برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1155 100 1

وقوع قبل از موعد مقرر

معنی وقوع قبل از موعد مقرر به انگلیسی

anticipation (اسم)
پیش بینی ، انتظار ، پیشدستی ، وقوع قبل از موعد مقرر

معنی کلمه وقوع قبل از موعد مقرر به عربی

وقوع قبل از موعد مقرر
توقع

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وقوع قبل از موعد مقرر   • مفهوم وقوع قبل از موعد مقرر   • تعریف وقوع قبل از موعد مقرر   • معرفی وقوع قبل از موعد مقرر   • وقوع قبل از موعد مقرر چیست   • وقوع قبل از موعد مقرر یعنی چی   • وقوع قبل از موعد مقرر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وقوع قبل از موعد مقرر
کلمه : وقوع قبل از موعد مقرر
اشتباه تایپی : ,r,u rfg hc l,un lrvv
عکس وقوع قبل از موعد مقرر : در گوگل

آیا معنی وقوع قبل از موعد مقرر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )