برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هیدرو کربنی مایع

هیدرو کربنی مایع را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر
هپتان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هیدرو کربنی مایع   • مفهوم هیدرو کربنی مایع   • تعریف هیدرو کربنی مایع   • معرفی هیدرو کربنی مایع   • هیدرو کربنی مایع چیست   • هیدرو کربنی مایع یعنی چی   • هیدرو کربنی مایع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هیدرو کربنی مایع
کلمه : هیدرو کربنی مایع
اشتباه تایپی : idnv, ;vfkd lhdu
عکس هیدرو کربنی مایع : در گوگل

آیا معنی هیدرو کربنی مایع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )