برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1317 100 1

وارون ضربی

معنی وارون ضربی به فارسی

وارون ضربی
[multiplicative inverse, reciprocal element] [ریاضی] برای عضوی از یک گروه ضربی، وارون آن عضو

وارون ضربی در دانشنامه ویکی پدیا

وارون ضربی
وارون ضربی برای عنصری مانند g، وارون ضربی، عنصری مانند g-1 خواهد بود به طوری که g ⋅ g − 1 = g − 1 ⋅ g = 1 {\displaystyle g\cdot g^{-1}=g^{-1}\cdot g=1} باشد. وارون ضربی برای z = 0 {\displaystyle z=0} تعریف نشده است. وارون ضربیِ یک عدد غیرصفر مانند z {\displaystyle z} برابر 1 z {\displaystyle {\frac {1}{z}}} است.
وارون ضربی (هم نهشتی)
ماتریس وارون
برای عدد مختلط z = a + bi، وارون ضربی را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:
در هم نهشتی می گویند عدد طبیعی a وارون ضربی (به انگلیسی: Modular multiplicative inverse) به پیمانه عدد درست m دارد، در صورتی که معادلهٔ همنهشتی a x ≡ 1 ( mod m ) {\displaystyle ax\equiv 1{\pmod {m}}} جواب داشته باشد. اگر b جوابی از این معادله باشد؛ b را وارون ضربی a می نامند. مثلاً وارون ضربی عدد ۳ به پیمانه ۵ برابر با ۲ می شود. وارون ضربی را با ۱/x یا x−۱ نیز نمایش می دهند. شرط لازم و کافی برای اینکه a به پیمانهٔ m وارون ضربی داشته باشد این است که این دو عدد نسبت به هم اول باشند.
هم نهشتی (نظریه اعداد)
نظریه اعداد
رمزنگاری کلید عمومی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با وارون ضربی

وارون ضربی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زربی   • زربی غلام مختار   • معنی وارون ضربی   • مفهوم وارون ضربی   • تعریف وارون ضربی   • معرفی وارون ضربی   • وارون ضربی چیست   • وارون ضربی یعنی چی   • وارون ضربی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وارون ضربی
کلمه : وارون ضربی
اشتباه تایپی : ,hv,k qvfd
عکس وارون ضربی : در گوگل

آیا معنی وارون ضربی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )