برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1129 100 1

وابسته بتوده مردم

معنی وابسته بتوده مردم به انگلیسی

popular (صفت)
محبوب ، مشهور ، متداول ، عمومی ، عوامانه ، خلقی ، ملی ، توده پسند ، نامدار ، وابسته بتوده مردم

معنی کلمه وابسته بتوده مردم به عربی

وابسته بتوده مردم
شعبي

وابسته بتوده مردم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وابسته بتوده مردم   • مفهوم وابسته بتوده مردم   • تعریف وابسته بتوده مردم   • معرفی وابسته بتوده مردم   • وابسته بتوده مردم چیست   • وابسته بتوده مردم یعنی چی   • وابسته بتوده مردم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وابسته بتوده مردم
کلمه : وابسته بتوده مردم
اشتباه تایپی : ,hfsji fj,ni lvnl
عکس وابسته بتوده مردم : در گوگل

آیا معنی وابسته بتوده مردم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )