم
عکس هواشناسی : در گوگل

آیا معنی هواشناسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )