برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1324 100 1

وشمگیر

/voSmgir/

معنی اسم وشمگیر

اسم: وشمگیر
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: vošmgir) وُشم (بلدرچین) گیرنده، صید کننده ی وُشم (بلدرچین) صیاد کرک (بلدرچین )، (در اعلام) ظهیرالدوله ابومنصور وشمگیر بن زیار که از جانب مرداویج حاکم ری شد [قرن چهارم (هـق) ] - صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار

معنی وشمگیر در لغت نامه دهخدا

وشمگیر. [ وُ ] (نف مرکب ) وشم گیرنده. صیدکننده ٔ وشم. صیاد کرک (بلدرچین ). (فرهنگ فارسی معین ).

وشمگیر. [ وُ ] (اِخ ) ابن زیار (323-357 هَ. ق.). از ملوک دیالمه ٔ آل زیار. پس از قتل مرداویج سپاهیان گیل و دیلم با او بیعت کردند. نصربن احمد چون خبر قتل مرداویج را شنید به ماکان بن کاکی و محمدبن محمدبن مظفر چغانی دستور داد که به قومس و ری و جرجان حمله برند. ماکان به تسخیر دامغان شتافت اما عامل وشمگیر او را شکستی سخت داد و ماکان به نیشابور برگشت و از طرف امیر نصر به حکومت آنجا برقرار ماند.
علی پسر بویه که به خاطر مصلحت وقت در آخر عهد مرداویج با او ساخته و به انتظار فرصتی بهتردر فارس سر میکرد پس از کشته شدن او لشکری به برادرخود حسن داد و او را مأمور تسخیر اصفهان کرد. حسن اصفهان را فتح کرد و به گشودن همدان و ری و قزوین و قم و کاشان عازم شد. وشمگیر از اضطرار ماکان را که در حسرت تصرف گرگان بود از نیشابور به خدمت خواند و این ولایات را به او واگذاشت. علی بن بویه هم در این اثنا بر خوزستان دست یافت و وزیر خلیفه را مجبور کرد که سپاهیان مقیم بصره را برای جنگ با وشمگیر و فرستادن به اصفهان به کمک برادرش حسن در اختیار او بگذارد.
وشمگیر در سال 327 اصفهان رااز دست حسن بن بویه گرفت و حسن به استخر گریخت ، پس امیر زیاری قلعه ٔ الموت را نیز فتح کرد و قدرت و شوکتش بالا گرفت.
در هنگامی که وشمگیر گرفتار گرگان بود حسن بن بویه و برادرش علی محرمانه با ابوعلی چغانی ساختند و بار دیگر اصفهان را به تصرف خود درآوردند و جمعی از سران سپاهی وشمگیر را دستگیر ساختند. ابوعلی چغانی پس از تسخیر گرگان حکومت آنجا را به ابراهیم سیمجور واگذاشت و خود به سال 329 به ری آمد و غرض او و پسران بویه این بود که وشمگیر را در میان بگیرند و ولایاتی را که مرداویج در ظرف ده سال فتح کرده بود از چنگ او بیرون بیاورند.
وشمگیر از دو طرف در خطر بزرگی افتاد، ناچار به کمک ماکان به ری شتافت در حالی که پسران بویه هم به یاری ابوعلی چغانی از اصفهان به حدود ری وارد شده بودند. جنگ در 21 ربیعالاول 329 در ری اتفاق افتاد و با وجود نهایت رشادت ماکان ، ظفر نصیب یاران ابوعلی چغانی و حسن بن بویه شد و ماکان به قتل رسید و وشمگیر به طبرستان گریخت. ابوعلی ر ...

معنی وشمگیر به فارسی

وشمگیر
ظهیر الدوله ابومنصور وشمگیربن زیار که از جانب مرداویج حاکم ری شد پس از کشته شدن مرداویج بدست غلامانش در ۳۲۳ ه . بسلطنت رسید ولی گرفتار زد و خورد با آل بویه و آل سامان گشت و ری و گرگان و اصفهان و شیراز و طبرستان از دست او بیرون رفت . آنگاه از سامانیان کمک خواست تا با آل بویه بجنگد اما کاری از پیش نبرد و در سال ۳۵۶ در گذشت و پسرش بیستون جانشین او شد . بیستون نیز پس از ۱۱ سال حکومت در گذشت و پس از مرگش برادرش قابوس بن وشمگیر ملقب به شمس المعالی بحکومت رسید .
(صفت) صیدکنند. وشم صیادکرک ( بلدرچین ).
پس از قتل مرداویج سپاهیان گیل و دیلم با او بیعت کردند نصر بن احمد چون خبر قتل مرداویج را شنید به ماکان بن کاکی و محمد بن محمد بن مظفر چغانی دستور داد که به قومس وری و جرجان حمله برند
[ گویش مازنی ] /voshmgir/ روستایی در سه کیلومتری باختری شهرستان کتول - صیاد بلدرچین & از فرمانروایان زیاری که از ۳ - ۴ تا ۳۵۷ هـق به مدت سی و سه سال درگرگان و بخشی از تبرستان حکومت راندوشمگیر در تاریخ گاه به دشمن گیر نیز شهره است

معنی وشمگیر در فرهنگ معین

وشمگیر
(وُ یا وُ شُ) (ص فا.) صیدکنندة وشم ، صیاد بلدرچین .

وشمگیر در دانشنامه اسلامی

قابوس بن وشمگیربن زیار، ملقب به شمس المعالی، چهارمین امیر سلسلۀ آل زیار بود.
او در ۳۶۶ پس از مرگ برادرش، بیستون، به قدرت رسید و آن هنگام در شهریارکوهِ طبرستان بود. از بیستون پسر خردسالی مانده بود که دباج بن بانی گیل ، پدربزرگ مادری این طفل ، می کوشید او را به حکومت برساند، اما بسیاری از فرماندهان و لشگریان زیاری، قابوس را به پادشاهی برگزیدند. قابوس دو دوره حکومت کرد. دورۀ نخست به آرامی گذشت. اما پس از مرگ رکن الدوله بویهی ، بین فرزندانش اختلاف افتاد و عضدالدوله حکومت را در دست گرفت. از این رو، فخرالدوله، برادر عضدالدوله، به دربار قابوس ( شوهرخاله و پدر همسرش) پناه برد.
← نبردی میان قابوس و بویهیان
(۱) ابن اثیر، الکامل فی التاریخ.(۲) ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۰.(۳) ابن خلدون.(۴) ابن خلکان، بیروت ۱۳۹۲.(۵) ابوعلی سینا و ابوعبید جوزجانی، سیرةالشیخ الرئیس و فهرست کتبه و ذکرالاحواله و تواریخه، تهران۱۳۳۱ش.(۶) ابوریحان بیرونی، الآثار الباقیه.(۷) عبدالملک بن محمد ثعالبی، یتیمةالدهر، چاپ مفید محمد قمیحه، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.(۸) یاقوت حموی، مُعجم الادباء، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۹۸م.(۹) خواندمیر.(۱۰) سنایی غزنوی، دیوان حکیم سنایی غزنوی، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۲.(۱۱) محمدبن عبدالجبار عتبی، الیمینی (تاریخ یمینی)، چاپ ذنون الثامری، بیروت ۲۰۰۴.(۱۲) عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر، قابوسنامه، چاپ غلامحسین یوسفی، تهران ۱۳۶۴ش.(۱۳) عوفی.(۱۴) سیدظهیرالدین مرعشی، تاریخ طبرستان، رویان و مازندران، چاپ برنهارد دارن، تهران ۱۳۶۳ش.(۱۵) حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده.(۱۶) مسکویه، تجارب الامم، چاپ ابوالقاسم امامی، تهران ۱۳۸۰ش.(۱۷) احمدبن عمر نظامی عروضی، چهارمقاله، چاپ محمد قزوینی، تهران ۱۳۲۷.(۱۸) عبدالرحمان بن علی یزدادی، کمال البلاغه، چاپ محمدجواد شریعت، اصفهان ۱۳۶۲.

وشمگیر در دانشنامه ویکی پدیا

وشمگیر
تاریخ عمومی دسته ای از این منابع هستند که به شرح وقایع و حوادث سرزمین های اسلامی و خلافت عباسی می پردازند. در این میان تعدادی از تاریخ نگاران معاصر با زیاریان به موجب حضور ایشان در اوضاع سیاسی زمانه، به آن نیز پرداخته اند. مروج الذهب، تجارب الامم، زین الاخبار، الکامل، العبر، تاریخ یمینی و حبیب السیر نمونه هایی از تاریخ عمومی مذکور هستند. برخی از این کتب متناسب با جهت گیری امیری که مورخ برایش می نوشته، هستند و عدم بی طرفی شان مشهود است؛ به طور مثال برخی از مورخان خلافت عباسی چهره ای زشت از زیاریان را نمایش داده اند.
وُشمگیر پسر زیار ملقب به ظهیرالدوله ابومنصور وشمگیر (درگذشتهٔ ۱ محرم ۳۵۷ هجری قمری در گرگان) دومین فرمانروای زیاریان است که پس از کشته شدن برادرش مرداویج، در سال ۳۲۳ هجری قمری، به حکومت رسید. در خصوص مذهب وشمگیر هرچند ابهام و اختلاف نظر وجود دارد. اما، عمدتاً وی را یک شیعه زیدی می دانند.
وی پیش از مرگ مرداویج، از جانب او فرمانروای ری بود. وشمگیر در ابتدای حکومت علاوه بر گرگان، طبرستان و گیلان بر نواحی مرکزی ایران شامل ناحیه جبال و نیز خوزستان حکومت می کرد و برای مدتی بر آذربایجان نیز سلطه یافت. با این حال، وی دچار درگیری با سامانیان و بوییان شد. سامانیان که بر خراسان بزرگ و شرق ایران حکمرانی می کردند درصدد بودند نواحی طبرستان، گرگان و ری را به قلمرو خود ملحق کنند. از سوی دیگر بوییان نیز که در فارس مستقر بودند می خواستند ناحیه جبال و غرب ایران را تصرف کنند. وشمگیر جنگ های بسیاری خصوصاً با بوییان داشت که بیشتر حالت دفاعی و حفظ حدود طبرستان و گرگان را داشتند. بوییان نیز با سماجت برای تسخیر سرزمین های اندک وشمگیر می جنگیدند. وشمگیر تا پیش از شکست در نبرد ری در سال ۳۲۹ قمری استقلال داشت. اما، با این شکست سرزمین های ری و اصفهان را از دست داد و تنها منطقهٔ گرگان و طبرستان در قلمرو او باقی ماند. البته در همین مناطق نیز با شورش های مکرر امرای محلی و رهبران علویان طبرستان مواجه بود.
وشمگیر سپس مجبور شد تبعیت از سامانیان را بپذیرد. بدین ترتیب آل زیار بدل به یک دولت محلی تابع سامانیان شد. دلیل تغییر موضع سامانیان در برابر وشمگیر ترس از قدرت یافتن بوییان بود. سامانیان سعی می کردند بوییان را سرگرم مبارزه با وشمگ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های وشمگیر

وشمگیر (؟، دیلمستان - دسامبر ۹۶۷، گرگان) دومین امیر زیاری بود.
• البرکوه، منوچهر ستوده، ص۲۲۸–۲۲۹

ارتباط محتوایی با وشمگیر

وشمگیر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وشمگیر   • برج گنبد قابوس   • زندگی نامه قابوس بن وشمگیر   • قابوس کجاست   • زندگی نامه عنصرالمعالی کیکاووس   • قابوس چیست وکجاست   • عکس برج قابوس   • مفهوم وشمگیر   • تعریف وشمگیر   • معرفی وشمگیر   • وشمگیر چیست   • وشمگیر یعنی چی   • وشمگیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وشمگیر
کلمه : وشمگیر
اشتباه تایپی : ,al'dv
آوا : voSmgir
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس وشمگیر : در گوگل

آیا معنی وشمگیر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )