برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1312 100 1

پاکیزه طبع

معنی پاکیزه طبع در لغت نامه دهخدا

پاکیزه طبع. [ زَ / زِ طَ ] (ص مرکب ) پاک طبع :
چه نیکوخصال و چه نیکوفعالی
چه پاکیزه طبعی ّ و پاکیزه رائی.
فرخی.

معنی پاکیزه طبع به فارسی

پاکیزه طبع
( صفت ) پاک طبع
پاک طبع

معنی پاکیزه طبع در فرهنگ فارسی عمید

پاکیزه طبع
پاک طبع، پاک سرشت، پاک نهاد.

پاکیزه طبع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پاکیزه طبع   • مفهوم پاکیزه طبع   • تعریف پاکیزه طبع   • معرفی پاکیزه طبع   • پاکیزه طبع چیست   • پاکیزه طبع یعنی چی   • پاکیزه طبع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پاکیزه طبع
کلمه : پاکیزه طبع
اشتباه تایپی : ~h;dci xfu
عکس پاکیزه طبع : در گوگل

آیا معنی پاکیزه طبع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )