برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1341 100 1

وغ وغ صاحب

معنی وغ وغ صاحب در لغت نامه دهخدا

وغ وغ صاحب. [ وَ وَ ح ِ/ ح َ ] (اِ مرکب ) بازیچه یعنی آلت بازیی است کودکان را که آوازی چون آواز مرغابی از آن برآید. (یادداشت مرحوم دهخدا). وغ وغ صاحاب (در تداول عامه )، آلتی مرکب از دو مقوای مدور که شکل استوانه ٔ آن دو را با کاغذ به هم وصل کنند و در داخل آن چند مهره ٔ کوچک تعبیه کنند و چون دو قاعده را به هم نزدیک کنند و سپس دورسازند صدایی از آنها برخیزد. (فرهنگ فارسی معین ).

وغ وغ صاحب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وغ وغ صاحب   • مفهوم وغ وغ صاحب   • تعریف وغ وغ صاحب   • معرفی وغ وغ صاحب   • وغ وغ صاحب چیست   • وغ وغ صاحب یعنی چی   • وغ وغ صاحب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وغ وغ صاحب
کلمه : وغ وغ صاحب
اشتباه تایپی : ,y ,y whpf
عکس وغ وغ صاحب : در گوگل

آیا معنی وغ وغ صاحب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )