برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1177 100 1

وصف کردن


برابر پارسی: ستودن، شناساندن

معنی وصف کردن در لغت نامه دهخدا

وصف کردن. [ وَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) شرح چیزی را دادن. تعریف کردن. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی وصف کردن به فارسی

وصف کردن
(مصدر) شرح چیزی را دادن تعریف کردن : (( پس چون وصف خوی کرده بود وصفی عام مرهمه را... ))

وصف کردن در جدول کلمات

معنی وصف کردن به انگلیسی

describe (فعل)
توصیف کردن ، تعریف کردن ، شرح دادن ، وصف کردن

معنی کلمه وصف کردن به عربی

وصف کردن
صف

وصف کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دوستی نوگورانی
نعت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• وصف كردن در جدول   • مفهوم وصف   • معنی وصف   • میدان جنگ   • معنی وصف کردن   • مفهوم وصف کردن   • تعریف وصف کردن   • معرفی وصف کردن   • وصف کردن چیست   • وصف کردن یعنی چی   • وصف کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وصف کردن
کلمه : وصف کردن
اشتباه تایپی : ,wt ;vnk
عکس وصف کردن : در گوگل

آیا معنی وصف کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )