برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پاکو

پاکو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرسام آرامیس
نام مهرابی که ایزدان به مردوک پیشکش کردند.

ایزدان، دهان گشادند و به مردوک، خداوندشان گفتند:
�ای خداوندگار، چه می توانیم به تو که ما را آزادی بخشیدی، پیشکش کنیم؟
بگذار برایت پرستشگاهی بسازیم
که نامش، لو باشد، خوابگاهی برای آسایش شبانهمان،
بگذار در آن بیاساییم!
مهرابه هایی برای آن]بسازیم[، مهراب پاکو را!�
مردوک که این را شنید، چون روز درخشید :
بابل را بسازید که همانست که شما خواسته اید،
بگذارید آجرهای آن ساخته شود، آنرا مهراب پاکو، نام دهید.
منبع: حماسه انوما الیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پاکو   • مفهوم پاکو   • تعریف پاکو   • معرفی پاکو   • پاکو چیست   • پاکو یعنی چی   • پاکو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پاکو
کلمه : پاکو
اشتباه تایپی : ~h;,
عکس پاکو : در گوگل

آیا معنی پاکو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )