برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1335 100 1

واکنش هسته ای

واکنش هسته ای در دانشنامه ویکی پدیا

واکنش هسته ای
در واکنش های شکافت هسته ای مقادیر زیادی نیز انرژی آزاد می گردد (در حدود 200Mev)، اما مسئله مهم تر اینکه نتیجه شکستن هسته اورانیوم-۲۳۵، آزادی دو نوترون است که می تواند دو هسته دیگر را شکسته و چهار نوترون را به وجود آورد. این چهار نوترون نیز چهار هسته اورانیوم-۲۳۵ را می شکند. چهار هسته شکسته شده تولید هشت نوترون می کنند که قادر به شکستن همین تعداد هسته اورانیوم می باشند، سپس شکست هسته ای و آزاد شدن نوترون ها به صورت زنجیروار به سرعت تکثیر و توسعه می یابد.
در هر دوره تعداد نوترون ها دو برابر می شود، در یک لحظه واکنش زنجیری خود بخودی شکست هسته ای شروع می گردد. در واکنش های کنترل شده هسته ای تعداد شکست در واحد زمان و نیز مقدار انرژی به تدریج افزایش یافته و پس از رسیدن به مقداری دلخواه ثابت نگهداشته می کرد
واکنش های هسته ای به دو صورت شکافت هسته ای و همجوشی هسته ای (گداخت هسته ای) است که بسته به نوع مواد پرتوزا استفاده شده انجام می گیرند. واکنشگاه های هسته ای (رآکتور هسته ای) بسته به اینکه چه نوع کاربردی داشته باشند از یکی از این دو نوع واکنش بهره می گیرند.
در واکنشگاه های هسته ای (رآکتور هسته ای) دو میله ماده پرتوزا (رادیو اکتیو) یکی به عنوان سوخت و دیگری به عنوان آغازگر بکار می رود. میزان این دو ماده بسته به نوع واکنش، اندازه واکنشگاه و نوع فراورده نهایی بدقت محاسبه و کنترل می شود. در رآکتور هسته ای همیشه دو عنصر پرتوزا به یک یا چند عنصر پرتوزا دیگر تبدیل می شوند که این عناصر بدست آمده یا مورد مصرف صنعتی یا پزشکی دارند یا به صورت پسماند هسته ای نابود می شوند. حاصل این فرایند مقادیر زیادی انرژی است که به صورت امواج اتمی و الکترومغناطیس آزاد می گردد. این امواج شامل ذرات نوترینو، آلفا، بتا، پرتو گاما، امواج نوری و فروسرخ است که باید به طور کامل کنترل شوند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

واکنش هسته ای در دانشنامه آزاد پارسی

واکُنِش هسته ای (nuclear reaction)
واکنشی که در آن هسته های اتمی وارد عمل می شوند. هسته های اتمی معمولاً به دو روش قابل تغییرند: (۱) براثر واپاشی پرتوزا، مانند واپاشی رادیوم به رادون که طی آن یک ذرۀ آلفانیز گسیل می شود. فرمول ۱
(۲) براثر بمباران ذرات در شتاب دهنده ها و راکتورهای هسته ای، مانند تولید کبالتِ ۶۰ در فرآیند بمباران کبالتِ ۵۹ با نوترون فرمول ۲.
فرمول ۱:
فرمول ۲:

ارتباط محتوایی با واکنش هسته ای

واکنش هسته ای در جدول کلمات

واکنش هسته ای ناخواسته و بدون کنترل که عواقب فاجعه آمیزی دارد
انفجار هسته ای

واکنش هسته ای را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی واکنش هسته ای   • مفهوم واکنش هسته ای   • تعریف واکنش هسته ای   • معرفی واکنش هسته ای   • واکنش هسته ای چیست   • واکنش هسته ای یعنی چی   • واکنش هسته ای یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی واکنش هسته ای
کلمه : واکنش هسته ای
اشتباه تایپی : ,h;ka isji hd
عکس واکنش هسته ای : در گوگل

آیا معنی واکنش هسته ای مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )