برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1301 100 1

واقع درنزدیک گره

معنی کلمه واقع درنزدیک گره به عربی

واقع درنزدیک گره
عقدي

واقع درنزدیک گره را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی واقع درنزدیک گره   • مفهوم واقع درنزدیک گره   • تعریف واقع درنزدیک گره   • معرفی واقع درنزدیک گره   • واقع درنزدیک گره چیست   • واقع درنزدیک گره یعنی چی   • واقع درنزدیک گره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی واقع درنزدیک گره
کلمه : واقع درنزدیک گره
اشتباه تایپی : ,hru nvkcnd; 'vi
عکس واقع درنزدیک گره : در گوگل

آیا معنی واقع درنزدیک گره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )