برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1284 100 1

هوخشتر

معنی هوخشتر در لغت نامه دهخدا

هوخشتر. [ هَُ وَ ش َ رَ ] (اِخ ) از پادشاهان معروف سلسله ٔ ماد و پسر فرورتیش یا فراارتس بوده است. هرودت نام این پادشاه را کرآکسار یا کیاکسار نوشته ولی از کتیبه ٔ بیستون داریوش اول معلوم میشود که نامش هوخشتر بوده است. وی از پادشاهان باسیاست بود و چون به پادشاهی رسید دانست که باید بی درنگ اصلاحاتی در کشور کند. ابتدا قشون را با توجه به تجربه ٔ تلخ پدرش در نبرد آسور، اصلاح و منظم کرد. پیاده و سواره ٔ قشون خود را مسلح ساخت و سرانجام آسوررا شکست داد و نینوا پایتخت آسور را گرفت. اما مقارن همان پیشروی های سپاه ماد، سکاها به آسیای غربی حمله کردند و به ناچار پادشاه ماد از محاصره ٔ نینوا دست برداشت و در نزدیکی دریاچه ٔ ارومیه با سکاها روبرو شد. ماجرای سکاها و ماندن آنها در ایران حدود 28 سال به طول انجامید و پس از پایان آن پادشاه ماد موفق شددر حدود سال 608 تا 605 ق. م. نینوا را تسخیر و آن را با همه ٔ شکوه و عظمتش ویران کند. پس از سقوط آسور، بابل و ماد سرزمینهای آسیای غربی را میان خود تقسیم کردند. گروهی از سکاها که در دربار ماد مانده بودند اختلافی با هوخشتره پیدا کردند و بنزد پادشاه لیدیه رفتند و چون شاه ماد آنها را خواست ، دولت لیدیه بازنداد. همین امر سبب جنگ با لیدیه شد و سرانجام با میانجی گری بخت النصر و پادشاه کلیکیه صلح برقرار شد و رود هالیس سرحد دو کشور گردید. هوخشتر از پادشاهان باتدبیر و ارزنده ٔ تاریخ و از قائدین مواقع مهم بوده است. (نقل به اختصار از ایران باستان صص 180-199).

هوخشتر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دانیال
نام‌ پادشاه ماد است
شهریار آریابد
نام این فرمانروایی مادی از دو بخش: " هو " به چم خوب و نیک و " خشثریه یا خشتر " به چم شهریار ساخته شده و روی هم به چم شهریار خوب می باشد.
مصیب مهرآشیان مسکنی
هو خشتر=نیکو شاهنشاه است مانند هو نر که نیکو نر که به معنی مرد است و نر تنها جنس مذکر نیست بلکه پهلوانان را نر یا نره پهلوان میخواندند
مصیب مهرآشیان مسکنی
پسر فرورتیش اولین پادشاه ماد که از بس دلاور بود اورا افرا ارتش یا فرا ارتش میخواندند یعنی به تنهایی یک ارتش بود و همان سبب شد پسرش هوخشتر پادشاه نیکو شاه شاهان نام بگیرد
مصیب مهرآشیان مسکنی
هردوت در تاریخ خود نام اورا کراآکساریا یا کیاکسار یا نوشته ولی باستان شناسان نام اورا از کتیبه های بیستون هوخشتر بدست اورده اند و هردو ادعا درست است چون هوخشتر نام نیست و لقب است یعنی پادشاه نیکو رای و نیکو شهنشاه است مثل محمد رضا پهلوی و آریامهر هردو نام دومین شاه سلسله پهلوی است پس نمیتوان تاریخ هردوت را رد کرد
مصیب مهرآشیان مسکنی
هونری یا هونره یاهونر=نیکو مرد و نیکو دلاور است و نیکو پهلوان است و این نام زیبا را بیگانگان از ما ربوده اند مانند هونری کیسینجر یا هنری کیسینجر وزیر امور خارجه و معاون رئیس جمهور ووودر آمریکا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هوخشتر   • مفهوم هوخشتر   • تعریف هوخشتر   • معرفی هوخشتر   • هوخشتر چیست   • هوخشتر یعنی چی   • هوخشتر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هوخشتر
کلمه : هوخشتر
اشتباه تایپی : i,oajv
عکس هوخشتر : در گوگل

آیا معنی هوخشتر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )