برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1351 100 1

وسایط

/vasAyet/

مترادف وسایط: ذرایع، وسایل، وسیله ها

معنی وسایط در لغت نامه دهخدا

وسایط. [ وَ ی ِ ] (ع اِ) وسائط. ج ِ وسیطة. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). || در تداول فارسی جمع واسطه گفته می شود. (فرهنگ فارسی معین ).
- وسایط نقلیه ؛ هر وسیله ٔ موتوری یا غیرموتوری که حمل بار یا انسان کند.
|| (اصطلاح صوفیه ) اسبابی که به تعلق کردن آن به مراد رسند. (فرهنگ فارسی معین از تاریخ تصوف تألیف غنی ص 657).

معنی وسایط به فارسی

وسایط
جمع واسطه یاوسیط
(اسم) ۱- جمع وسیطه .توضیح در تداول فارسی جمع ((واسطه )) گرفته شود. ۲- اسبابی که بتعلق کردن آن بمراد رسند.

معنی وسایط در فرهنگ معین

وسایط
(وَ یِ) [ ع . ] ج . وسیطه ، واسطه ها.

معنی وسایط در فرهنگ فارسی عمید

وسایط
۱. [جمعِ واسِطَة] = واسطه
۲. [جمعِ وَسیطَة] = وسیط

وسایط در جدول کلمات

شرکت سویدی سازنده وسایط نقلیه و قطعات آن
ولوو

وسایط را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
میانورها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه وسایط نقلیه   • تفاوت وسایل با وسائط   • تفاوت وسایل نقلیه با وسایط نقلیه   • وسایط نقلیه چیست   • معنی وسائط نقلیه   • انواع وسایل نقلیه   • معنی وسایل نقلیه   • فرق وسایل و وسایط   • معنی وسایط   • مفهوم وسایط   • تعریف وسایط   • معرفی وسایط   • وسایط چیست   • وسایط یعنی چی   • وسایط یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وسایط
کلمه : وسایط
اشتباه تایپی : ,shdx
آوا : vasAyet
نقش : اسم
عکس وسایط : در گوگل

آیا معنی وسایط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )