برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1145 100 1

ویلارد کواین

ویلارد کواین در دانشنامه ویکی پدیا

ویلارد کواین
ویلارد ون اورمن کواین (به انگلیسی: Willard Van Orman Quine) ‏ (۱۹۰۸ – ۲۰۰۰) یکی از منطق دانان و فیلسوفان و وابسته به سنت تحلیلی است. کواین شخصیت مهمی در فلسفه علم محسوب می شود و فعالیت های فلسفی وی ادامه زندگیش بیشتر در مورد علم باقی ماند و به کنایه «فلسفه علم را فلسفه کافی» خطاب می کرد. یکی از مهمترین کارهای وی «بحثی در باب قلمروهای واقعی ریاضیات» است.
منطق
هستی شناسی
شناخت شناسی
فلسفه زبان
فلسفه ریاضی
فلسفه علم
عکس ویلارد کواین


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های ویلارد کواین

ویلارد ون اورمن کواین (به انگلیسی: Willard Van Orman Quine) ‏ (۱۹۰۸–۲۰۰۰) منطق دانان و فیلسوف آمریکایی است.
• «تجربه گرایی جدید را دو حکم جزمی تا اندازه زیادی مقید کرده است. یکی از آن دو حکم، اعتقاد به وجود افتراق اساسی میان صدق هایی است که تحلیلی هستند یا ریشه در معانی دارند و وابسته به امور واقعی نیستند و صدق هایی که ترکیبی هستند و ریشه در امر واقع دارند. حکم جزمی دیگر عبارت است از گرایش به فروکاهی یعنی اعتقاد به اینکه هر قضیه بامعنایی معادل با ساختاری منطقی بر روی ثابت هایی است که به تجربه بلاواسطه دلالت دارد. سخن من آن است که این هر دو حکم کج بنیاد است… یکی از نتایج کنارنهادن آنها مخدوش شدن رمز بین مابعدالطبیعه نظری و علوم طبیعی است. نتیجه دیگر آن روی آوردن به عمل گرایی است.» -> «دو حکم جزمی تجربه گرایی»
• «هر واژه ای که در خور توضیح باشد موارد استعمالی دارد که در کل آن قدر روشن و دقیق هستند که بتوان آنها را به کار برد؛ و منظور از توضیح حفظ این موارد استعمال جاافتاده و در عین حال دقیق کردن موارد استعمال دیگر آن است. برای آنکه تعریفی برای توضیح وافی به مقصود باشد آنچه لازم است آن نیست که معرف در تداول پیشین خود با معرف مترادف باشد بلکه کافی است که هرکدام از موارد استعمال جاافتاده معرف، که با کلیت خود در تداول پیشین در نظرگرفته می شود، با موارد استعمال متناظر معرف مترادف باشد.» -> «دو حکم جزمی تجربه گرایی»
• «به طور کلی صدق قضایا آشکارا، هم به زبان بستگی دارد هم به امور واقع خارج از زبان… این وضعیت آشکار، نه به طور منطقی بلکه کاملاً به طور طبیعی، این احساس را به دنبال دارد که هر قضیه ای رامی توان به نحوی از انحاء به یک جزء زبانی و یک جزء مربوط به امر واقع تحلیل کرد. اگر ما تجربه گرا باشیم جزء مربوط به امر واقع باید به یک رشته از تجربه های تاییدکننده منحل شود. در حالت نهایی که کل مطلب قضیه صادقی فقط جزء زبانی آن باشد، آن قضیه تحلیلی است.» -> «دو حکم جزمی تجربه گرایی»
• «قطع نظر از مثال های پیش ساخته ای مانند گلوله های سیاه و سفید در کیسه، مسئله رسیدن به نظریه صریحی دربارهٔ تأیید تجربی قضیه ترکیبی همواره تا چه اندازه گیج کننده بوده است. نظر کنونی من آن است که وقتی موضوع صدق قضیه منفردی در میان باشد سخن گفتن ...

ارتباط محتوایی با ویلارد کواین

ویلارد کواین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ویلارد کواین   • مفهوم ویلارد کواین   • تعریف ویلارد کواین   • معرفی ویلارد کواین   • ویلارد کواین چیست   • ویلارد کواین یعنی چی   • ویلارد کواین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ویلارد کواین
کلمه : ویلارد کواین
اشتباه تایپی : ,dghvn ;,hdk
عکس ویلارد کواین : در گوگل

آیا معنی ویلارد کواین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )