برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1224 100 1

ولايت

/velAyat/

مترادف ولايت: ارشدیت، امارت، حکومت، رهبریت، رهبری، مرشدی، وصایت، وکالت، خطه، سرزمین، شهر، مدینه، مملکت بلد

برابر پارسی: سرپرستی، فرمانروایی

معنی ولايت در لغت نامه دهخدا

ولایت. [ وَ / وِ ی َ ] (ع اِ) ولایة. (منتهی الارب ) (قطر المحیط)(اقرب الموارد). رجوع به ولایة شود. || حکومت و امارت سلطان. (غیاث اللغات ). پادشاهی. (مهذب الاسماء). امارت و سلطان. (اقرب الموارد) :
بار ولایت بنه از کتف خویش
نیز بدین بار میاز و مدن.
کسائی (از فرهنگ اسدی ).
تا تو به ولایت بنشستی چو اساسی
کس را نبود با تو در این باب سپاسی.
منوچهری (دیوان ص 155).
آگه نه ای مگر که پیمبر که را سپرد
روز غدیر خُم ّ ز منبر ولایتش.
ناصرخسرو.
یک امشب تازه داریم این نفس را
که بر فردا ولایت نیست کس را.
نظامی.
- ولایت منقبت ؛ با منقبت و مرتبت ولایت : حضرت ولایت منقبت امامت مرتبت واقف اسرار ازلی شیخ صفی الدین. (حبیب السیر).
|| ملک پادشاه و زمین آبادان. (غیاث اللغات ). || شهرهایی که یک والی بر آنها حکومت و فرمانروایی دارد. (از اقرب الموارد). مجموعه ٔ شهرهایی که تحت نظر والی اداره میشود : ولایت بصره هنوز به ابوموسی اشعری نسپرده... پس ابن عفان ، عثمان ولایت بصره با ابوموسی اشعری سپرد. (فارسنامه ٔ ابن بلخی ). || خطه. (اقرب الموارد). سرزمین و خطه. || کشور. مملکت. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
گفت کز جمله ٔ ولایت روس
بود شهری به نیکویی چو عروس.
نظامی.
جهان را از عمارت داد یاری
ولایت را ز فتنه رستگاری.
نظامی.
وجود خلق مبدل کنند ورنه زمین
همان ولایت کیخسرو است و ملک قباد.
سعدی.
- ولایت قالوا بلی ؛ کنایه از ایمان است ، یعنی ایمانی که ارواح مؤمنان با خدای تعالی بدان میثاق و عهد کردند و پیمان بستند. (برهان ) (آنندراج ).
|| در تقسیمات کشوری دوران اخیر، ناحیه ای کوچکتر از ایالت و معادل شهرستان در اصطلاح امروزی آن. || شهرو مولد و موطن هر کس (غیر از پایتخت ): من آمده ام تهران زمستان کار کنم و تابستان بروم ولایت. (لغات عامیانه ٔ جمال زاده ). || (اصطلاح احکام نجوم ) بودن کوکب است در شرف کوکبی دیگر یا در خانه ٔ آن کوکب.(یادداشت مرحوم دهخدا). || (اِمص ) تصرف. || دوستی. || (مص ) متکفل کار کسی ...

معنی ولايت به فارسی

فرمانروایی بریک شهریاایالت یاوالی بودن، ولایات
۱-(مصدر) حکومت کردن . ۲- تسلط داشتن . ۳- (اسم) حکومت امارت : ((ابونصر ... برملک واقف بود... وقانون ولایت از اواستکشاف واستنطاق مینمود. )) ۴- تسلط . ۵- (اسم) مجموع. شهرهایی که تحت نظر والی اداره میشود . ۶- سرزمین خطه . ۷- مقام ول که پس ازمقام نبی ( نبوت ) قراردارد . یا شاه ولایت . لقب علی علیه السلام بن ابی طالب جمع : ولایات . یا ولایت عهد. شغل ومقام ولی عهد
(صفت) پادشاهی که ولایتها بدیگران
عمل وشغل ولایت بخشی
(مصدر) عطاکردن ولایت وامارت : (( سنجر بدارالملک ری بود ولایت می بخشید... ))
صافی کننده و پاک کننده ولایت از سر کشان و دشمنان .
حامی ولایت پشت و یاور ولایت .
پیماینده ولایت طی کننده ولایت .
جوینده ولایت جویای ولایت و فرمانروائی .
ولایت دارنده ... امیر ولایت مرزبان .
ده دهستان لورا و شهرستانک بخش کرج شهرستان تهران در ۷۸ کیلومتری شمال خاور کرج . کوهستانی سردسیر . ۹۶۱ تن سکنه دارد . دارای معادن زغال سنگ است که استخراج میشود .
(صفت) ۱- پادشاهی که ولایتها را تسخیرکند ولایت گیر : (( گروهیش خوانند صاحب سریر ولایت ستان بلکه آقاق گیر. )) (نظامی ) ۲- هریک ازاولیائ الله ولی خدا. ...

معنی ولايت در فرهنگ معین

(وِ یَ) [ ع . ولایة ] ۱ - (اِمص .) فرمانروایی ، پادشاهی . ۲ - (مص ل .) حکومت کردن ، تسلط داشتن .
(وَ یَ) [ ع . ولایة ] (اِ.)۱ - بخش هایی از یک کشور که یک نفر والی بر آن ها فرمانروایی کند. ۲ - شهرستان . ج . ولایات .

معنی ولايت در فرهنگ فارسی عمید

۱. [مجاز] زادگاه.
۲. منطقه.
۳. [منسوخ] شهر و توابع آن که یک نفر والی بر آن فرمانروایی می کرد، برابر با شهرستان کنونی.
۴. [قدیمی] کشور.
۵. (اسم مصدر) [قدیمی] حکومت کردن، فرمانروایی.
۶. (تصوف) ولی بودن، مقام ولی.
پیشوا، مرشد، ولی.

ولايت در دانشنامه اسلامی

سزاوارتر بودن برای سرپرستی مسلمانان را ولایت می گویند که در علم کلام بررسی می شود.که در مباحثی همچون مباحث امامت، غدیر خم؛ امام مطرح است.
«ولایت»- به فتح و کسر واو- معانی متعدّدی دارد: دوستی، یاری، بر عهده گرفتن کاری و فرماندهی از جمله آنهاست. قدر مشترک همه این معانی «سزاوارتر بودن به چیزی» است.در اصطلاح عام به معنای آن است که کسی از روی مهربانی به نیازمندانی که بدو وابسته اند، با گفتار یا کردار کمک کند و برای کمک کردن به آنان باید اختیار آنان را در دست گیرد و آنان سخن او را بی چون و چرا بپذیرند.ولایت بر سه گونه است:شخصی، جزئی و کلّی. هر یک از این سه گونه به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می شوند. ولایت عبارت است از سرپرستی و سلطه و گاه به معنای دوستیِ آمیخته با سلطه نیز به کار می رود. و اگر با قرینه امر و نهی همراه شود، به معنای سرپرستی خواهد بود.
← معنای ولی
ممکن الوجود در هستی خویش نیازمند واجب الوجود است. این نیازمندیِ مطلق، با خود، حاکمیت و محکومیّت مطلق می آورد. از این رو، ولایت تنها از آنِ واجب الوجود است که خدای متعال است. درک این حقیقت، آدمی را در ولایت او قرار می دهد. و از او موجودی الهی می سازد. و آن کس که ولایت خدا را نپذیرد، ولایت شیطان را پذیرفته و به خود ستم کرده است. نشانه قبول ولایت خداوند، پایبندی به احکام الهی و دل نبستن به قوانین غیر الهی است. حاکمیّت بر فرد و جامعه منحصر به خدا است. ولایت، حق خدا است؛ ولی او این ولایت را به کس یا گروهی خاص می دهد و حکومت جعل می کند. بنابراین، جعل حکومت، به نصب و تعیین خداوند است. و مشروعیت از گذر قرارداد اجتماعی پدید نمی آید. با این حال، حاکمیّت خداوند با آزادی انسان ناسازگار نیست. انسان در پذیرفتن ولایت خداوند، مختار است و راه گمراهی بر او باز است.
← ولایت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)
ولایت، از مهم ترین ارکان دین اسلام است. پایبندی به آن بنیان مسلمانی است و هیچ واجبی همچون آن بر عهده آدمی سنگینی نمی کند.اگر کسی، شبانگاهان نماز بگزارد و روزها روزه بدارد و اموال خویش را به راه خدا انفاق کند و همه سال، حج بگزارد و به ولایت ولیِّ امر تن ندهد، هیچ عملی از او پذیرفته نیست و در زمره مؤمنان درنمی آید.خداوند اطاعت از ولی ...


ولايت در دانشنامه ویکی پدیا

ولایت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ولایت فقیه
ولایت (تقسیمات کشوری)
ولی
ولایت یکی از تقسیمات کشوری در برخی از کشورها است. ولایت واژه ای عربی می باشد که به زبان فارسی به آن شهرستان می گویند.
تقسیمات کشوری
ولایت های افغانستان
ولایت های تاجیکستان
ولایت های ترکمنستان
ولایت های ازبکستان
محدوده هر ولایت معمولاً برابر با واحد کشوری استان در ایران و ایالت در بسیاری کشورها می باشد.
کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از واحد اداری ولایت برای تقسیمات کشوری خود استفاده می کنند.
شبکه ولایت عنوان یک شبکه در ماهواره هاتبرد، عرب ست و نایل ست می باشد. شبکه ولایت یک شبکه مستقل تلویزیونی غیردولتی و غیرانتفاعی است که جهت تثبیت و تحکیم بنیان های نظری و تقویت علمی مبانی نظری و پاسخگویی به شبهات و پرسش ها و دفاع از اندیشه های دین اسلام و مذهب شیعه تأسیس شده است. بنا بر آنچه که در وبگاه این شبکه آمده است این شبکه تحت اشراف آیت الله ناصر مکارم شیرازی تأسیس و اداره می شود. شبکه در ۱۳ رجب ۱۴۳۱ هجری قمری برابر با ۵ تیر ۱۳۸۹ خورشیدی به ریاست سید محمد حسینی قزوینی فعالیت خود را آغاز نمود.
استان آقسو یکی از ولایات منطقه خودمختار سین کیانگ می باشد. این استان شهر آرال که شهر-استان مستقل می باشد را به طور کامل احاطه کرده.
ولایت آلتای (به اویغور: ئالتای ۋیلاییتی) یک ولایت در جمهوری خلق چین است که در سین کیانگ واقع شده است.
فهرست شهرهای جمهوری خلق چین
ولایت آلتای ۱۱۷٬۸۰۰ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ولايت در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: ولاء) در لغت به معنای نزدیکی کامل دو چیز، دوستی، تصدی و صاحب اختیاری. در کاربرد قرآنی، بر دو گونه است: ولاء منفی، ولاء مثبت. ولاء منفی سرپرستی غیر مسلمانان بر مسلمانان است که از نظر قرآن کریم مذموم و مطرود است. ولاء مثبت (یا اثباتی) را نیز بر دو گونه دانسته اند: ولایت عام، ولایت خاص. ولایت عام ناظر بر محبت و وداد قلبی بین مسلمانان و نوعی تعهد و مسئولیت در زمینۀ حسن روابط آنان با یکدیگر است. ولایت خاص، ولایت اهل بیت (ع) است. ولایت در این معنا، بر چهار گونه است: ۱. ولایت محبت یا قرابت: به این معنا که اهل بیت خاندان پیامبرند و مردم توصیه شده اند نسبت به آن ها به طور خاص، علاوه بر آن چه ولایت عام اقتضا می کند، محبت بورزند و آن ها را دوست بدارند. این موضوع مورد تأکید قرآن و روایات اسلامی است و اختصاص به شیعیان نیز ندارد (جز ناصبی ها که دشمن اهل بیت اند). ۲. ولایتِ امامت و پیشوایی: به این معنا که دیگران باید آن ها را الگوی رفتار خویش قرار دهند و از آن ها پیروی کنند و دستورات دینی را از آن ها بیاموزند. به عبارت دیگر، زعامت و مرجعیت دینی. این مقام مستلزم عصمت است و چنین کسی قول و عملش سند و حجت است. این مقام در قرآن کریم برای پیامبر اکرم (ص) اثبات شده و بعد از وی به اهل بیت رسیده است. ۳. ولایتِ زعامت: یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی. پیامبر اکرم (ص) در زمان حیات خود زمام رهبری اجتماع را در دست داشت و زمامدار یا «ولیّ امر مسلمین» بود و پس از ایشان براساس دلایلی که اقامه شده به اهل بیت رسیده است که ریشۀ بحث خلافت میان شیعه و سنی است. ۴. ولایتِ تصرف یا ولایتِ معنوی: این نوع ولایت بالاترین مراحل ولایت است و آن، نوعی اقتدار و تسلط فوق العادۀ تکوینی است که براثر پیمودن راه کمال و رسیدن به مقام قرب حاصل می شود. چنین فردی که معنویت انسانی در وی متمرکز است، قافله سالار معنویات، مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان می شود و زمین هیچ گاه از ولیّی که حامل چنین معنویتی باشد، و به عبارت دیگر از «انسان کامل»، خالی نیست. این مفهوم از ولایت از مسائل عرفانی بلکه اساس عرفان است و البته از نظر تشیّع یک مسئلۀ اسلامی نیز هست و آن را باید محل التقای تشیّع و عرفان دانست. محققین براساس شواهد مسلم تاریخی نشان داده اند که عرفان آن را از تشیّع اقتباس کرده است. در فرهنگ تشیّع، ...

ارتباط محتوایی با ولايت

ولايت در جدول کلمات

ولایت و ناحیه
لکا

معنی ولايت به انگلیسی

province (اسم)
ایالت ، استان ، ولایت

ولايت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sajed
leadership

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تلگرام شبکه ولایت   • ولایت یعنی چه   • ولایت چیست   • شبکه ولایت آرشیو   • معنی ولایت   • شبکه ولایت دکتر ضیایی   • شبکه ولایت رائفی پور   • فرکانس شبکه ولایت در یاه ست   • معنی ولايت   • مفهوم ولايت   • تعریف ولايت   • معرفی ولايت   • ولايت چیست   • ولايت یعنی چی   • ولايت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ولايت
کلمه : ولايت
اشتباه تایپی : ,ghيj
آوا : velAyat
نقش : اسم
عکس ولايت : در گوگل

آیا معنی ولايت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )