برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1320 100 1

وغا


مترادف وغا: آرزم، پیکار، جنگ، رزم، کارزار، نبرد

معنی وغا در لغت نامه دهخدا

وغا. [ وَ ] (ع اِ) کارزار. (مهذب الاسماء). کارزار و جنگ. (ناظم الاطباء). جنگ و شور و غوغا و به کسر واو خطاست. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). وغی :
ای دریغ آن حر هنگام سخا حاتم فش
ای دریغ آن گو هنگام وغاسام گراه.
رودکی.
گرچه حریفی تو به جنگ ملوک
ورچه تو را پیشه همیشه وغاست.
فرخی.
درون کام نهان کن زبان که تیغ خطیب
برای نام بود در برش نه بهر وغا.
خاقانی.
شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود
جان بخش در نماز و جهانسوز در وغا.
سعدی.
رجوع به وغی شود. || بانگ مگس و پشه. (مهذب الاسماء).

معنی وغا به فارسی

وغا
جنگ، خروش وغوغا، شوروغوغادرجنگ
(اسم) جنگ کارزار : (( صبر کردن را کو هست و و غارا آتش پیشدستی را باد است و سخا را دریا. )) ( عثمان مختاری )

معنی وغا در فرهنگ معین

وغا
(وَ) [ ع . وغی ] (اِ.) کارزار، جنگ .

معنی وغا در فرهنگ فارسی عمید

وغا
خروش و غوغا، شور و غوغا در جنگ، جنگ.

وغا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جعبه   • معنی عبوس   • معنی سقم   • معنی وغا   • مفهوم وغا   • تعریف وغا   • معرفی وغا   • وغا چیست   • وغا یعنی چی   • وغا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وغا
کلمه : وغا
اشتباه تایپی : ,yh
عکس وغا : در گوگل

آیا معنی وغا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )