برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پای کسی را نگرفتن

پای کسی را نگرفتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد غنمی
تمایل یا جرئت کاری را نداشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پای کسی را نگرفتن   • مفهوم پای کسی را نگرفتن   • تعریف پای کسی را نگرفتن   • معرفی پای کسی را نگرفتن   • پای کسی را نگرفتن چیست   • پای کسی را نگرفتن یعنی چی   • پای کسی را نگرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پای کسی را نگرفتن
کلمه : پای کسی را نگرفتن
اشتباه تایپی : ~hd ;sd vh k'vtjk
عکس پای کسی را نگرفتن : در گوگل

آیا معنی پای کسی را نگرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )