برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1313 100 1

واجب التعظیم

معنی واجب التعظیم در لغت نامه دهخدا

واجب التعظیم. [ ج ِبُت ْ ت َ ] (ع ص مرکب ) آن که شایسته و لایق احترام و تعظیم بود. (ناظم الاطباء): امام زاده ٔ واجب التعظیم.

معنی واجب التعظیم به فارسی

واجب التعظیم
آنکه احترام و بزرگداشتش واجب و لازم است : این سازنده همه چیزها واجب التعظیم است ٠
آنکه شایسه و لایق احترام و تعظیم بود .

معنی واجب التعظیم در فرهنگ فارسی عمید

واجب التعظیم
ویژگی آن که احترام و بزرگداشت او واجب است.

واجب التعظیم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چهار امامزاده واجب التعظیم   • امامزادگان واجب التعظیم ایران   • معنی واجب التعظیم   • مفهوم واجب التعظیم   • تعریف واجب التعظیم   • معرفی واجب التعظیم   • واجب التعظیم چیست   • واجب التعظیم یعنی چی   • واجب التعظیم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی واجب التعظیم
کلمه : واجب التعظیم
اشتباه تایپی : ,h[f hgjuzdl
عکس واجب التعظیم : در گوگل

آیا معنی واجب التعظیم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )