برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1289 100 1

ویژه مقدار و ویژه بردار

ویژه مقدار و ویژه بردار در دانشنامه ویکی پدیا

ویژه مقدار و ویژه بردار
بردارِ ویژۀ (انگلیسی: Eigenvector) یک نگاشت خطی، برداری است ناصفر که جهت بردار با نگاشت خطی تغییر نمی کند. اگر T یک نگاشت خطی در فضای برداری X باشد و x برداری باشد ناصفر در این فضای برداری. x ویژه بردار این نگاشت خطی است اگر نگاشت بردار x برابر باشد با خود بردار x ضرب در یک عددی، که این عدد را ویژه مقدار (انگلیسی: Eigenvalue) می نامند. به بیان ریاضی:
نظریه طیفی
تبدیلات فوریه
آنالیز مودی با استفاده از اف ای ام
روش های طیفی فوریه
نظریه طیفی گراف ها
مکانیک کوانتومی
T ( x ) = λ x {\displaystyle T(\mathbf {x} )=\lambda \mathbf {x} }
اگر فضای برداری دارای بُعد بی کران نباشد، می شود نگاشت خطی را با یک ماتریس مربعی و ویژه بردار را با یک ماتریس ستونی بازنمود؛ و معادله ویژه مقداری بالا به ضرب ماتریسی تبدیل می شود.
A x = λ x . {\displaystyle A\mathbf {x} =\lambda \mathbf {x} .}


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ویژه مقدار و ویژه بردار

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ویژه مقدار و ویژه بردار   • مفهوم ویژه مقدار و ویژه بردار   • تعریف ویژه مقدار و ویژه بردار   • معرفی ویژه مقدار و ویژه بردار   • ویژه مقدار و ویژه بردار چیست   • ویژه مقدار و ویژه بردار یعنی چی   • ویژه مقدار و ویژه بردار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ویژه مقدار و ویژه بردار
کلمه : ویژه مقدار و ویژه بردار
اشتباه تایپی : ,dCi lrnhv , ,dCi fvnhv
عکس ویژه مقدار و ویژه بردار : در گوگل

آیا معنی ویژه مقدار و ویژه بردار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )