برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1104 100 1

وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب)

وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب) در دانشنامه اسلامی

وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب)
وَسیلَةُ الْخادِم إلَی الْمَخْدوم در شرح صلوات چهارده معصوم(ع) اثر فضل بن روزبهان خُنجی، عالم اهل سنت قرن دهم هجری است. ابن روزبهان، کتاب را با موضوع صلوات آغاز کرده و مباحث بعدی را در شرح حال چهارده معصوم نگاشته است. او به مطالب مربوط به شرح حال و زندگی رسول اکرم(ص) و امام زمان(ع) تفصیل بیشتری داده و در پایان، پیرامون تولی و تبری سخن گفته است. وی در شرح صلوات، از مطالب اختلافی سخن نگفته و خلفای مورد احترام خود را هم متعرض نشده است.
فضل الله بن روزبهان از عالمان سنی مذهب قرن نهم و دهم هجری است که پس از سال ۸۵۰ق متولد شده و پدرش از عالمان و رجال دولتی بوده است. نسبت خُنجی وی به دلیل اصالت او از شهر خُنج منطقه فارس ایران است هر چند در اصفهان سکونت داشته است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب)   • مفهوم وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب)   • تعریف وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب)   • معرفی وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب)   • وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب) چیست   • وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب) یعنی چی   • وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وسیلة الخادم الی المخدوم کتاب
کلمه : وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب)
اشتباه تایپی : ,sdgة hgohnl hgd hglon,l (;jhf)
عکس وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب) : در گوگل

آیا معنی وسیلة الخادم الی المخدوم (کتاب) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )