برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1318 100 1

پراگماتیسم


برابر پارسی: کارکردگرایی

معنی پراگماتیسم به فارسی

پراگماتیسم
مکتبی فلسفی که ارزش افکار و اعمال را از روی فواید و نتایج عملی آنها میداند. این مکتب توسط پرس و ویلیام جیمز تاسیس شد و جان دیویی و پیروانش آنرا دنبال کردند .
مذهب اصالت عمل، فلسفه عملی، حکمت عملی، تمایل فکر

معنی پراگماتیسم در فرهنگ معین

پراگماتیسم
(پِ) [ فر. ] (اِ.) فلسفة عملی ، اصالت عمل ، عمل گرایی .

معنی پراگماتیسم در فرهنگ فارسی عمید

پراگماتیسم
تفکری فلسفی مبتنی بر اینکه حقیقت هر قضیه را باید از طریق تطابق آن با نتایج و فواید عملی که از آن به دست می آید تشخیص داد، اصالت عمل.

پراگماتیسم در دانشنامه اسلامی

پراگماتیسم
واژه "Pragmatism" به معنای عمل گرایی برگرفته از "Pragma" به معنای کنش یا عمل می باشد و پراگماتیسم یا مکتب اصالت عمل که مقابل "Intellectualism" یا مکتب اندیشه و نظر جای دارد، نگرشی فلسفی است که همواره بر کنش، عمل و آنچه کارایی دارد، تاکید می ورزد.
پراگماتیسم در ثلث آخر قرن نوزدهم میلادی، در امریکا تولد یافت و بر علوم مختلفی ازجمله روان شناسی و تعلیم و تربیت اثر گذاشت. این مکتب فلسفی با ویژگی های زندگی امریکایی، نخستین بار توسط چارلز پیرس به سال ۱۸۷۸ به عنوان یک روش مطرح شد. سپس ویلیام جیمز، جان دیویی و آرتور بالفور (A. Balfour)، فردیناند شیلر و هانس ویهنگر (H. Vaihinger) روایات متعددی از آن ارائه دادند. این واژه، نه به عنوان یک روش یا یک مکتب، بلکه به عنوان قواعد مبتنی بر تجربه در حوزه اخلاق عملی توسط کانت به کار برده شده بود. توجه به غایت فعل، در این گونه قواعد، باعث شد که کانت آن ها را پراگماتیک بنامد.
عکس العملی در برابر عقل گرایی
امیل دورکیم عمل گرایی را عکس العملی در برابر عقل گرایی سنتی می دانست؛ دیویی و هربرت مید نیز همانند مارکس معتقدند که فلسفه سنتی بی محتوا، صوری و بی فایده است. طبق نظر کاپلان عمل گرایی، نسخه بدل تجربه گرایی معنایی (Semantic Empiricism) است که آن نیز خود، نتیجه بسط تجربه گرایی ارزشی (Epistemic Empiricism) محسوب می شود. پراگماتیسم دیدگاه، روش و فلسفه ای است که نتایج عملی ایده ها و عقاید را به عنوان معیار تعیین ارزش و صدق آن ها به کار می برد. به اعتقاد ویلیام جیمز، دیدگاهی است که از آغاز اشیاء، اصول و مقولات را کنار می گذارد و به غایت اشیاء، دستاورد، نتایج و واقعیات عملی توجه می کند. مکتب پراگماتیسم بر تجربه، تحقیق تجربی و حقیقت از آن حیث که نتایجی قانع کننده دارند، تاکید می ورزد. تاکید اصلی آن بر روش و دیدگاه است، فلذا تلقی اولیه از آن، یک نظام منسجم و سیستماتیک نبوده است؛ از این حیث، دیویی به جای پراگماتیسم، واژه "Instrumentalism" (ابزارگرایی) را به کار می برد، بدین خاطر که این واژه تاکید بیشتری بر جنبه روشی دارد. او روش تجربه را اصل می داند و تفکر و نظریه ها را به عنوان وسایلی برای تطابق یک ارگانیسم با محیط تفسیر می کند؛ بنابراین به زعم دیویی، پراگماتیسم روش تحقیق تجربی است که ...

پراگماتیسم در دانشنامه آزاد پارسی

پراگْماتیسم (pragmatism)
(یا: عمل گرایی) آموزه ای فلسفی که به همت چارلز ساندرز پرس، ویلیام جیمز و شمار دیگری از فیلسوفان امریکایی پرورانده شد. برطبق این آموزه، معیارِ سنجشِ درستیِ هر گزاره ای سودمندیِ عملیِ آن است، هدف اندیشه همانا راهنمایی کردن عمل است و حاصل و نتیجۀ هر عقیده ای مهم تر از خاستگاه آن است. پراگماتیسم نخستین فلسفه ای بود که به استقلال در امریکا شکوفا شد. این فلسفه با نظریه پردازی دربارۀ مسائلی که هیچ کاربرد عملی ندارند مخالف است و تأکید می کند که حقیقت با زمان، مکان و هدف پژوهش نسبت دارد و وسیله ها همان قدر واجد ارزش اند که هدف ها. پراگماتیسم در نخستین ربع قرن ۲۰ رویکرد عمده به فلسفه در امریکا بود. جان دیویی پراگماتیسم را به فلسفه ای تازه به نام ابزارگرایی بسط داد. فردیناند کَنینگ اسکات شیلر و هانری برگسون به پیشرفت پراگماتیسم یاری رساندند. این مکتب، همانند مکتب قدیمی تر فایده باوری، فلسفه ای عملی و کارآمد برای علوم طبیعی فراهم آورده است.

ارتباط محتوایی با پراگماتیسم

پراگماتیسم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدیاسین
پراگماتیسم یا عمل گرائی، نیز انجام گرایی و یا انجام پذیرگرایی، (به انگلیسی: pragmatism)‏، به معنی فلسفه اصالت عمل است؛ ولی در سیاست بیشتر واقع گرایی و مصلحت گرایی معنی می­دهد.
از دیدگاه پراگماتیسم، معیار حقیقت، عبارت است از سودمندی، فایده، نتیجه و نه انطباق با واقعیت عینی. در واقع حقیقت هر چیز بوسیله نتیجه نهائی آن اثبات می شود.
الینا
مصلحت گرایی- دولت­مردان و سیاست­مداران «پراگماتیست» به کسانی اطلاق می­شود که امکانات عملی و مصلحت روز را بر معتقدات خود مقدم می­شمارند و به عبارت دیگر برای پیش­رفت مقاصد خود یا ماندن بر مسند قدرت، انعطاف نشان می­دهند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پراگماتیسم و تعلیم و تربیت   • پراگماتیسم سیاسی   • پراگماتیسم pdf   • یهودی رمان تاجر ونیزی   • پراگماتیسم در اسلام   • انشعاب   • معرفت شناسی پراگماتیسم   • عملگرایی   • معنی پراگماتیسم   • مفهوم پراگماتیسم   • تعریف پراگماتیسم   • معرفی پراگماتیسم   • پراگماتیسم چیست   • پراگماتیسم یعنی چی   • پراگماتیسم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پراگماتیسم
کلمه : پراگماتیسم
اشتباه تایپی : ~vh'lhjdsl
عکس پراگماتیسم : در گوگل

آیا معنی پراگماتیسم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )