محمد بن احمد بن یحیی از اساتید حدیث در قرن سوم هجری است. این کتاب در زمان خودش جامعی روایی محسوب می شد. محمد"> محمد بن احمد بن یحیی از اساتید حدیث در قرن سوم هجری است. این کتاب در زمان خودش جامعی روایی محسوب می شد. محمد" /> محمد بن احمد بن یحیی از اساتید حدیث در قرن سوم هجری است. این کتاب در زمان خودش جامعی روایی محسوب می شد. محمد">
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1116 100 1

وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی)

وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی) در دانشنامه اسلامی

وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی)
کتاب نوادر الحکمه، تألیف احمد بن یحیی">محمد بن احمد بن یحیی از اساتید حدیث در قرن سوم هجری است. این کتاب در زمان خودش جامعی روایی محسوب می شد. محمد بن حسن بن ولید، مشایخ بی واسطه محمد بن احمد را که بیش از ۵۰۰ نفرند، جز عدّه ای خاص، توثیق ضمنی کرده و بزرگانی چون ابوالعباس بن نوح، شیخ صدوق، نجاشی و شیخ طوسی هم این توثیق را پذیرفته اند.
از آن جا که علم رجال برای سنجش اعتبار روایات به وجود آمده، دارای اهمیتی فراوان است. در این علم، برای سنجش اعتبار حدیث، گاهی به اسامی و عناوین خاص راویان نگاه می شود و گاه یک عنوان کلی که قابل تطبیق بر مصادیق روات است، توجه می شود. با توجّه به این که مباحث رجالی به جرح یا تعدیل می انجامد، به گروه اوّل، جرح و تعدیل خاص و به گروه دوم، قواعد جرح و تعدیل عام گفته می شود. یکی از این قواعد تعدیل یا توثیق عام، نسبت به روات کتاب «نوادر الحکمه» محمد بن احمد بن یحیی است.
معرفی اجمالی مؤلف
محمد بن احمد بن یحیی بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالک اشعری قمی مکنی به ابی جعفر و ابن عمران از راویان قابل اعتماد در حدیث است؛ هرچند نجاشی می گوید: «وی از ضعفا نقل روایت می کرد و به مراسیل اعتماد می نمود و توجهی نداشت که حدیث را از چه کسی می گیرد»؛ امّا خودِ نجاشی او را فی نفسه خالی از طعن می داند.
نجاشی، احمد بن علی (م۴۵۰ق)، رجال النجّاشی، ج۱، ص۳۴۸، ش۹۳۹، مؤسسه نشر اسلامی.    
نخستین بار ابوجعفر محمّد بن حسن بن ولید (م۳۴۳ق) استاد شیخ صدوق، روایات و افرادی را از کتاب مشهور «نوادر الحکمه» استثنا کرد که مفهوم این کار، پذیرش و توثیق سایر روایات و افراد مذکور در این کتاب بود. ابو جعفر ابن بابویه ـ شیخ صدوق ـ و ابوالعباس بن نوح (م۴۰۸ق) نیز، این عمل را ـ با توضیحاتی که در آینده می آید ـ تایید کردند. پس از ایشان نجاشی در رجال خود، کار ابن ولید را نقل و تلقی به قبول می کند که عبارت وی، چنین است: «و کان محمّد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایة محمّد بن احمد بن یحیی ما رواه عن محمّد بن موسی الهمدانی او ما رواه عن رجل او یقول بعض اصحابنا او عن محمّد بن یحیی المعاذی او عن ابی عبدالله الرازی الجامورانی او عن ابی عبدالله السیاری او عن یوسف بن السخت او عن وهب بن منبه او ...

ارتباط محتوایی با وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی)   • مفهوم وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی)   • تعریف وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی)   • معرفی وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی)   • وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی) چیست   • وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی) یعنی چی   • وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه اصل رجالی
کلمه : وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی)
اشتباه تایپی : ,ehrj v[hg ;jhf k,hnv hgp;li (hwg v[hgd)
عکس وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی) : در گوگل

آیا معنی وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )