برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1322 100 1

وابسته بحس بویایی

معنی وابسته بحس بویایی به انگلیسی

olfactory (صفت)
وابسته بحس بویایی

معنی کلمه وابسته بحس بویایی به عربی

وابسته بحس بویایی
شمي

وابسته بحس بویایی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وابسته بحس بویایی   • مفهوم وابسته بحس بویایی   • تعریف وابسته بحس بویایی   • معرفی وابسته بحس بویایی   • وابسته بحس بویایی چیست   • وابسته بحس بویایی یعنی چی   • وابسته بحس بویایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وابسته بحس بویایی
کلمه : وابسته بحس بویایی
اشتباه تایپی : ,hfsji fps f,dhdd
عکس وابسته بحس بویایی : در گوگل

آیا معنی وابسته بحس بویایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )