برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1157 100 1

وحى

وحى در دانشنامه اسلامی

وحى
معنی وَحْيٌ: وحي - القا و فهماندن معني به شخصي به صورتي كه از ديگران پوشيده باشد- الهام (وحي در اصل به معناي اشاره سريع است البته اشاره اي از جنس کلام و به صورت رمزگويي .به همين جهت ازاين كلمه در القاي معنا به نحو پوشيده از اغيار استعمال مي شود، كلمه وحي در موار...
معنی أُوحِيَ: وحي شده
معنی لَمْ يُوحَ: وحی نشده و نمی شود
معنی نُوحِي: وحی می کنیم
معنی نُوحِيهِ: آن را وحی می کنیم
معنی نُوحِيهَا: آن را وحی می کنیم
معنی يُوحِيَ: که وحي کند
معنی وَحْيِنَا: وحی کردن ما - وحی ما (وحي در اصل به معناي اشاره سريع است البته اشاره اي از جنس کلام و به صورت رمزگويي .به همين جهت ازاين كلمه در القاي معنا به نحو پوشيده از اغيار استعمال مي شود، كلمه وحي در موارد القاي معنا در فهم حيوان از طريق غريزه " و اوحي ربک ...
معنی أَوْحَیٰ: وحي نمود-اشاره کرد(وحي در اصل به معناي اشاره سريع است البته اشاره اي از جنس کلام و به صورت رمزگويي .به همين جهت ازاين كلمه در القاي معنا به نحو پوشيده از اغيار استعمال مي شود، كلمه وحي در موارد القاي معنا در فهم حيوان از طريق غريزه " و اوحي ربک الي...
معنی أَوْحَيْتُ: وحي کردم(وحي در اصل به معناي اشاره سريع است البته اشاره اي از جنس کلام و به صورت رمزگويي .به همين جهت ازاين كلمه در القاي معنا به نحو پوشيده از اغيار استعمال مي شود، كلمه وحي در موارد القاي معنا در فهم حيوان از طريق غريزه " و اوحي ربک الي النحل" و ...
معنی أَوْحَيْنَا: وحي کرديم(وحي در اصل به معناي اشاره سريع است البته اشاره اي از جنس کلام و به صورت رمزگويي .به همين جهت ازاين كلمه در القاي معنا به نحو پوشيده از اغيار استعمال مي شود، كلمه وحي در موارد القاي معنا در فهم حيوان از طريق غريزه " و اوحي ربک الي النحل" و...
معنی وَحْيُهُ: وحي آن (وحي در اصل به معناي اشاره سريع است البته اشاره اي از جنس کلام و به صورت رمزگويي .به همين جهت ازاين كلمه در القاي معنا به نحو پوشيده از اغيار استعمال مي شود، كلمه وحي در موارد القاي معنا در فهم حيوان از طريق غريزه " و اوحي ربک الي النحل" و و...
معنی يُوحُونَ: القاء می کنند - وحی ...

وحى را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وحى   • مفهوم وحى   • تعریف وحى   • معرفی وحى   • وحى چیست   • وحى یعنی چی   • وحى یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وحى
کلمه : وحى
اشتباه تایپی : ,pى
عکس وحى : در گوگل

آیا معنی وحى مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )